İlahiyat Haber

İki Bin Kitaplık Kütüphanesini Bayburt Üniversitesine Bağışladı

Bayburt Üniversitesi’ne Bağışladı

Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Öner, yaklaşık iki bin kitaptan oluşan kütüphanesini Bayburt Üniversitesi’ne bağışladı.

– Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Öner, yaklaşık iki bin kitaptan oluşan kütüphanesini Bayburt Üniversitesi’ne bağışladı.

Ankara Dil tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde başladığı akademik hayatını felsefe, sosyoloji ve mantık alanında sürdüren, uzun yıllar Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapan Türkiye’nin saygın bilim insanlarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Öner kütüphanesini Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

Prof. Dr. Öner’i Ankara’daki evinde ziyaret eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, bağış için Öner’e teşekkür ederek katkıları ve örnek davranışı sebebiyle plaket verdi.

Prof. Dr. Necati Öner’in Türkiye’nin yetiştirdiği ender bilim insanlarında biri olarak niteleyen Rektör Coşkun, yaklaşık iki bin kitaptan oluşan ve içerisinde çok değerli eserlerin de yer aldığı kütüphanesini Bayburt Üniversitesi’ne bağışladığı için Öner’e teşekkür etti.

PROF. DR. NECATİ ÖNER’İN BİYOGRAFİSİ

Necati Öner 1927 yılında Tortum’da doğdu. İlk öğrenimini Narman İlkokulunda ortaöğrenimini Erzurum Lisesi’nde yaptı. 1949-1950 ders yılı kış dönemi sonunda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünden “Pekiyi” derece ile mezun oldu. Necati Öner iş hayatına Erzurum’da “Yeni Erzurum Gazetesi”nde gazeteci olarak başladı; on bir aylık askerlik görevinden sonra gazeteciliğe “Şarkın Sesi Gazetesi”nde devam etti; 1952’de Erzurum Belediyesinde müfettiş olarak göreve başladı ve bir yıl bu görevde kaldı.1953’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Mantık Kürsüsüne asistan olarak atanan Necati Öner akademik çalışmalara Prof. Dr. Hamdi Ragıp Atademir’in yanında başlamış, Prof. Atademir üniversiteden ayrılınca çalışmalannı Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in yanında sürdürmüştür. 1957’de sunduğu “Tanzimattan Sonra Türkiye’de İlim ve Mantık Anlayışı” adlı tezi kabul edilerek kendisine “Pekiyi” derece ile doktorluk unvanı verildi. 1960-1961 ve 1962-1963 yılları arasında iki yıl Strassburg Üniversitesinde bir taraftan Georges Gusdorf’un derslerini takip etti, bir taraftan da doçentlik tezi ile ilgili çalışmalar yaptı. 1964’te sunduğu “Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei Problemi” adlı tezi ile doçent oldu. 1967 yılında tekrar Strassburg Üniversitesine giderek bir yıl bilimsel çalışmalarda bulundu. 1971’de profesörlüğe yükseltildi. Profesörlük takdim tezi “Mantığın Ana ilkeleri ve Bu İlkelerin Varlıkla Olan ilişkileri”dir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde seçkin bir akademik hayatının yanında oldukça verimli bir hocalık görevi de yapan Prof. Dr. Öner, bugün Türk üniversitelerindeki pek çok felsefe hocasının yetişmesinde emek sahibidir.

Anakra Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde uzun yıllar idareci olarak da görev yapan ve İlahiyat Fakültesinde dört dönem dekanlık yapan Prof. Dr. Öner, Konya Yüksek İslam Enstitüsünde; 1966-1967 ders yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; 1968-1975 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinde, 1977-1980 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde; 1972-1973 ve 1982-1985 yılları arasında Felsefe ve Mantık dersleri okutmuştur.

1984-1990 yılları arasında Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Öner, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden yaş haddinden emekli olduktan sonra da felsefi ve bilimsel faaliyetlerini devam ettirmiştir. Emekli olduktan sonra, 1995-1996 ders yılında Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı yapmış ve Gazi Üniversitesi Hukuk, Fakültesinde “Felsefeye Giriş” derslerini okutmuştur.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne intisab ettiği 1953 yılında başlayan akademik hayatında uzun süre dekanlık ve çeşitli üniversitelerde hocalık yapmış bulunan Prof. Dr. Necati Öner aynı zamanda Türkiye’de felsefi düşüncenin gelişip yaygınlaşması konusunda da halen başkanı olduğu Türk Felsefe Derneği vasıtasıyla Türk kültürüne eşsiz hizmetlerde bulunmuştur.

Evli olan Prof. Dr. Öner iki çocuk sahibidir.

İlgili Makaleler