Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Atıf Harfleri Bağlaçlar 4-97 / Arapça Türkçe

 

Arapçada Atıf Harfleri Bağlaçlar 4-97  / Arapça Türkçe

 

97 [doksan yedi]

97 [سبعة وتسعون]

Bağlaçlar 4

أدوات الوصل 4

 

 

Televizyon açık olduğu halde, o (erkek) uyudu.

لقد نام، مع أن التلفزيون كان مفتوحاً.

lqd nam, my a’n altlfziun kan mftuxhaan

Geç olduğu halde, o (erkek) daha oturdu.

لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً.

lqd z’l baqiaan’ my a’n aluqt kan mta’xraan

Kararlaştırdığımız halde, o (erkek) gelmedi.

إنه لم يأت، مع أننا كنا متواعدين.

i’nx’ lm ia’t, my a’nna kna mtuaydin

 

 

Televizyon açıktı. O buna rağmen uyudu.

لقد كان التلفزيون مفتوحًا، ومع ذلك نام.

lqd kan altlfziun mftuxhan’a, umy dhlk nam

Geç olmuştu. O buna rağmen daha oturdu.

لقد كان الوقت متأخرًا، ومع ذلك ظل باقياً.

lqd kan aluqt mta’xran’a, umy dhlk z’l baqiaan

Kararlaştırmıştık. O buna rağmen gelmedi.

لقد تواعدنا، ومع ذلك لم يأتِ.

lqd tuaydna, umy dhlk lm ia’tj

 

 

O, sürücü belgesi olmadığı halde araba kullanıyor.

مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلاّ أنه يقود السيارة.

my a’nx’ lis ldix’ rxs’ah qiadah, i’la2′ a’nx’ iqud alsiarah

O, yol ıslak olduğu halde hızlı gidiyor.

مع أنّ الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة.

my a’n2′ alshary zlq, i’la a’nx’ iqud bsryah

O, sarhoş olduğu halde bisiklet ile gidiyor.

مع أنه سكران، إلاّ أنه يركب دراجة.

my a’nx’ skran, i’la2′ a’nxirkb dragah

 

 

Onun sürücü belgesi yok. Buna rağmen araba kullanıyor.

ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة.

lis ldix’ rxs’ah qiadah, umy dhlk iqud siarah

Yol ıslak. Buna rağmen çok hızlı gidiyor.

الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة.

alshary zlq, umy dhlk iqud bsryah kbirah

O, sarhoş. Buna rağmen bisiklet ile gidiyor.

إنه سكران، ومع ذلك يركب الدراجة.

i’nx’ skran, umy dhlk irkb aldragah

 

 

O, üniversite bitirdiği halde iş bulamıyor.

إنهالم تجد وظيفة، مع أنها قد درست.

i’nx’alm tgd uz’ifah, my a’nx’a qd drst

O, ağrıları olduğu halde doktora gitmiyor.

إنها لا تذهب إلى الطبيب ، مع أنّ عندها آلام.

i’nx’a la tdhx’b i’ljh alt’bib, my a’n2′ yndx’a ehlam

O, parası olmadığı halde araba alıyor.

إنها تشتري سيارة، مع أن ليس عندها نقود.

i’nx’a tshtri siarah, my a’n lis yndx’a nqud

 

 

O, üniversite bitirdi. Buna rağmen iş bulamıyor.

إنها قد درست، ومع ذلك لا تجد وظيفة.

i’nx’a qd drst, umy dhlk la tgd uz’ifah

Onun ağrıları var. Buna rağmen doktora gitmiyor.

عندها الام، ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب.

yndx’a alam, umy dhlk la tdhx’b i’ljh alt’bib

Onun parası yok. Buna rağmen bir araba satın alıyor.

ليس عندها نقود، ومع ذلك تشتري سيارة.

lis yndx’a nqud, umy dhlk tshtri siarah

İlgili Makaleler