Ana Sayfa Kitap İndir Kelam-Akaid Kitapları İndir Akaid 23 Soru ve Cevabı Kitap İndir

Akaid 23 Soru ve Cevabı Kitap İndir

42664

Akaid 23 Soru ve Cevabı Kitap İndir

Akaid 23Soru ve Cevabı Kitap İndir Bir Amerikalının Müslümanlık Hakkındaki 23 Sualine CEVAPLAR Amerika’nın Utah eyaletinin Salt Lake City şehrinde avukat Rulon S. Howelles’in islam Dini ve Hıristiyanlığın esasını teşkil eden meseleler üzerinde Müslümanların diişüncelerini öğrenmek ve bir kitap hazırlamak maksadı ile islam memleketlerine tevcih ettiği suallere, Maarif Vekaletinin 22 Kasım 1955 gün ve 022/14536 sayılı yazısı üzerine Diyanet işleri Reisliği Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Heyetince hazırlanan cevaplar. 1. ALLAH. (Üstün varlık. Mütevassıt bir müslüman alimin bundan ne anladığını açıklayın. Aynı zamanda henüz gençlik çağında bulunan bir kimsenin ne anladığını izah edin?) CEVAP:1 Müslümanların alimi de, cahili de, genci de, ihtiyarı da Rabü’l-âlemîn olan Allahu Teala’ya şöyle inanır : Allahu Teâlâ Var’dır; Birdir; Varlığının evveli yoktur; Varlığmın ahiri yoktur; Ne kendisi yaratılmışlardan birisine benzer, ne de yaratılmışlar kendisine benzer; Varlığı, başka bir varlığa dayanmaz, kendi zatı ile vardır. Varlığı zâtının iktizâsıdır. Doğmaktan, doğurulmaktan, doğurmaktan baba veya oğul olmaktan, zaman ve mekanda bulunmaktan münezzeh ve müteâlî olarak mevcuttur. Hiç bir vâsıtaya muhtaç olmaksızın, Her şeyi bilir; Her şeyi işitir; Her şeyi görür. Mutlak hayat sâhibi’dir; mutlak kudret sahibidir; mutlak irade sâhibidir. Diler, dilediğim yapar. Kelam sıfatı ile de muttasıfdır; sese ve harfe muhtaç olmaksızın söyler; peygamberleri vasıtası ile insanlara kitaplar gönderir ve göndermiştir. Bu sıfatların zıtları, Allâhu Teâlâ hakkında düşünülmez ve düşünülemez. Allahu Teâlâ, kainatın şeriksiz ve nazirsiz yaratıcısıdır; yaratan, yarattıklarını yaşatan, öldüren, sonra yeniden diriltecek olan, iyi kulları için ni’metler, kötüler için de azab hazırlayan O’dur. Biz Cenab-ı Hakk’ın âsârından kudret ve azametini, yüksek sıfatlarını düşünür, zat ve mahiyetinden bahsetmeyiz. İşte, istisnâsız, her Müslüman’ın Allahu Teâlâ hakkındaki inancı böyledir. Şu kadar ki, Müslüman’ların ilim sahibi olanları, Allah’a îman mevzuunda kanaatlerini aklî ve naklî delillerle ispat edebilecek

Listing Details

İndir 1
İndirin
Önceki İçerikimamı Azamın 5 Eseri Tercümesi İndir
Sonraki İçerikAkaid Konusunda Fetvalar Kitabı İndir