Arap Dünyası

Arap dünyası
Arap dünyası Tanitim

Arap dünyası, 22 ülkeden ibarettir. Bu ülkelerin ortak dil, din, kültür ve tarihi bulunmaktadır. Yüzölçümü Orta Asya’dan Atlantik okyanusa dek 14 milyon km dir. Arap dünyası hem Asya hem Afrika’da 22 ülkeye bölünmektedir.
Asya’da Suudi Arabistan, Irak, Bahreyn, Katar, Umman, Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Kuveyt ve Yemen bulunmaktadır. Afrika’da Mısır, Sudan, Libya,Tunus, Cezayir, Moritanya, Fas, Somali, Cibuti,

Kumur adaları ve Batı Sahra bulunmaktadır. Mısır’da Arap nüfusunun 90 milyon olmasına rağmen Cezayir en büyük şehir sayılmaktadır.
Iliskiler

Siyasetçilere rağmen Araplar bölünmez bir millettir. Asırlar boyu tek bayrak altında yaşamışlardır. Birbirleriyle kolayca anlaşabilir ve beraber yaşayabilirler.Ancak lehçeler ülkeden ülkeye değişmektedir. Buna rağmen onlar birbirlerini anlayabilirler. Arap batısının (Cezayir-Tunus-Fas) lehçesi Dogu ve Orta Doğu Arap ülkelerine zor
çok kelimesi farkli lehçelerde
gelmektedir. Çünkü lehçesi yerli dil « Amaziğce » ve Fransızca’dan kaynaklanmaktadır. Arapça’ya pek benzemez. Fasih Arapça hiç zarar görmemiştir ve kolaylıkla konuşabilirler.
seyahat Arap dünyası

Yabancılar Arap dünyasının sadece geniş bir sahra olduğunu sanmaktadırlar halbuki bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü Arap ülkelerinde uzun bir sahil olan dünyanın en önemli denizleri(Ak deniz-Kızıldeniz…) yer almaktadır. Ayrıca Arap toprağı dünyanın en önemli nehirlerini içermektedir. Dünyanın en uzun nehri +6000 km ile Nil ,Mısır ve Sudan’dan; Dicle ve Fırat Nehirleri ise Irak’tan geçmektedir.
Al-Batra
Hamma Bahçesi-Cezayir
Arap dünyası pek çok tarihi eser içermektedir. Çünkü o bölgede tarihin en önemli medeniyetleri yaşamıştır. Babil ve islami ilk medeniyetler Irak’ta, Firavun medeniyeti Mısır’da, Endülüs medeniyeti Kuzey Afrika’da yaşamıştır. Ayrıca pek çok Romalı ve Osmanlı eserler bulunmaktadır ve bunlar sayesinde Arap bölgesi çok turistik bir bölge haline gelmiştir. Orada her şey bulunmaktadır: mavi denizler, yeşil ormanlar, sahrada altın rengi kum, hem güneyde sahra hemde karla örtülü dağlar yer almaktadır. Araplarda dünyanın En iyi 4. bahçesi Cezayir’de bulunmaktadır. Orada pek çok nadir bitkiler yetişmektedir. Daha çok turistik güzel yerler bulunmaktadır. Örneğin Al-batra Ürdün’de.
Araplar ve Islam
Bildiğiniz gibi Araplar İslam’in kalbidir ve islam Araplardan başlamıştır. Roma ve Fars imparatorluğunun topraklarını fethettikten sonra Araplar’ın toprağı Hindistan’dan İspanya’ya dek uzanmıştır. Zamanla Araplar bir kaç devlet kurmuştur onlardan en önemlisi: Emevi ve Abasi Devletleridir.
Arap bölgesi kutsal bir yer sayılmaktadır. Çünkü en önemli

Prens zayid camii-imaret-
peygamberler o topraklara gönderilmiştir. Ancak sadece 5 Arap peygamber vardır. Onlar; Muhammed(Sav), Hud, Salih, Şuayb ve İsmail’dir.Arap dünyası İslam’in en önemli 3 camiine sahiptir; Kaaba, Medine Camii ve Aksa Camii. Ayrıca Araplar topraklarında birkaç tarihi cami bulunmaktadır. Onların en önemli olanları Misir’da El-Ezher Camii ve Tunus’ta Zeytune Camiidir. Bu iki cami çok önemlidir. Çünkü yıllar geçtikçe islami ilimler hep orada okutulmuştur ve oradan pek çok âlim çıkmıştır.Arice Arap ülkeler bir kaç guzel cami içermektedir .
Hasan camii -Fas-

Murks kilisesi
Araplardan Hristiyanlar da vardır. Onların çoğu Lübnan ,Mısır ve Ürdün’de yaşarlar. Onlar batı ihtilali ile oranı sadece %5-6 olan eski Roma aileleri soyundan gelmişlerdir.Orada birkaç kilise bulabiliriz. Örneğin; Mısır’da Murks Kilisesi ve Kudüs’de Kıyamet Kilisesi.

Arapların Kıyafetleri

suriyeli milli kıyafet
Yemenli milli kıyafet
Cezayirli milli kiyaset
Araplar aynı kıyafet giymezler. Yabancıların düşüncelerinin tersine beyaz uzun elbise sadece Arap Körfezi’nde bulunmaktadır. Her ülkenin kendi kültürel elbisesi vardır ve bu elbiselerden çoğu sadece bayramlar ve özel günlerde giyilmektedir. Özellikle orta ve batı Arap ülkelerinde​ herkes normal elbise gitmektedir. Ancak cuma günü veya düğünlerde geleneksel kıyafetler giyilmektedir. Örneğin Şam’ın erkek kıyafeti Osmanlı elbiselere çok benzerlik göstermektedir.
Batı Afrika’da ise kıyafetler Endülüs tarzındadır.
Arapların yemekleri

Kuskus
tatlılar
Kıyafet gibi yemekler de ülkeden ülkeye değişmektedir. Körfez’de Kabsa ve pilav türleri bulabilirken Şam’da sarma ve farklı şavurma türleri bulabiliriz. Ayrıca orada baklava çok önemlidir ve çok fazla çeşitleri bulunmaktadır. Irak’ta da dolma ve bazı mangal türleri vardır. Kuzey Afrika’da en önemli yemek kuskustur. O Türk kuskustan farklıdır. Orada onun büyük bir değeri vardır. Ayrıca Tajin türleri de bulunmaktadır. Buna ek olarak Kuzey Afrika tatlıları ile de meşhurdur. Yüzden fazla çeşidi bulunmaktadır. Kadınlar her bayramda veya sevinçli günlerinde onlardan 5-6 çeşit yaparlar