DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 44 CİLT PDF OLARAK İNDİR

DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 44 CİLT PDF OLARAK İNDİR

 

 TÜM LİNKLER GÜNCELLENMİŞTİR

İslâm Ansiklopedisi Cilt Listesi
Cilt   İlk Madde Son Madde
1 metin ÂB-ı HAYAT el-AHKÂMÜ’ş-ŞER’İYYE
2 metin AHLÂK AMARİ
3 metin AMASYA ÂŞIK MÛSİKİSİ
4 metin ÂŞIK ÖMER BÂLÂ KÜLLİYESİ
5 metin BALABAN BEŞİR AĞA
6 metin BEŞİR AĞA CAMİİ CÂFER PAŞA TEKKESİ
7 metin CA’FER es-SÂDIK CİLTÇİLİK
8 metin CİLVE DÂRÜNNEDVE
9 metin DÂRÜSAÂDE DULKADİROĞULLARI
10 metin DÛMETÜLCENDEL ELBİSE
11 metin ELBİSTAN EYMİR
12 metin EYS FIKHÜ’l-HADÎS
13 metin FIKIH GELENEK
14 metin GELİBOLU HADDESENÂ
15 metin HADES HANEFÎ MEHMED
16 metin HANEFÎ MEZHEBİ HAYÂ
17 metin HAYAL HİLÂFİYAT
18 metin HİLÂL HÜSEYİN LÂMEKÂNÎ
19 metin HÜSEYİN MİRZA İBN HALDÛN
20 metin İBN HALDÛN İBNÜ’l-CEZERÎ
21 metin İBNÜ’l-CEZZÂR İHVÂN-ı MÜSLİMÎN
22 metin İHVÂN-ı SAFÂ İSKİT
23 metin İSLÂM KAADE
24 metin KĀÂNÎ-i ŞÎRÂZÎ KASTAMONU
25 metin KASTİLYA KİLE
26 metin KİLİ KÜTAHYA
27 metin KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ MANİSA
28 metin MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ MEKS
29 metin MEKTEB MISIR MEVLEVÎHÂNESİ
30 metin MISRA MUHAMMEDİYYE
31 metin MUHAMMEDİYYE MÜNÂZARA
32 metin el-MÜNCİD NASİH
33 metin NESİH OSMANLILAR
34 metin OSMANPAZARI RESULDAR
35 metin RESÛLÎLER SAK
36 metin SAKAL SEVM
37 metin SEVR ANTLAŞMASI SUVEYLİH
38 metin SUYOLCU ŞERİF en-NÎSÂBÛRÎ
39 metin ŞERİF PAŞA TANZANYA
40 metin TANZİMAT TEVECCÜH
41 metin TEVEKKÜL TÜSTERÎ
42 metin TÜTÜN VEHRAN
43 metin VEKÂLET YÛSÎ
44 metin YÛSUF ZWEMER, Samuel Marinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dikkat : WİNRAR ŞİFRESİ: www.fasiharabic.com

Madde listesi
Cilt İlk Madde Son Madde
1. CİLT İNDİR ÂB-ı HAYAT el-AHKÂMÜ’ş-ŞER’İYYE
2. CİLT İNDİR AHLÂK AMARİ
3. CİLT İNDİR AMASYA ÂŞIK MÛSİKİSİ
4. CİLT İNDİR ÂŞIK ÖMER BÂLÂ KÜLLİYESİ
5. CİLT İNDİR BALABAN BEŞİR AĞA
6. CİLT İNDİR BEŞİR AĞA CAMİİ CÂFER PAŞA TEKKESİ
7. CİLT İNDİR CA’FER es-SÂDIK CİLTÇİLİK
8. CİLT İNDİR CİLVE DÂRÜNNEDVE
9. CİLT İNDİR DÂRÜSAÂDE DULKADİROĞULLARI
10. CİLT İNDİR DÛMETÜLCENDEL ELBİSE
11. CİLT İNDİR ELBİSTAN EYMİR
12. CİLT İNDİR EYS FIKHÜ’l-HADÎS
13. CİLT İNDİR FIKIH GELENEK
14. CİLT İNDİR GELİBOLU HADDESENÂ
15. CİLT İNDİR HADES HANEFÎ MEHMED
16. CİLT İNDİR HANEFÎ MEZHEBİ HAYÂ
17. CİLT İNDİR HAYAL HİLÂFİYAT
18. CİLT İNDİR HİLÂL HÜSEYİN LÂMEKÂNÎ
19. CİLT İNDİR HÜSEYİN MİRZA İBN HALDÛN
20. CİLT İNDİR İBN HALDÛN İBNÜ’l-CEZERÎ
21. CİLT İNDİR İBNÜ’l-CEZZÂR İHVÂN-ı MÜSLİMÎN
22. CİLT İNDİR İHVÂN-ı SAFÂ İSKİT
23. CİLT İNDİR İSLÂM KAADE
24. CİLT İNDİR KĀÂNÎ-i ŞÎRÂZÎ KASTAMONU
25. CİLT İNDİR KASTİLYA KİLE
26. CİLT İNDİR KİLİ KÜTAHYA
27. CİLT İNDİR KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ MANİSA
28. CİLT İNDİR MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ MEKS
29. CİLT İNDİR MEKTEB MISIR MEVLEVÎHÂNESİ
30. CİLT İNDİR MISRA MUHAMMEDİYYE
31. CİLT İNDİR MUHAMMEDİYYE MÜNÂZARA
32. CİLT İNDİR el-MÜNCİD NASİH
33. CİLT İNDİR NESİH OSMANLILAR
34. CİLT İNDİR OSMANPAZARI RESULDAR
35. CİLT İNDİR RESÛLÎLER SAK
36. CİLT İNDİR SAKAL SEVM
37. CİLT İNDİR SEVR ANTLAŞMASI SUVEYLİH
38. CİLT İNDİR SUYOLCU ŞERİF en-NÎSÂBÛRÎ
39. CİLT İNDİR ŞERİF PAŞA TANZANYA
40. CİLT İNDİR TANZİMAT TEVECCÜH
41. CİLT İNDİR TEVEKKÜL TÜSTERÎ
42. CİLT İNDİR TÜTÜN VEHRAN
43. CİLT İNDİR VEKÂLET YÛSÎ
44. CİLT İNDİR YÛSUF ZWEMER, Samuel Marinus

