ARAPÇA ÇIKTI خَرَجَ harace fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا خَرَجُوا 3 (Hum mâ haracû)   Onlar çıkmadılar (erkek)     هُمَا مَا خَرَجَا 2 (Humâ mâ haracâ)   O ikisi çıkmadı (erkek)   هُوَ مَا خَرَجَ 1 (Huve mâ harace)   O çıkmadı (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا خَرَجْنَ 6 (Hunne mâ haracne)   Onlar çıkmadılar (bayan)     هُمَا مَا خَرَجَتَا 5 (Humâ mâ haracetâ)   O ikisi çıkmadı (bayan)   هِيَ مَا خَرَجَتْ 4 (Hiye mâ haracet)   O çıkmadı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا خَرَجْتُمْ 9 (Entum mâ haractum)   Siz çıkmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا خَرَجْتُمَا 8 (Entumâ mâ haractumâ)   İkiniz çıkmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا خَرَجْتَ 7 (Ente mâ haracte)   Sen çıkmadın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا خَرَجْتُنَّ 12 (Entunne mâ haractunne)   Siz çıkmadınız (bayan)     أَنْتُمَا مَا خَرَجْتُمَا 11 (Entumâ mâ haractumâ)   İkiniz çıkmadınız (bayan)   أَنْتِ مَا...

ARAPÇA ÇIKARDI اَخْرَجَ ahrace fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

      هُمْ مَا أَخْرَجُوا 3 (Hum mâ ahracû)   Onlar çıkarmadılar (erkek)     هُمَا مَا أَخْرَجَا 2 (Humâ mâ ahracâ)   O ikisi çıkarmadı (erkek)   هُوَ مَا أَخْرَجَ 1 (Huve mâ ahrace)   O çıkarmadı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ مَا أَخْرَجْنَ 6 (Hunne mâ ahracne)   Onlar çıkarmadılar (bayan)     هُمَا مَا أَخْرَجَتَا 5 (Humâ mâ ahracetâ)   O ikisi çıkarmadı (bayan)   هِيَ مَا أَخْرَجَتْ 4 (Hiye mâ ahracet)   O çıkarmadı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ مَا أَخْرَجْتُمْ 9 (Entum mâ ahractum)   Siz çıkarmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا أَخْرَجْتُمَا 8 (Entumâ mâ ahractumâ)   İkiniz çıkarmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا أَخْرَجْتَ 7 (Ente mâ ahracte)   Sen çıkarmadın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا أَخْرَجْتُنَّ 12 (Entunne mâ ahractunne)   Siz çıkarmadınız (bayan)     أَنْتُمَا مَا أَخْرَجْتُمَا 11 (Entumâ mâ ahractumâ)   İkiniz çıkarmadınız (bayan)   أَنْتِ...

ARAPÇA / ÇALIŞTI – YAPTI عَمِلَ amile fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:

    هُمْ مَا عَمِلُوا 3 (Hum mâ amilû)   Onlar çalışmadılar, Onlar yapmadılar (erkek)     هُمَا مَا عَمِلَا 2 (Humâ mâ amilâ)   O ikisi çalışmadı, O ikisi yapmadı (erkek)   هُوَ مَا عَمِلَ  1 (Huve mâ amile)   O çalışmadı, O yapmadı (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا عَمِلْنَ 6 (Hunne mâ amilne)   Onlar çalışmadılar, Onlar yapmadılar (bayan)     هُمَا مَا عَمِلَتَا 5 (Humâ mâ amiletâ)   O ikisi çalışmadı, O ikisi yapmadı (bayan)   هِيَ مَا عَمِلَتْ 4 (Hiye mâ amilet)   O çalışmadı, O yapmadı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا عَمِلْتُمْ 9 (Entum mâ amiltum)   Siz çalışmadınız, Siz yapmadınız (erkek)     أَنْتُمَا مَا عَمِلْتُمَا 8 (Entumâ mâ amiltumâ)   Siz ikiniz çalışmadınız, Siz ikiniz yapmadınız (erkek)   أَنْتَ مَا عَمِلْتَ 7 (Ente mâ amilte)   Sen çalışmadın, Sen yapmadın (erkek)         Muhatab...

