İmam Birgivi

0

İzhar’a Giriş

0

Muktezil İrab

0
0

Ba Harf-i Cerri

0

İzhar

Ana Sayfa Klasik Arapça İzhar

Min Harf-i Cerri

0

İlâ Harf-i Cerri

0

Harf-i cerr ve Müteallak

0

Zarf-ı Lağv

0

Mefulun Fiyh

0

Mefulun Leh

0

En ve Enne

0

Harfi Cerlerin Semaen Hazfi

0

Hazif ve İsâl

0

İki İsimde Amil

0

İnne

0

Enne

0

Keenne

0

Lakinne

0