İlahiyat Haber

İlahiyat Fakültesi Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu Düzenliyor

2013 tarihlerinde Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu düzenliyor. Etkinlikte Diyanet İşleri Başkanlığı da yapan Akseki’nin hayatı, eserleri, icra ettiği görevler, ilim anlayışı, farklı ilim dallarındaki birikimleri, tezleri, entelektüel ilgi ve yaklaşımları gibi farklı boyutları ele alınacak.

Akdeniz Üniversitesi kampusundaki Atatürk Konferans Salonu’nda yapılacak sempozyum, il ve ilçe müftülükleri ile ortaklaşa düzenleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yaman, Ahmet Hamdi Akseki’nin medrese eğitimi yanında modern mekteplere devam ettiğini söyledi. Hem ilmi mirasa sahip çıkmak, hem Ahmet Hamdi Akseki’yi kamuoyuna daha yakından tanıtmak amacıyla bu sempozyumu düzenlendiklerini kaydeden Yaman şunları söyledi: “Son birkaç yüzyıldır sergilemekte olduğumuz ‘yüzümüzü dışarıya çevirme’ tavrı, bugün kendi mirasımızın daha çok farkında olma tavrına evrilmeye başladı. Bu bağlamda ilmî mirasımızın potansiyel imkânlarını araştırma, inceleme ve tahlillerle gün yüzüne çıkararak onlardan yararlanmayı sağlamak, söz konusu mirasın oluşum ve intikalinde rol oynamış isimleri yakından tanımak, ilim yolcularını ve entelektüelleri bekleyen önemli görevlerden biri haline geldi.”

AHMET HAMDİ AKSEKİ KİMDİR?
1887-1951 tarihleri arasında yaşayan Ahmet Hamdi Akseki Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirilen üçüncü kişi. Medrese eğitimi yanında modern mekteplere devam ederek medrese ulûmu ile mektep fünûnunu mezcetti. Milli Mücadele’ye destek olmak amacıyla Anadolu’ya geçti. Kuvâ-yı Milliye lehindeki yazıları ve konuşmalarıyla istiklâl mücadelesine katkılar yaptı. Yeni devlet bürokrasisinde de önemli görevler icra etti. Bu çerçevede Tedrisat Umum Müdürlüğü, Diyanet İşleri Reisliği Hey’et-i Müşavere Azalığı, Diyanet İşleri Reis Muavinliği ve Diyanet İşleri Reisliği görevlerinde bulunan Akseki ilmi ve idari yetkinliği yanında entellektüel bir kimliğe sahip. Ahmet Hamdi Akseki’nin Diyanet İşleri Reisliği görevleri sırasında hem teşkilat hem de hademe-i hayrât denen din görevlileri lehine çok ciddi kazanımlar elde edilmesini sağladı. Toplumun değişik kesimleri için yazdığı eserlerle de dinî bilgilenme eksikliğinin giderilmesinde ciddi katkılarda bulundu.

İlgili Makaleler