Arapça Kelimer Kelimeler ve Deyimler

Ticaret yapmak : اِتَّجَرَ يَتَّجِرُ اِتِّجَارًاBarış anlaşması : اتِّفَاقِيَّة السَّلاَمProtesto etmek : اِحْتِجَّ يَحْتَجُّ اِحْتِجَاجًاKapıp kaçmak : اِخْتَطَفَ يَخْتَطِفُ اِخْتِطَافًاEdeplendirmek : أَدَّبَ يُؤَدِّبُ تَأْدِيبًاTerörist : الإرْهَابِيُّZorunda olmak : اِضْطَرَّ يَضْطَرُّ اِضْطِرَارًا إلَىSaldırmak : اِعْتَدَى يَعْتَدِي اِعْتِدَاءًKamburluk : الاِعْوِجَاجُBayılmak : أُغْمِيَ عَلَيْهِAramak : اِلْتَمَسَ يَلْتَمِسُ اِلْتِمَاسًاKurtarmak : أَنْقَذَ يُنْقِذُ إِنْقَاذًاEmânet etmek : أَوْدَعَ يُودِعُ إيدَاعًاŞahin : البَازِي (ج) البُزَاةُToplanmak :...

MEF‘ÛLÜN LEH

Arapça bir cümlede bulunan fiilin yapılma veya yapılmama sebebiniaçıklayan mastara/isme “mef‘ûlün leh” denir. Bu ögeye mef’ûlün lehdenildiği gibi mef’ûlün lieclih ya da mef’ûlün min eclih de denilmektedir. Buterimlerin üçü de aynı şeyi ifâde etmektedir. Bunlardan birini herhangi birnahiv kitabında görenler farklı şeyler olduğunu sanmasınlar. Mef‘ûlun leh’lercümlede fiilin işleniş sebebini bildirdiği için “niçin?” sorusuna cevapoluştururlar. Bir cümlede mef‘ûlün leh’i bulmanın...

MEF‘ÛLÜ MUTLAK

el-Mef‘ûlü mutlak, çoğunlukla cümlede fiille aynı kökten olan mastardır. Daima mansûbdur. Üç amaçla gelir: 1. Fiilin anlamını pekiştirir. 2. Fiilin çeşidini bildirir. 3. Fiilin sayısını belirtir. 1. Fiilin Anlamını Pekiştirmesi Bu tür el-mef‘ûlü mutlak daima müfreddir ve fiilden sonra gelir. Türkçe'ye şüphesiz, gerçekten, tam, tamamen, muhakkak, iyi, iyice, çok, öyle ... ki, vb. lafızlarla tercüme edilir. نَامَ الطِّفْلُ نَوْمًا . Çocuk iyi uyudu. أَكَلَ الرَّجُلُ الجَائِعُ أَكْلاً . Aç...

NÂİBU’L-FÂİL Araçada SÖZDE ÖZNE

Konumuz nâibu’l-fâil olmakla birlikte aralarında çok yakın bir ilgibulunduğu için fâil hakkındaki bilgilerimizi kısaca hatırlamamız faydalıolacaktır.Biz bir işi, bir oluşu anlatırken işi yapanı biliyorsak fiille birlikte fâili(öznesini) de zikrederiz. Yani o eylemi kimin yaptığını belirtmiş, fiili fâilenispet etmiş oluruz. Aşağıdaki cümleleri bu açıdan inceleyiniz:Ali dersini anladı. فَهِمَ عَلِيٌّ دَرْسَهُÖzne (fâil) Yüklem/Fiil fâil/özne fiil/yüklemMahmut evden çıktı. خَرَجَ مَحْمُودٌ مِنَ الدَّارِÖzne...

İLLETLİ FİİLLER

Aslî harflerinden bir veya ikisi illet harfi olan fiile mu‘tel (illet harfli) fiildenir. Bu illet harfleri de elif, vâv ve yâ'dır .( وَجَدَ (ا، و، ي buldu, قَالَ dedi, رَمَى attı, وَقَى korudu fiilleri gibi. Bunlar da illet harfinin türü ve bulunduğu yeregöre dörde ayrılır:1. Misâl fiil.2. Ecvef fiil.3. Nâkıs fiil.4. Lefîf fiil.1. Misâl FiilMisâl fiil, aslî harflerinden ilki...

