Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Emir Kipi 1 – 89 / Arapça Türkçe

 

Arapçada Emir Kipi 1 – 89 / Arapça Türkçe

89 [seksen dokuz]

89 [تسعة وثمانون]

Emir kipi 1

الأمر 1

Çok tembelsin – o kadar tembel olma!

أنت كسول كثيراً – هلا كنت غير هكذا!

a’nt ksul kthiraan’ – x’la knt ghir x’kdha

Çok uyuyorsun – o kadar uyuma!

أنت تنام كثيرًا – هلا نمت أقل من هكذا!

a’nt tnam kthiran’a – x’la nmt a’ql mn x’kdha

Çok geç geliyorsun – o kadar geç gelme!

أنت تأتي متأخرًا كثيراً – هلا أتيت غير هكذا!

a’nt ta’ti mta’xran’a kthiraan’ – x’la a’tit ghir x’kdha

 

 

 

 

 

 

Çok sesli gülüyorsun – o kadar sesli gülme!

إنت تضحك بصوت عالٍ – هلا ضحكت غير هكذا!

i’nt td’xhk bs’ut yalin‘ – x’la d’xhkt ghir x’kdha

Çok sessiz konuşuyorsun – o kadar sessiz konuşma!

إنك تكلم بصوت منخفض جدًا – هلا تكلمت غير هكذا!

i’nk tklm bs’ut mnxfd’ gdan’ax’la tklmt ghir x’kdha

Çok fazla içiyorsun – o kadar çok içme!

أنت تشرب كثيرًا جداً – هلا شربت غير هكذا!

a’nt tshrb kthiran’a gdaan‘ – x’la shrbt ghir x’kdha

Çok fazla sigara içiyorsun – o kadar çok sigara içme!

أنت تدخن كثيراً جداً – هلا دخنت غير هكذا!

a’nt tdxn kthiraan’ gdaan‘ – x’la dxnt ghir x’kdha

Çok fazla çalışıyorsun – o kadar çok çalışma!

إنك تشتغل كثيرًا جداً– هلا اشتغلت غيرهكذا!

i’nk tshtghl kthiran’a gdaan‘– x’la ashtghlt ghirx’kdha

Çok hızlı gidiyorsun – o kadar hızlı gitme!

أنت تسير بسرعة عالية – هلا سرت غير هكذا!

a’nt tsir bsryah yaliah – x’la srt ghir x’kdha

 

 

 

 

 

 

Ayağa kalkınız, Bay Müller!

إصحَ يا سيد مولر!

i’s’xhe ia sid mulr

Oturunuz, Bay Müller!

إجلس يا سيد مولر!

i’gls ia sid mulr

Kalkmayın, Bay Müller!

ابق جالسًا يا سيد مولر!

abq galsan’a ia sid mulr

Sabırlı olunuz!

كن صبورًا!

kn s’buran’a

Kendinize zaman bırakın!

خذ قت كفاية!

xdh qt kfaiah

Bir saniye bekleyin!

انتظر لحظة!

antz’r lxhz’ah

 

 

Dikkatli olun!

كن حذرًا!

kn xhdhran’a

Dakik olun!

كن دقيقاً في المواعيد!

kn dqiqaan’ fi almuayid

Aptal olmayın!

لا تكن غبياً!

la tkn ghbiaan

İlgili Makaleler