Arapça Diyaloglar

52 Arapça Çarpıcı itiraflarda bulundu kalıbı

 

 
 
 
أَدْلَى  بِاعْتِرَافَاتٍ  مُثِيرَة
 
Edlâ bi’tirâfât musîra.
 
Çarpıcı itiraflarda bulundu.
 
 
Kalıpta kullanılan kelimeler:
 
 
Görüş vb. açıkladı, ifade etti, haber verdi
 
Edlâ bi…
 
أَدْلَى  بِ
 
Görüş vb. açıklıyor, ifade ediyor, haber veriyor
 
Yudlî bi…
 
يُدْلِي  بِ
 
Görüş vb. açıklamak, ifade etmek, haber vermek
 
İdlâ bi…
 
إِدْلَاء  بِ
 
İtiraf
 
İ’tirâf
 
اعْتِرَاف
 
İtiraflar
 
İ’tirâfât
 
اعْتِرَافَات
 
Harekete geçirdi, kışkırttı, kızdırdı, cezbetti
 
Esâra
 
أَثَارَ
 
Harekete geçiriyor, kışkırtıyor, kızdırıyor, cezbediyor
 
Yusîru
 
يُثِيرُ
 
Harekete geçirmek, kışkırtmak, kızdırmak, cezbetmek
 
İsâra
 
إِثَارَة
 
Heyecanlandıran, harekete geçiren, kışkırtıcı, tahrik edici, etkileyici, çekici, uyarıcı
 
Musîr
 
مُثِيرٌ
 
 
Örnek cümleler:
1.
 
اَلْجَاسُوسُ  الْأُرْدُنِيُّ  أَدْلَى  بِاعْتِرَافَاتٍ   خَطِيرَة
 
El-câsûsu’l-Urduniyyu edlâ bi’tirâfâtin hatîra.
 
Ürdünlü casus, önemli itiraflarda bulundu.
 
 
2.
 
هَلْ  هَذَا  الْاِعْتِرَافُ  يَخُصُّكَ ؟  هَلْ  أَدْلَيْتَ  بِهِ  بِطَوْعِكَ   وَاخْتِيَارِكَ  ؟
 
Hel hâza’l-i’tirâfu yehussuke? Hel edleyte bihî bi tav’ike ve’htiyârike?
 
Bu itiraf sana mı ait? Onu (itirafı) kendi isteğin ve kendi seçiminle mi yaptın?
 
 
 
-mı?
 
Hel
 
هَلْ ؟
 
Bu
 
Hâzâ
 
هَذَا
 
İtiraf
 
El-i’tiraf
 
الْاِعْتِرَافُ
 
Özel oldu, birisine mahsus oldu
 
Hassa
 
خَصَّ
 
Sana has, sana özel
 
Yehussuke
 
يَخُصُّكَ
 
Onu itiraf ettin
 
Edleyte bihî
 
أَدْلَيْتَ بِهِ
 
Kendi isteğinle
 
Bi tav’ike
 
بِطَوْعِكَ
 
Senin seçimin
 
İhtiyâruke
 
اخْتِيَارُكَ
 
 
3.
 
أَدْلَيْتُ  بِاعْتِرَافَاتٍ  تَحْتَ  التَّهْدِيدِ  وَالضَّغْطِ  وَوَقَّعْتُ  عَلَى  إِفَادَاتٍ  بِاللُّغَةِ  الْعَرَبِيَّةِ
 
 لَا اَعْرِفُ مُحْتَوَاهَا.
 
Edleytu bi’tirâfâtin tahte’t-tehdîdi ve’d-dagti ve vakkağtu alâ ifâdâtin bi’l-lugati’l-arabiyyeti lâ ağrifu muhtevâhâ.
 
Tehdit ve baskı altında itiraflarda bulundum, ve içeriğini bilmediğim Arapça ifadeleri imzaladım.
 