İSM-İ MEVSÛL Arapçada İsmi Mevsuller

İsm-i mevsûl, tek başına bir anlamı olmayan, ancak kendisinden sonra gelencümleyle birlikte bir mânâ ifade eden marife isimdir. İsm-i mevsûl geneldemarife bir isimden sonra onun sıfatı olarak gelir. Ancak cümlenin bir ögesiolarak mübteda, haber, fâil, mef'ûl vb. bir konumda da gelebilir.İsm-i mevsûller hâs ve müşterek olmak üzere ikiye ayrılır.1. Hâs İsm-i MevsûlMüzekker ve müennesi, tekil ve çoğulu için ayrı...

Arapaçada HABER TÜRLERİ

Arapaçada HABER TÜRLERİİsim cümlesinde, söze kendisiyle başlanan kelimeye mübteda ( المبُْتَدَأُ ) denir.Mübteda, isim cümlesinin öznesidir. Özneyi niteleyen, öznenin durumunuhaber veren kelimeye haber ( الخَبَرُ ) denir. Haber, isim cümlesinin yüklemidir.الكِتَابُ مَفْتُوحٌ Kitap açıktır.الكِتَابُ مَفْتُوحٌ cümlesinde, الكِتَابُ kelimesi mübteda ( المبُْتَدَأُ ), kapının nedurumda olduğunu bildiren مَفْتُوحٌ kelimesi ise haber ( الخَبَرُ )'dir.Haber, Müfred OlabilirHaber, müfred olabilir. Burada müfredden...

MEZİD FİİLLER ve Babları

Fiiller en az üç harflidir. Başka bir deyişle fiil kalıpları en az üç harflidir.Bunlara sülâsî (üç harfli) fiiller denilir. Kök harflerinin sayısı dört olan fiillerde vardır. Bunlara da rubâî (dört harfli) fiiller denilir. Bu harflere ilaveedilerek elde edilen kalıpların mânâları, harf sayısının artmasına göredeğişmektedir. Mezîd bablar, üç harfli fiillere bazen bir, bazen iki, bazen deüç harf; dört harfli fiillere...

Kane Ve Kardeşleri – Kane Ve Benzerleri

Kâne ve benzerleri şu fiillerden oluşmaktadır:كَانَ، صَارَ، أَصْبَحَ، أَضْحَى، أمْسَى، ظَلَّ، باتَ، لَيْسَ، مازَالَ، مَا بَرِحَ، ما فَتِئَ، ما انفَكَّ، مادَامَ.Kâne ve benzerlerinin iki türlü kullanımları söz konusudur: a. Tam fiilolarak, b. Nâkıs fiil olarak:a. Tam Fiil Olarak Kullanılmaları: Eğer “kâne ve benzerleri”nin anlamlarıhabere ihtiyaç duyulmaksızın fâilleri ile tamam olursa bu durumda tam fiilkabul edilirler. Tam fiiller iş-oluş (hades)...

İnne ve Kardeşleri İNNE VE BENZERLERİ

“İnne ve Benzerleri”nin Tanımı ve Görevleri Arapçada isim cümlesinin başına gelerek onun yapısını ve anlamını değiştiren “kâne ve ehevâtuhâ” gibi nâkıs fiiller ve bir takım harfler vardır. “İnne ve ehevâtuhâ/İnne ve benzerleri” adı verilen harfler isim cümlesinin başına gelerek yapısını değiştiren harflerdendir. “İnne ve ehêvâtuha”, “elhurûfu’l- müşebbehe bi’l-fiil”, “el-hurûfu’n-nevâsih” adı verilen bu harfler şunlardır: (إنَّ ، أنَّ ، كَأَنَّ ، لكِنَّ ، لَيْتَ ، لَعَلَّ) Bu harfler...