Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Arapça Gramer ARAPÇA İSİM CÜMLESİ Mübteda ve Haber

ARAPÇA İSİM CÜMLESİ Mübteda ve Haber

İSİM CÜMLESİ: İsimle başlayan cümleye isim cümlesi denir. İsim cümlesinin iki öğesi vardır. Mübteda ve Haber

Mübteda ve haberin genel özellikleri şunlardır:

Mübteda cümlede önde gelir ,                                                 Haber ise mübtedadan sonra gelir.                                                                    Mübteda  marifedir                                                      Haber ise nekradır.                                                                                               Mübteda  merfudur                                      Haber de merfudur.                                                                                            Mübteda cümlenin öznesidir.                       Haber ise yüklem durumundadır.                                                                     Mübteda  cümlede asıldır                               Haber mübtedaya kemiyet ve keyfiyet bakımından uyar.                           Mübteda   cümlenin öznesidir.                      Haber ise mübteda hakkında bize bilgi veren kelimedir.                             Mübteda  kim ne sorusunun cevabıdır                              Haber  ise anlamının sonunda    …dir.   ….dır  takısı alır.                                                      

HABERİN UYUMU                Ve  anlamı HABER MÜBTEDA HABERİN UYUMU                 Ve anlamı HABER MÜBTEDA
MÜFRET VE MÜENNES (Cetvel uzundur) طَوِيلَةٌ اَلْمِسْطَرَةُ MÜFRET VE MÜZEKKER          ( Kitap faydalıdır ) نَافِعٌ اَلْكِتَابُ
MÜFRET VE MÜENNES  (Byn.öğretmen samimidir.) مُخْلِصَةٌ اَلْمُعَلِّمَةُ      MÜFRET VE MÜZEKKER( Öğretmen samimidir) مُخْلِصٌ اَلْمُعَلِّمُ
MÜSENNA-MÜENNES (İki bayan öğretmen samimidirler.) مُخْلِصَتَانِ اَلْمُعَلِّمَتَانِ    MÜSENNA –MÜZEKKER          ( iki erk. Öğretmen samimidirler) مُخْلِصَانِ اَلْمُعَلِّمَانِ    
MÜENNES – CEMİ (Byn.öğretmenler samimidirler.) مُخْلِصَاتٌ اَلْمُعَلِّمَاتُ    MÜZEKKER – CEMİ                   ( Erk.öğretmenler samimidirler.) مُخْلِصُونَ اَلْمُعَلِّمُونَ  

 

İSİM   TAMLAMASI ( İZAFET TERKİBİ):    İki isimden oluşan tamlamaya denir.  Birinci isim MUZAAF  (  مُضَاف  )                     İkinci isim ise MUZAFUN İLEYH  ( مُضَافٌ اِلَيْه  )  tir.

Muzaaf ve muzaafun ileyhin genel  özellikleri şunlardır:

Muzaaf daima başta gelir                                                                          Muzaafun ileyh ise ondan hemen sonra gelir                               Muzaaf asla başına eliflam takısı, sonuna da tenvin almaz        Muzaafun ileyh ise bunlardan birini  alır.       Muzaafın son harekesi cümle içindeki konumuna göre değişir Muzaafun ileyh ise daima mecrurdur.              Tercümeye  muzaafun ileyhden başlanarak     . . . . .  .nın         . . . . . . sı      şeklinde yapılır.                                   Muzaaf ile Muzaafun ileyh arasında hiçbir  zaman kemiyet veya keyfiyet bakımından uyum aranmaz.          

                                                      

مُضَافٌ اِلَيْه مُضَاف مُضَافٌ اِلَيْه مُضَاف مُضَافٌ اِلَيْه مُضَاف مُضَافٌ اِلَيْه مُضَاف
  الْمَرْأَةِ    اَبْنَاءُ التِّلْمِيذَاتِ صَفُّ التِّلْمِيذَةِ قَلَمُ الصَّفِّ    بَابُ
Kadının oğulları     Kızların  sınıfı   Kız öğr.cinin   kalemi   Sınıfın  kapısı

 

Önceki İçerikİSİMLERDE İRAB HAREKE İLE İRAB HARF İLE İRAB
Sonraki İçerikARAPÇA 21 99 ARASI SAYILAR