Fıkıh Kitapları İndir

FIKIH TARiHi ve iSLAM HUKUKU Kitabı İndir

FIKIH TARiHi ve iSLAM HUKUKU Kitabı İndir İslam Hukuku ve Fıkıh Tarihi konusunda araştırmalar günden güne gelişmektedir. Doğu ve Batı dillerinde kaleme alınmış eserlerin her gün bir yenisini görmek mümkün olmaktadır. Bu önemli konunun işlenmesi için gerekli kaynakların çoğu memleketimizdedir. Kitabı hazırlarken bu kaynaklardan azamî derecede faydalanalım. Kitap iki bölümden ibaret olup, birinci bölümünde Fıkıh Tarihi ele alınmıştır. İslâm Hukukunun geçirdiği safhalar ve bu safhalara ayrılan bölümlerle, onları kapsayan devirlerin hususiyetlerini bu bölümde inceledim. Muhakkak ki her devrin yetiştirdiği müctehitler, fıkıhçılar, bunların ortaya koyduğu eserlerle Fıkha yaptığı hizmetler vardı. Bu hususları uzatmadan, kısa kesmeden, yanılmaya sebep olacak bir üslübâ kaçmadan belirtmeğe çalıştım. İkinci bölümde İslâm Hukukunun ana konuları ile bu konuların kapsamına giren hususlar vardır. Bu konuda neşredilmiş olan İmam-ı Azam Ebu Hanife adlı telif ve tercüme iki kitabımla, İmam Şafi adıl tercüme kitabımdan sonra bütün Fıkıh konularını içine alan böyle bir eserin faydalı olacağını düşündüm. Kıymetli okuyucularıma sunmakta olduğum bu kitap böyle bir düşüncenin ilk semeresi olarak gün görmüştür. Kitap konunun önem ve genişliği yanında kısa, fakat derli toplu olmuştur. Tevfik, Allah’tandır.

Listing Details

İndir 1
İndirin

İlgili Makaleler