Arapça OTURMAK – OTURDU / İKAMET ETMEK – İKAMET ETTİ سكن sekene fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumlu çekimi:

48690

 

OTURMAK – OTURDU / İKAMET ETMEK – İKAMET ETTİ سكن sekene fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumlu çekimi:

 

 

 

هُمْ  سَكَنُوا 3

(Hum sekenû)

 

Onlar oturdular

Onlar ikamet ettiler

(erkek)

 

 

هُمَا سَكَنَا 2

(Humâ sekenâ)

 

O ikisi oturdu

O ikisi ikamet etti

(erkek)

 

هُوَ سَكَنَ  1

(Huve sekene)

 

O oturdu

O ikamet etti

(erkek)

 

 

 

 

Gâib

(erkek)

 

هُنَّ سَكَنَّ 6

(Hunne sekenne)

 

Onlar oturdular

Onlar ikamet ettiler

(bayan)

 

 

هُمَا سَكَنَتَا 5

(Humâ sekenetâ)

 

O ikisi oturdu

O ikisi ikamet etti

(bayan)

 

هِيَ سَكَنَتْ 4

(Hiye sekenet)

 

O oturdu

O ikamet etti

(bayan)

 

 

 

Gâibe

(bayan)

 

أَنْتُمْ سَكَنْتُمْ 9

(Entum sekentum)

 

Siz oturdunuz

Siz ikamet ettiniz

(erkek)

 

 

أَنْتُمَا سَكَنْتُمَا  8

(Entumâ sekentumâ)

 

İkiniz oturdunuz

İkiniz ikamet ettiniz

(erkek)

 

أَنْتَ سَكَنْتَ 7

(Ente sekente)

 

Sen oturdun

Sen ikamet ettin

(erkek)

 

 

 

 

Muhatab (erkek)

 

أَنْتُنَّ سَكَنْتُنَّ 12

(Entunne sekentunne)

 

Siz oturdunuz

Siz ikamet ettiniz

(bayan)

 

 

أَنْتُمَا سَكَنْتُمَا  11

(Entumâ sekentumâ)

 

İkiniz oturdunuz

İkiniz ikamet ettiniz

(bayan)

 

أَنْتِ سَكَنْتِ 10

(Enti sekenti)

 

Sen oturdun

Sen ikamet ettin

(bayan)

 

 

 

 

 

Muhataba (bayan)

 

نَحْنُ سَكَنَّا 15

(Nahnu sekennâ)

 

Biz oturduk

Biz ikamet ettik

 

 

نَحْنُ سَكَنَّا 14

(Nahnu sekennâ)

 

İkimiz oturduk

İkimiz ikamet ettik

 

أَنَا سَكَنْتُ 13

(Ene sekentu)

 

Ben oturdum

Ben ikamet ettim

 

 

 

 

Nefsi mütekellim

(cinsiyet farkı yok)