İlahiyat Haber

20 Soruda İmam Hatip Okulları

İŞTE 20 SORUDA İMAM HATİPLER 
1 – İmam Hatip Okulları nedir? 
İmam Hatip Okulları ortaokul ve lise bölümlerinden oluşmaktadır. Normal ortaokul ve lise müfredatına ek olarak dini ve ahlaki eğitim veren, mesleğe ve üniversiteye öğrenci yetiştiren, Milli Eğitim Bakanlığıtarafından denetlenen resmi devlet okullarıdır. 

2 – İmam Hatip Okullarının temel gayesi nedir? 
İmam Hatip Okullarının temel gayesi kendisi ve yaşadığı toplum içinbilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen, inançlı gençler yetiştirmek;21. yüzyılda gelişen ihtiyaçlara cevap verecek bireyler olarak onlarıhayata hazırlamak; insana değer veren, problemlere çözüm üretebilenmilli ve manevi değerlerini koruyan ve geliştiren kişilikli insanlarolarak onları yetiştirmektir. 

3 – İmam Hatip Okullarındaki öğretmenler pedagojik formasyonasahip midir
Evet, sahiptir. 

4 – İmam Hatip Okulları nasıl bir programa sahiptir? 
İmam Hatip Okulları sosyal, beşeri, fen bilimleri ile birlikte İslami ilimleriaynı müfredat altında göstermesi bakımından Türkiye’ye özgü birtecrübedir. 

5 – Normal ortaokullarda ve liselerde görülen zorunlu derslerin tamamıİmam Hatip Okullarında var mıdır? 
Evet, zorunlu derslerin tamamı İmam Hatip Okullarında mevcuttur.Öğrencilerimiz diğer ortaokul ve lise öğrencilerinin sahip oldukları bilgininyanısıra İslam dininin temel kaynaklarını ve yöntemlerini doğrukaynaklardan ve formasyon sahibi eğitimcilerden edinmektedirler. 

6 – İmam Hatip okullarında yabancı dil eğitim var mıdır? 
Evet, İmam Hatip Okullarında en az iki yabancı dil öğrenilebilmektedir. Arapçanınyanı sıra seçmeli olarak İngilizce ve Fransızca gibi dillerde öğrenilebilir. 

TOPLUMA FAYDALI BİR NESİL İÇİN… 
7 – Aileler niçin İmam Hatip Okullarını tercih etmeli? 
Kurumlarımız manevi değerlerine bağlı, topluma faydalı, düşünen ve düşündüğünü söylemekten çekinmeyen, hitabeti kuvvetli, araştırmayı seven aktif gençler yetiştirmeyi ilke edinmesiyle ailelerin ve öğrencilerin tercih sebebidir. 

8 – İmam Hatip Okullarından nasıl insanlar yetişir? 
Okullardan hemen her mesleğe yönelmiş saygın kişiler mezun olmuştur. Bilim, kültür, sanat, eğitim, siyaset ve iş dünyasında önde gelen birçok kişi İmam Hatip mezunudur. 

9 – İmam Hatip Okullarında kötü alışkanlıklar ve suç oranları diğer okullara oranla nasıldır? 
Gençlerimize bu okullarda değerler eğitimi verildiği için kötü alışkanlıklar yok denecek kadar azdır. 

10 – Normal ortaokullarla İmam Hatip Ortaokulu arasında ders saati farkı var mı? 
Normal okullarda haftalık ders saati 32, İmam Hatip Ortaokullarında 40’tır. 

11 – Normal ortaokullardan farklı olarak İmam Hatip Ortaokullarında ek olarak ne gibi dersler vardır? 
Arapça, Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler gibi ek dersler verilmektedir. 

KUR’ÂN’I SADECE OKUMAK DEĞİL ANLAMAK İÇİN… 
12 – İmam Hatip Ortaokullarında Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim derslerinin içeriği nasıl olacak? 

Kur’an-ı Kerimi yüzünden kurallarına uygun bir şekilde öğrenmenin yanında, Kur’an’ın mesajlarını anlamak ve hayata geçirmek için gerekli eğitim ve öğretim verilmektedir. 

13 – İmam Hatip Ortaokulu mezunları Anadolu ve Fen Liselerine girişte herhangi bir sorunla karşılaşacak mı? 
İmam Hatip Ortaokullarında normal okullardaki kadar matematik ve fen dersleri vardır. Herhangi bir katsayı ve buna benzer uygulamalarla karşılaşılmadan istenilen Anadolu ve Fen Liselerine gidebileceklerdir. 

14 – İmam Hatip Ortaokullarından İmam Hatip Liselerine geçiş mümkün müdür? 
Evet, mümkündür. Bunan yanısıra istedikleri meslek, spor, sanat, sosyal bilimler gibi lise bölümlerine gidebilirler. 

15 – İmam Hatip Ortaokulları mezunları Askeri Liselere gidebilecek mi? 
Söz konusu yasak kalktığı takdirde Askeri Liselere gidilebilecektir. 

16 – İmam Hatip Lisesi mezunları Polis Okullarına gidebiliyor mu? 
Evet, gidebiliyorlar. 

17 – İmam Hatip Lisesi mezunları üniversitede istediği bölüme girebiliyor mu? 
Evet, mezunlar hiçbir (katsayı vs.) sorunla karşılaşmadan yeterli puanı aldıkları takdirde sözel veya sayısal istedikleri her bölüme girebilmektedirler. 

18 – İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversite mezunu olmadan görev almaları mümkün müdür? 
Evet, mümkündür. İmam Hatip liseleri aynı zamanda mesleğe hazırlayan meslek liseleridir. 

19 – İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversite mezunu olmadan görev almaları mümkün müdür? 
Evet, mümkündür. İmam Hatip liseleri aynı zamanda mesleğe hazırlayan meslek liseleridir. İmam Hatip Lisesi mezunları diyanette imamlık, müezzinlik, Kur’an kursu öğreticiliği, müftülük çalışanı ve diğer diyanet kadroları gibi liselerin mezunlarına sağlamadığı devlet memurluğu imkânları sağlamaktadır. 

20 – İmam Hatip Okullarını hangi sivil toplum kuruluşları destekler? 
Birçok sivil toplum kuruluşu maddi ve manevi yönden bu kurumları destekler. ÖNDER, ENSAR, İLİM YAYMA CEMİYETİ gibi kuruluşlar özellikle bu kurumları desteklemek amacıyla kurulmuş gönüllü teşekküllerdir. (Yasir Çelik – İLKHA)

İlgili Makaleler