 

 

HAKKINDA

TDV İslâm Ansiklopedisi veri tabanında maddeler madde-yazar esasına göre bölünmüştür. Meselâ üç farklı yazar tarafından kaleme alınan madde üç ayrı kayıt olarak oluşturulmuş ve maddeler buna göre bölünmüştür.

Oluşturulan PDF’lerde hiçbir kısıtlamaya (şifre, kopyalama engeli, yazdırma engeli vb.) gidilmemiştir.

Madde içi metin arama ve görüntüleme için özel oluşturulan transkripsiyon fontunu buradan indirebilirsiniz. Yükleme bilgileri klasör içinde verilmiştir.        

AMAÇ

TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır.

Ansiklopedide titizlikle uygulanmaya çalışılan temel ilke, bütün maddelerin güvenilir kaynaklara dayanması ve doğru bilgiler ihtiva etmesidir. Bunun yanı sıra maddelerin yazımında gerek muhteva gerekse kaynaklar açısından araştırmacıların akademik beklentileri ile kültür seviyesi birbirinden farklı okuyucuların bilgi edinme ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur

ZENGİN MUHTEVA

İslâmî ilimler, İslâm kültür ve medeniyeti ile ilgili A’dan Z’ye bütün terimler… İslâm dünyasında din, ilim, siyaset, sanat ve edebiyat alanlarında yetişmiş önemli şahsiyetler… İlim ve kültür hayatımıza değer katmış eserler… İslâm mezhepleri, tarikatlar, akımlar, ekoller… Fas’tan Endonezya’ya kadar bütün İslâm ülkeleri, önemli şehirler… Amerika’dan Rusya’ya, İngiltere’den Avustralya’ya kadar İslâmiyet ve müslüman topluluklar.

UZMAN KADRO

Kırk dört ciltte tamamlanan TDV İslâm Ansiklopedisi’nde bir kısmı yurt dışından olmak üzere, konusunda uzman 2000’i aşkın yazarın maddesi bulunmaktadır.

YAYIMLANMIŞ CİLTLER

1988 yılında yayıma başlayan ansiklopedinin 1. cildi on iki, 2. cildi dokuz, 3. cildi yedi ayda tamamlanmış, böylece belli bir istikrar kazandıktan sonra her altı ayda bir cilt yayımlanmıştır. 2013 yılı Aralık ayında yayımlanan 44. ciltle birlikte ansiklopedi tamamlanmıştır.

 

GENEL BİLGİ

1983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855’e ulaşmaktadır.

Ansiklopedi, İslâmî ilimlerle İslâm kültür ve medeniyetine ait kavramları, sahalarında eser vermiş ilim ve sanat erbabını, geçmiş İslâm devletleri ve yöneticilerini, önemli tarihî olayları, dinî ve sosyal hayatta etkili olan akımları, tarihî, ilmî ve kültürel müesseseleri, önemli yerleşim merkezlerini, diğer dinleri, müslüman olmadığı halde İslâm dini, kültürü ve medeniyeti ile ilgisi bulunan şahsiyetleri madde dizinine dâhil etmiştir.

PDF GÖRÜNTÜLEYİCİ

Metni görüntüleyebilmek için kullanabileceğiniz programlar:

Bilgisayarınızda görüntüleyici programın olup olmadığını test için tıklayınız.

1. PDF Reader (tercihen son sürüm). İndirmek için tıklayınız

2. Foxit Reader. İndirmek için tıklayınız.

3. Nitro PDF Reader. İndirmek için tıklayınız.