Arapça Diyaloglar

43 Arapça’da önemli bir fiil: مَارَسَ (mârase)

 

 

(Birşeyi özellikle de bir mesleği) uyguladı, yaptı, yerine getirdi, pratik uygulama yaptı, tatbiki çalıştı, icra etti, uğraştı, iştigal etti, ilgilendi                                                    (mazi fiil)

Mârase

مَارَسَ

 
 

(Bir mesleği, işi, faaliyeti, eylemi) yürütmek, uygulamak, yapmak, icra etmek, yerine getirmek, pratik, uygulama, tatbikat, deneyim, müzakere, görüşme                           (üstteki fiilin mastarı)

Mumârase

مُمَارَسَة

 

Kullanım alanı çok geniş olmasına rağmen Türkiye’deki arapça ders kitaplarında pek rastlamadığımız bir fiildir.

Bu fiil, kendisinden sonra farklı kelimeler getirilerek, farklı anlamlarda kullanılır. Genellikle olumsuz bir anlam vardır. İngilizce’deki (to practise) fiiline eşdeğerdir. Kullanımını 3 grup altında toplayabiliriz.
 
1. Spor
2. Siyaset
3. Cinsellik
 
 
 
1. Sporla ilgili kullanımlara örnekler:

 
 
Kayak sporu yapıyor
 
Yumârisu riyâdate’t-tezelluc
 
يُمَارِسُ رِيَاضَةَ التَّـزَلُّجِ
 
Hareketleri yapıyor
 
Yumârisu’l-harekât
 
يُمَارِسُ الْحَرَكَاتِ
 
Doğal hayatını yaşıyor
 
Yumârisu hayâtehu’t-tabîiyye
 
يُمَارِسُ حَيَاتَهُ الطَّبِيعِيَّة
 
Hobisini yapıyor
 
Yumârisu hivâyetehû
 
يُمَارِسُ هِوَايَتَهُ
 
Sörf  sporunu yapıyor
 
Yumârisu riyâdate’t-tezellüc ale’l-emvâc
 
يُمَارِسُ رِيَاضَةَ التَّـزَلُّجِ عَلَى الْأَمْوَاجِ
 
Spor yapıyor
 
Yumârisu’r-riyâda
 
يُمَارِسُ الرِّيَاضَة
 
Arabayla drift yapıyor
(el freni ile dönme)
 
Yumârisu’d-derbâviyye
 
يُمَارِسُ الدَّرْبَاوِيَّة
 
Meditasyon yapıyor
 
 
Yumârisu hivâyete’t-teemmul
 
يُمَارِسُ هِوَايَةَ التَّأَمُّلِ
 
Şınav çekiyor
 
Yumârisu riyâdate’d-dagt
 
يُمَارِسُ رِيَاضَةَ الضَّغْطِ
 
 
2. Siyasetle ilgili kullanımlara örnekler:
  
 
Bombalama yapıyor , bombalıyor  (savaş)
 
Yumârisu kasfen
 
يُمَارِسُ قَـصْفاً
 
Eziyet ediyor, işkence uyguluyor
 
Yumârisu’t-tağzîb
 
يُمَارِسُ التَّعْذِيبَ
 
Ayrımcılık yapıyor
 
Yumârisu’t-temyîz
 
يُمَارِسُ التَّمْيِيزَ
 
Yağma, yolsuzluk ve zorbalık yapıyor
 
Yumârisu ameliyyâti nehb ve fesâd ve baltace
 
يُمَارِسُ عَمَلِيَّاتِ نَهْبٍ وَ فَسَادٍ وَ بَلْطَجَةٍ
 
Kadına şiddet uyguluyor
 
Yumârisu’l-unf dıdda’l-mer’e
 
يُمَارِسُ الْعُنْفَ ضِدَّ الْمَرْأَةِ
 
Sansür uyguluyor
 
Yumârisu’r-rakâbe
 
يُمَارِسُ الرَّقَابَةَ
 
Falcılık yapıyor, müneccimlik yapıyor
 
Yumârisu’t-tencîm
 
يُمَارِسُ التَّـنْجِيمَ
 
Uyuşturucu taciri, bir okul önünde faaliyet(ini) gösteriyor.
 
Tâciru muhaddirât yumârisu neşâtahu emâme medrasetin
 
تَاجِرُ مُخَدِّرَاتٍ يُمَارِسُ نَشَاطَهُ أَمَامَ مَدْرَسَةٍ
 
Parlamento, yasama rolünü yerine getiriyor.
 
Yumârisu’l-barlemân devrahu’t-teşrî’iyy
 
 
يُمَارِسُ الْبَرْلَمَانُ دَوْرَهُ التَّـشْرِيعِيَّ
 
Başkan, yetkilerini kullanıyor
 
Er-reîsu yumârisu salâhiyyâtihi
 
اَلرَّئِيسُ يُمَارِسُ صَلَاحِيَّاتِهِ
 
Irkçılık yapıyor
 
Yumârisu’l-unsuriyye
 
يُمَارِسُ الْعُنْصُرِيَّة
 
Terör yapıyor.
 
Yumârisu irhâben
 
يُمَارِسُ اِرْهَابًا
 
Büyü yapıyor
 
Yumârisu’s-sihr
 
يُمَارِسُ السِّحْرَ
 
Siyasi çatışma yapıyor
 
Yumârisu’s-sırâğa’s-siyâsiyy
 
يُمَارِسُ الصِّرَاعَ السِّيَاسِيّ
 
Cinayet işliyor ve eşkiyalık yapıyor
 
Yumârisu’l-katle ve’l-lusûsiyye
 
يُمَارِسُ الْقَـتْـلَ وَ اللُّصُوصِيَّة
 
Keyfî (despotça) uygulamalar yapıyor.
 
Yumârisu icrâat taassufiyye
 
يُمَارِسُ إِجْرَاءَاتٍ تَعَسُّفِيَّة
3. Cinsellikle ilgili kullanımlara örnekler:
 
 
Mastürbasyon yapıyor
 
Yumârisu’l-âdete’s-sırriyye
 
يُمَارِسُ الْعَادَةَ السِّرِّيَّة
 
Seks yapıyor, cinsel ilişkide bulunuyor
 
Yumârisu’l-cins
 
يُمَارِسُ الْجِنْسَ
 
Sapıklık yapıyor
 
Yumârisu’ş-şuzûz
 
يُمَارِسُ الشُّذُوذَ
 
(Bir ) Haram işliyor
(Haram olan bir şeyi yapıyor)
 
Yumârisu’l-harâm
 
يُمَارِسُ الْحَرَامَ
 
Ahlaksızlık yapıyor /rezillik yapıyor
 
Yumârisu’r-rezîlete
 
يُمَارِسُ الرَّذِيلَة
 
Fiili livata yapıyor
(Eşcinsel ilişkide bulunuyor)
 
Yumârisu’l-livât
 
يُمَارِسُ اللِّوَاطَ
 

İlgili Makaleler