Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Geçmiş Zaman 2- 82 / Arapça-Türkçe

 

Arapçada Geçmiş Zaman 2- 82  / Arapça-Türkçe

82 [seksen iki]

82 [اثنان وثمانون]

Geçmiş zaman 2

الماضي 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir ambulans çağırmak zorunda mıydın?

هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟

x’l qd tugb ylik a’n tstdyi ali’syaf

Doktoru çağırmak zorunda mıydın?

هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟

x’l qd tugb ylik a’n tstdyi alt’bib

Polisi çağırmak zorunda mıydın?

هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة الشرطة؟

x’l qd tugb ylik a’n tstdyi alshrt’ah alshrt’ah

 

 

 

 

 

 

Sizde telefon numarası var mı? Daha şimdi vardı.

هل لديك رقم التلفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات.

x’l ldik rqm altlfun kan la izal myi mndh lxhz’at

Sizde adres var mı? Daha şimdi vardı.

هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات.

x’l ldik alynuan kan la izal myi mndh lxhz’at

Sizde şehir planı var mı? Daha şimdi vardı.

هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات.

x’l ldik xrit’ah almdinah kant la tzal myi mndh lxhz’at

 

 

 

 

 

 

O, vaktinde geldi mi (erkek için)? Vaktinde gelemedi.

هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد.

x’l gay’ fi almuyd lm istt’y a’n ia’ti fi almuyd

O, yolu buldu mu (erkek için)? Yolu bulamadı.

هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق.

x’l ugd alt’riq lm istt’y a’n igd alt’riq

O, seni anladı mı (erkek için)? Beni anlayamadı.

هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني.

x’l fx’mk lm istt’y a’n ifx’mni

 

 

 

 

 

 

Neden vaktinde gelemedin?

لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟

lmadha lm tstt’y a’n ta’ti fi almuyd

Neden yolu bulamadın?

لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟

lmadha lm tstt’y a’n tgd alt’riq

Neden onu (erkek için) anlayamadın?

لماذا لم تستطع أن تفهمه؟

lmadha lm tstt’y a’n tfx’mx

 

 

 

 

 

 

Vaktinde gelemedim çünkü otobüs yoktu.

لم أستطع أن آتي في الموعد، لأنه لم يسير أي باص.

lm a’stt’y a’n ehti fi almuyd, la’nx’ lm isir a’i bas

Yolu bulamadım çünkü şehir planım yoktu.

لم أستطع أن أجد الطريق، لأني ما كان معي خريطة المدينة.

lm a’stt’y a’n a’gd alt’riq, la’ni ma kan myi xrit’ah almdinah

Onu (erkek için) anlayamadım çünkü müzik çok sesliydi.

لم أستطع أن أفهمه، لأن الموسيقى كانت صاخبة جدًا.

lm a’stt’y a’n a’fx’mx’, la’n almusiqjh kant s’axbah gdan’a

 

 

 

 

 

 

Taksiye binmek zorundaydım.

لقد توجب علي أن آخذ تاكسي [سيارة أجرة].

lqd tugb yli a’n ehxdh taksi [siarah a’grah]

Şehir planı almak zorundaydım.

لقد توجب علي أن أشترى خريطة المدينة.

lqd tugb yli a’n a’shtrjh xrit’ah almdinah

Radyoyu kapatmak zorundaydım.

لقد توجب علي أن أطفيء الراديو.

lqd tugb yli a’n a’t’fiyalradiu

İlgili Makaleler