 
 
İtiraflarda bulundum
 
Edleytu bi’tirâfâtin
 
أَدْلَيْتُ بِاعْتِرَافَاتٍ
 
Altında
 
Tahte
 
تَحْتَ
 
Tehdit
 
Et-tehdîd
 
التَّهْدِيدُ
 
Baskı
 
Ed-dagt
 
الضَّغْطُ
 
İmzaladım
 
Vakkağtu
 
وَقَّعْتُ
 
Üzerine, üzerinde
 
Alâ
 
عَلَى
 
İfadeler 
 
İfâdât
 
إِفَادَات
 
Arapça olarak, Arapçayla
 
Bi’l-lugati’l-arabiyyeti
 
بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ
 
Bilmiyorum
 
Lâ ağrifu
 
لَا اَعْرِفُ
 
Onların içeriğini
 
Muhtevâhâ
 
مُحْتَوَاهَا
 
 
******************************************************
 
Aynı kalıp:  (itiraflar) yerine (açıklamalar) kelimesi konarak da kullanılabilir:
 
 
“ Çarpıcı açıklamalarda bulundu” kalıbı:
 
 
أَدْلَى  بِتَصْرِيحَاتٍ  مُثِيرَة
 
Edlâ bi tasrîhât musîra.
 
Çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
 
 
Açıklama, beyan
 
Tasrîh
 
تَصْرِيحٌ
 
Açıklamalar, beyanat
 
Tasrîhât
 
تَصْرِيحَاتٌ
 
 
 *****************************************************
 
Fiilin mazi (-di’li geçmiş zaman) çekimi:
 
İTİRAFLARDA BULUNDU  أَدْلَى  بِاعْتِرَافَاتٍ  
 
Not: Fiilin kişiye göre çekimlenmiş hali alındıktan sonra sonuna 
 
(بِاعْتِرَافَاتٍ :itiraflar) kelimesi eklenir.
 
 
 
هُمْ أَدْلَوْا 3
(Hum edlav) 
 
Onlar itiraflarda bulundular (erkek)
 
هُمَا أَدْلَيَا 2
(Humâ edleyâ)
 
O ikisi itiraflarda bulundu (erkek)
 
هُوَ أَدْلَى 1
(Huve edlâ)
 
O itiraflarda bulundu (erkek)
 
 
 
Gâib
(erkek)
 
هُنَّ أَدْلَيْنَ 6
(Hunne edleyne)
 
Onlar itiraflarda bulundular (bayan)
 
هُمَا أَدْلَتَا 5
(Humâ edletâ)
 
O ikisi itiraflarda bulundu (bayan)
 
هِيَ أَدْلَتْ 4
(Hiye edlet)
 
O itiraflarda bulundu (bayan)
 
 
 
Gâibe (bayan)
 
أَنْتُمْ أَدْلَيْتُمْ 9
(Entum edleytum)
 
Siz itiraflarda bulundunuz (erkek)
 
أَنْتُمَا أَدْلَيْتُمَا 8
(Entumâ  edleytumâ)
 
Siz ikiniz itiraflarda bulundunuz (erkek)
 
أَنْتَ أَدْلَيْتَ 7
(Ente edleyte)
 
Sen itiraflarda bulundun (erkek)
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
أَنْتُنَّ أَدْلَيْتُنَّ 12
(Entunne edleytunne)
 
Siz itiraflarda bulundunuz (bayan)
 
أَنْتُمَا أَدْلَيْتُمَا 11
(Entumâ edleytumâ)
 
Siz ikiniz itiraflarda bulundunuz (bayan)
 
أَنْتِ أَدْلَيْتِ 10
(Enti edleyti)
 
Sen itiraflarda bulundun (bayan)
 
 
Muhataba (bayan)
 
نَحْنُ أَدْلَيْنَا 15
(Nahnu edleynâ)
 
Biz  itiraflarda bulunduk
 
نَحْنُ أَدْلَيْنَا 14
(Nahnu edleynâ)
 
Biz ikimiz itiraflarda bulunduk
 
أَنَا أَدْلَيْتُ 13
(Ene edleytu)
 
Ben itiraflarda bulundum
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
Fiilin muzari (şimdiki zaman)  çekimi:
 
Not: Fiilin kişiye göre çekimlenmiş hali alındıktan sonra, sonuna 
 
(بِاعْتِرَافَاتٍ :itiraflar) kelimesi eklenir.
 
