Mufa’âle Babı

0

İnfi’al Babı

0

İfti’al Babı

0

Tefa’ul Babı

0

İf’i’âl Babı

0

İf’ivval Babı

0

İf’ilâl Babı

0

Rübai’ye Mülhak

0

Fev’ale Babı

0

Fey’ale Babı

0