Ana Sayfa Klasik Arapça Emsile Emsile 24 Adet Siga

Emsile 24 Adet Siga

Emsile dersimizde referans kelimemiz ” نَصَرَ ” fiilidir. Nasara fiili mazi müfred müzekker gaibtir ve manası “yardım etti” demektir. Fakat bu yardım Allah tarafından ise, Nasrullah denildiğinde Allahın yardımından ziyade Allahın Zaferi diye çevrilir, çünkü Allah yardım ettiyse zaten zafer vardır, kazanım ve elde edim vardır. Eklemiş olduğum 24 adet siga çok iyi ezberlenmelidir ve kuran ile tatbik edilmelidir. Ben her fiil için kurandan kelime söyleyeceğim, Fakat mazi ve muzari çok fiil olduğu için onlardan ziyade, 5. sigadan sonraki vezinlere göre ekleyeceğim. Emsile-i muhtalifede vezin yerine mevzun kullanılmıştır, 1 sayfa daha ekleyip ” فَعَلَ ” (yaptı) veznini yazacağım. Burada فَعَلَ vezindir, yani ölçüdür, bu ölçüye giren, ölçülenmiş bir kelime lazımdır, yani ölçülenmiş kelime mevzundur, o ise نَصَرَ fiilidir, gördüğünüz gibi her harfin harekesi aynıdır. 

24 Adet Siga

معنالرى

الأمثلة المختلفة

Yardım etti

فعل الماضي
Fiil-i Mazi; Geçmiş zaman

نَصَرَ

١

Yardım eder
Yardım ediyor
Yardım edecek

فعل المضارع
Fiil-i Muzari; Şimdiki ve geniş zaman, başına sin ve sevfe gelirse gelecek zamana tahsis edilir. İleride anlatılacaktır.

يَنْصُرُ

٢

Yardım etmek

مصدر غير الميمي
Masdar-ı Gayr-ul Mimî; Mim harfi almaksızın masdar yapısı

نَصْراً

٣

Yardım edici

اسم الفاعل
İsm-ül fail; İşi yapan

نَاصِرٌ

٤

Yardım olundu veya yardım olunmuş kişi ve nesne.
Misal, camı kırarsam eğer, (kırma fiili “kesera”) kırılan cama kısaca meksur derim, yani kırılmış.

اسم المفعول
İsm-ül meful; İşten etkilenen

مَنْصُورٌ

٥

Yardım etmedi
Yani geçmiş zamanda mutlaka yardım etmedi, fakat yardım etme imkânı vardır. Şu ana kadar yardım etmedi.

فعل المضارع جحد المطلق
Fiil-i muzari cehd-ül mutlak; Cehd olumsuzluk manasındadır. Cehd-ı mutlak ise kesin olumsuzluktur

لم يَنْصُرْ

٦

Hiç yardım etmedi
Geçmişte hiç yardım etmedi. Misal, 3 gündür yardım etmedi; 3 günün tamamı bitmiştir. Yardım etme imkânı asla yoktur.

فعل المضارع جحد المستغرق
Fiil-i muzari cehd-ül mustağrak; Cehd olumsuzluk manasındadır. Cehd-ı mutlak ise kesin olumsuzluktur. Mustağrak, bütün-tam-kül manasındadır.

لما يَنْصُرْ

٧

Yardım etmiyor

فعل المضارع نفى الحال
Fiil-i muzari Nefy-ül hal; Hal, şu an manasındadır. Nefy ise olumsuzluk manasındadır. Yani şu anda o işi yapmıyor demektir.

ما يَنْصُرُ

٨

Yardım etmez
Yardım etmeyecek
Yardım etmiyor

  فعل المضارع نفى الإستقبال
Fiil-i muzari nefy-ül istikbal; Nefy, olumsuzluk demektir. İstikbâl ise gelecek manasındadır.

لا يَنْصُرُ

٩

Asla yardım etmeyecek

تاكيد نفي الأستقبال
Te’kid-i nefy-ül istikbâl; Te’kid, bir şeyi pekiştirmek demektir. Kesinleştirmek demektir. Misalde olduğu gibi. Len edatı asla anlamındadır.

لن يَنْصُرَ

١٠

(O, mz.) Yardım etsin

أمر الغائب
Emr-ül gaib; Gaibteki 3. Şahsa emir vermektir.

لِيَنْصُرْ

١١

Yardım etmesin (O,mz.)

نهي الغائب
Nehy-ül gaib; Gaibteki 3. Şahsı nehy etmektir. Yani olumsuz anlam barındırır, engellemek manasındadır.

لا يَنْصُرْ

١٢

Yardım et! (sen,mz+mn)

أمر الحاضر
Emr-ül Hazır ; Karşımızda hazır bulunan kişiye emir vermektir.

اُنْصُرْ

١٣

Yardım etme! (sen,mz+mn)

نفي الحاضر
Nefy-ül Hazır ; Karşımızda hazır bulunan kişiye o şeyi yapmayacağı yönünde emir vermektir.

لا تَنْصُرْ

١٤

Yardım edecek zaman
Yardım edecek mekân
Yardım etmek

مصدر ميمي
Masdar-ı Mimî; Mimli (mim harfi ile başlayan) masdar. 3 manada kullanılır; Mekan, Zaman ve Orijinal hades manasında. İleride anlatılacaktır.

مَنْصَرٌ

١٥

Yardım edici bir alet

اسم الآلة
İsm-ül Alet; Alet ismidir.

مِنْصَرٌ

١٦

Bir kere yardım etmek

مصدر بناء المرة
Masdar-ı Bina-ül merre; Bir kere oluş ismidir.

نَصْرَةً

١٧

Bir türlü yardım etmek

مصدر بناء النوع
Masda-ı Bina-ün nev’; Bir çeşit, tür oluş ismidir.

نِصْرَةً

١٨

Yardım etmecik

اسم التصغير
İsm-üt Tasgir; Küçültme ismidir.

نُصَيْرٌ

١٩

Yardım etmeye ait

اسم المنصوب
İsm-ül Mensub; Mensubiyet ismidir. Aidiyet.

نَصْرِىٌّ

٢٠

Çok yardım edici / eden

مبالغة اسم الفاعل
Mübalağatün İsm-ül Fail; Mübalağalı ism-i fail. Abartılı.

نَصَّارٌ

٢١

Daha çok yardım edici / eden

اسم التفضيل
İsm-üt Tafdil; Yüceltme ismidir. Ekber gibi. En çok veye En büyük

اَنْصَرُ

٢٢

Acayip yardım etti

فعل التعجب الأول
Fiil-üt Taaccüb-ül Evvel; 1. Şaşırma Fiili

ما أَنْصَرَهُ

٢٣

Ne acayip yardım etti

فعل التعجب الثاني
Fiil-üt Taaccüb-üs Sani; 2. Şaşırma Fiili

 ما أَنْصِرْ بِهِ

٢٤


 

Önceki İçerikMunfasıl Zamirler Tablosu
Sonraki İçerik1.Bab Fe’ale Yef’ulu