 
هُمْ يُدْلُونَ  3
(Hum yudlûne) 
 
Onlar itiraflarda bulunuyorlar (erkek)
 
هُمَا يُدْلِيَانِ 2
(Humâ yudliyâni)
 
O ikisi itiraflarda bulunuyor (erkek)
 
هُوَ يُدْلِى 1
(Huve yudlî)
 
O itiraflarda bulunuyor (erkek)
 
 
 
Gâib
(erkek)
 
هُنَّ يُدْلِينَ 6
(Hunne yudlîne)
 
Onlar itiraflarda bulunuyorlar (bayan)
 
هُمَا تُدْلِيَانِ 5
(Humâ tudliyâni)
 
O ikisi itiraflarda bulunuyor (bayan)
 
هِيَ تُدْلِي 4
(Hiye tudlî)
 
O itiraflarda bulunuyor (bayan)
 
 
 
Gâibe (bayan)
 
أَنْتُمْ تُدْلُونَ 9
(Entum tudlûne)
 
Siz itiraflarda bulunuyorsunuz (erkek)
 
أَنْتُمَا تُدْلِيَانِ 8
(Entumâ  tudliyâni)
 
Siz ikiniz itiraflarda bulunuyorsunuz (erkek)
 
أَنْتَ تُدْلِي 7
(Ente tudlî)
 
Sen itiraflarda bulunuyorsun (erkek)
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
أَنْتُنَّ تُدْلِينَ 12
(Entunne tudlîne)
 
Siz itiraflarda bulunuyorsunuz (bayan)
 
أَنْتُمَا تُدْلِيَانِ 11
(Entumâ tudliyâni)
 
Siz ikiniz itiraflarda bulunuyorsunuz (bayan)
 
أَنْتِ تُدْلينَ 10
(Enti tudlîne)
 
Sen itiraflarda bulunuyorsun (bayan)
 
 
Muhataba (bayan)
 
نَحْنُ نُدْلِي 15
(Nahnu nudlî)
 
Biz  itiraflarda bulunuyoruz
 
نَحْنُ نُدْلِي 14
(Nahnu nudlî)
 
Biz ikimiz itiraflarda bulunuyoruz
 
أَنَا أُدْلِي 13
(Ene udlî)
 
Ben itiraflarda bulunuyorum
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
Fiilin emir çekimi:
 
Not: Fiilin kişiye göre çekimlenmiş hali alındıktan sonra, sonuna 
 
(بِاعْتِرَافَاتٍ :itiraflar) kelimesi eklenir.
 
 
أَنْتُمْ أَدْلُوا 9
(Entum edlû)
 
Siz itiraflarda bulunun (erkek)
 
أَنْتُمَا أَدْلِيَا 8
(Entumâ  edliyâ)
 
Siz ikiniz itiraflarda bulunun (erkek)
 
أَنْتَ أَدْلِ 7
(Ente edli)
 
Sen itiraflarda bulun (erkek)
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
أَنْتُنَّ أَدْلِينَ 12
(Entunne edlîne)
 
Siz itiraflarda bulunun (bayan)
 
أَنْتُمَا أَدْلِيَا 11
(Entumâ edliyâ)
 
Siz ikiniz itiraflarda bulunun (bayan)
 
أَنْتِ أَدْلِي 10
(Enti edlî)
 
Sen itiraflarda bulun (bayan)
 
 
Muhataba (bayan)

İlgili Makaleler