Diyanet isleri Baskanligi

ÖSYM MBSTS için örnek soruları Yayımladı

ÖSYM MBSTS için örnek soruları Yayımladı

DUYURU

(6 Ocak 2015)

2015 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2015-DİB-MBSTS) : Örnek Sorular

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan din görevlilerinin (Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyımlar) bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla 22 Şubat 2015 tarihinde Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2015-DİB-MBSTS) yapılacaktır.

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Testte yer alacak sorulara ilişkin adaylara bir bilgi vermesi amacıyla Merkezimiz tarafından örnek sorular hazırlanmıştır. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan hazırlanan örnek sorulara erişebileceklerdir.

 

 

(Bakara, 2:171) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ

Bu ayette altı çizili yerde uygulanan tecvid kuralları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 1. İdgam-ı mütecaniseyn / iklab / İzhar / ihfa
 2. fdgam-ı mütekaribeyn / iklab / ihfa / izhar
 3. İhfa / izhar / iklab / kalkale
 4. idgam-ı misleyn meal-gunne / İzhar / iklab / ihfa
 5. idgam-ı misleyn meai-gunne / İklab / izhar / ihfa
 6. Kefaretlerle ilgili olarak,
 7. Hepsinde sıralamaya uymak gerekir.
 8. Hem ibadet hem de ceza niteliği taşırlar, ili. Tümü Kur’an’da geçmektedir.

yargılarından hangileri söylenemez?

A)

Yalnız I

B)

Yalnız II

C)

I ve II

D)

I ve IIE

E)

II ve İli

 

 

 

 • “…Kendisine ne uyku gelir; ne de uyuklama…” (Bakara, 2:255)
 • “O, doğurmamış ve doğmamıştır.” (İhlas, 112:3)
 • “…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur…” (Şura, 42:11)

Yüce Allah’ın sıfatlarıyla ilgili bu ayetler, aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır?

 1. Selbi
 2. Sübuti
 3. Fiili
 4. Nefsi
 5. Haberi

 

Tasnif sürecinde hadislerin kullanımını kolaylaştırabilmek amacıyla çeşitli tasnif yöntemleri geliştirilmiştir. Hadîslerin İhtiva ettiği konular merkeze alınarak gerçekleştirilen tasnif türü bunlardan biridir. Genellikle merfu ahkam hadislerinin derlendiği bu yöntemde, bazen bütün fıkıh konularındaki rivayetlere, bazen de tek bir fıkıh konusundaki rivayetlere yer verilmiştir.

Bu türden eserleri tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Mucem
 2. Cami
 3. Musannef
 4. Sünen
 5. Müsned
 6. Yeni dinî hareketler, birden fazla dinî gelenekten etkilenmeleri dolayısıyla uzlaştırmacı bir karaktere sahiptirler. Temel felsefesi tefekkür ve ruhsal aydınlamaya dayanan Sayentoloji Kilisesi de bunlardan biridir. L. R. Hubbard tarafından kurulan bu kilise, taraftarlarına psikanaliz yöntemlerle dünyada olağanüstü bir yetenek kazandırmayı, ölüm sonrası da ebedîsaadete ulaştırmayı vaat etmektedir.

Bu kilisenin öğretilerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi söz konusudur?

 1. Yahudilik-Taoizm
 2. Hristiyanlık – Budizm
 3. Hinduizm – Konfüçyanizm
 4. Yahudilik – Hristiyanlık
 5. Sihizm – Bahaizm

CEVAP ANAHTARI

 • E
 • D
 • A
 • D
 • B

Fasih Arapça fasiharapca.com

İlgili Makaleler