Arapça Gramer

ARAPÇA İYELİK ZAMİRLERİ TABLOSU

ARAPÇA  İYELİK ZAMİRLERİ

ARAPÇA İYELİK ZAMİRLERİ TABLOSU

MUTTASIL (BİTİŞİK) KİŞİ ZAMİRLERİ

Bu zamirler hem bir isme, hem de bir fiile bitişebilirler.

  1. İsimlere birleşince, (ait olma – mülkiyet) anlamı verir.
ـهُـمْ  3

(Hum)

Onların (erkek)

ـهُـمَا  2

(Humâ)

O ikisinin (erkek)

ـهُ 1

(Hu)

Onun (erkek)

Gâib

 (erkek)

ـهُـنَّ  6

(Hunne)

Onların (bayan)

ـهُـمَا  5

(Humâ)

O ikisinin (bayan)

ـهَا  4

(Hâ)

Onun (bayan)

Gâibe

 (bayan)

ـكُمْ  9

(Kum)

Sizin (erkek)

ـكُمَا  8

(Kumâ)

İkinizin (erkek)

ـكَ  7

(Ke)

Senin (erkek)

Muhatab (erkek)
ـكُنَّ  12

(Kunne)

Sizin (bayan)

ـكُمَا  11

(Kumâ)

İkinizin (bayan)

ـكِ  10

(Ki)

Senin (bayan)

Muhataba (bayan)
ـنَا  15

(Nâ)

Bizim

ـنَا  14

(Nâ)

İkimizin

ـِي  13

(Î)

Benim

Nefsi mütekellim

(cinsiyet farkı yok)

Arapça: ev (beyt :بَيْـت ) kelimesine bu zamirleri birleştirirsek:

بَيْـتُــهُـمْ  3

(Beytuhum)

Onların evi (erkeklerin)

بَيْـتُـهُـمَا  2

(Beytuhumâ)

O ikisinin evi (2 erkeğin)

بَيْـتُـهُ 1

(Beytuhu)

Onun evi (1 erkeğin)

 

Gâib

 (erkek)

بَيْـتُــهُـنَّ  6

(Beytuhunne)

Onların evi (bayanların)

بَيْـتُــهُـمَا  5

(Beytuhumâ)

O ikisinin evi (2 bayanın)

بَيْـتُــهَا  4

(Beytuhâ)

Onun evi (1 bayanın)

Gâibe

 (bayan)

بَيْـتُــكُمْ  9

(Beytukum)

Sizin eviniz (erkeklere diyor)

بَيْـتُــكُمَا  8

(Beytukumâ)

İkinizin evi (2 erkeğe diyor)

بَيْـتُــكَ  7

(Beytuke)

Senin evi (1 erkeğe diyor)

Muhatab (erkek)
بَيْـتُــكُنَّ  12

(Beytukunne)

Sizin eviniz (bayanlara diyor)

بَيْـتُــكُمَا  11

(Beytukumâ)

İkinizin evi (2 bayana diyor)

بَيْـتُــكِ  10

(Beytuki)

Senin evin (1 bayana diyor)

Muhataba (bayan)
بَيْـتُــنَا  15

(Beytunâ)

Bizim evimiz

بَيْـتُــنَا  14

(Beytunâ)

İkimizin evi

بَيْـتـِي  13

(Beytî)

Benim evim

Nefsi mütekellim

(cinsiyet farkı yok)

  1. Fiillere birleşince tümleç – nesne görevi görür. (meful)

Dövdü (o 1 erkek)  (darabe: ضرب) fiiline bu zamirleri birleştirirsek:

ضَرَبَـهُـمْ  3

(Darabehum)

Onları (erkekleri) dövdü

ضَرَبَهُـمَا  2

(Darabehumâ)

O ikisini ( 2 erkeği) dövdü

ضَرَبَهُ 1

(Darabehu)

Onu ( 1erkeği) dövdü

Gâib

 (erkek)

ضَرَبَـهُـنَّ  6

(Darabehunne)

Onları (bayanları) dövdü

ضَرَبَـهُـمَا  5

(Darabehumâ)

O ikisini (2 bayanı) dövdü

ضَرَبَـهَا  4

(Darabehâ)

Onu (1 bayanı) dövdü

Gâibe 

(bayan)

ضَرَبَكُمْ  9

(Darabekum)

Sizi dövdü

(erkeklere diyor)

ضَرَبَـكُمَا  8

(Darabekumâ)

İkinizi dövdü

(2 erkeğe diyor)

ضَرَبَـكَ  7

(Darabeke)

Seni dövdü

(1 erkeğe diyor)

Muhatab (erkek)
ضَرَبَـكُنَّ  12

(Darabekunne)

Sizi dövdü

(bayanlara diyor)

ضَرَبَـكُمَا  11

(Darabekumâ)

İkinizi dövdü

( 2 bayana diyor)

ضَرَبَـكِ  10

(Darabeki)

Seni dövdü

( 1 bayana diyor)

Muhataba (bayan)
ضَرَبَـنَا  15

(Darabenâ)

Bizi dövdü

ضَرَبَـنَا  14

(Darabenâ)

İkimizi dövdü

ضَرَبَـنِـي  13

(Darabenî)

Beni dövdü

Nefsi mütekellim

(cinsiyet farkı yok)

İlgili Makaleler