TEKRARLADI ردّد raddede fiilinin mazi, muzari ve emir çekimleri

  Mazi çekimi :   هُمْ رَدَّدُوا 3 (Hum raddedû)    Onlar tekrarladılar (erkek)   هُمَا رَدَّدَا 2 (Humâ raddedâ)   O ikisi tekrarladı (erkek)   هُوَ رَدَّدَ  1 (Huve raddede)   O tekrarladı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ رَدَّدْنَ 6 (Hunne raddedne)   Onlar tekrarladılar (bayan)   هُمَا رَدَّدَتَا 5 (Humâ raddedetâ)   O ikisi tekrarladı (bayan)   هِيَ رَدَّدَتْ 4 (Hiye raddedet)   O tekrarladı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ رَدَّدْتُمْ 9 (Entum raddedtum)   Siz tekrarladınız (erkek)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 8 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (erkek)   أَنْتَ رَدَّدْتَ 7 (Ente raddedte)   Sen tekrarladın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ رَدَّدْتُنَّ 12 (Entunne raddedtunne)   Siz tekrarladınız (bayan)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 11 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (bayan)   أَنْتِ رَدَّدْتِ 10 (Enti raddedti)   Sen tekrarladın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ رَدَّدْنَا 15 (Nahnu raddednâ)   Biz tekrarladık   نَحْنُ رَدَّدْنَا 14 (Nahnu raddednâ)   Biz ikimiz tekrarladık   أَنَا رَدَّدْتُ 13 (Ene raddedtu)   Ben tekrarladım     Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)     Muzari çekimi :   هُمْ يُرَدِّدُونَ 3 (Hum...

İtaat ettirdi أَخْضَعَ fiilinin mazi çekimi:

  هُمْ أَخْضَعُوا 3 (Hum ahda’û)     Onlar itaat ettirdiler (erkek)   هُمَا أَخْضَعَا 2 (Humâ ahda’â)   O ikisi itaat ettirdi  (erkek)   هُوَ أَخْضَعَ1 (Huve ahda’a)   O itaat ettirdi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ أَخْضَعْنَ 6 (Hunne ahdağne)   Onlar itaat ettirdiler (bayan)   هُمَا أَخْضَعَتَا 5 (Humâ ahda’atâ)   O ikisi itaat ettirdi (bayan)   هِيَ أَخْضَعَتْ 4 (Hiye ahda’at)   O itaat ettirdi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ أَخْضَعْتُمْ 9 (Entum ahdağtum)   Siz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 8 (Entumâ  ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتَ أَخْضَعْتَ 7 (Ente ahdağte)   Sen itaat ettirdin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ أَخْضَعْتُنَّ 12 (Entunne ahdağtunne)   Siz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 11 (Entumâ ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتِ أَخْضَعْتِ 10 (Enti ahdağti)   Sen itaat ettirdin (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ أَخْضَعْنَا 15 (Nahnu ahdağnâ)   Biz  itaat...

ALMAK – ALDI تلقَّى telakkâ fiilinin kullanılışı, mazi muzari emir çekimleri

ALMAK fiilinin kullanılışı:   Bu fiil, maddi şeyleri (elle alma) anlamında değil, soyut şeyleri alma anlamında kullanılır:   Örnek : Emir almak, destek almak, telefon almak (telefonla aranmak), uyarı almak…. gibi.   ALDI  تَلَقَّى    fiilinin mazi çekimi :   هُمْ تَلَقَّوْا  3 (Hum telakkav)   Onlar aldılar (erkek)   هُمَا تَلَقَّيَا  2 (Humâ telakkayâ)   O ikisi aldı (erkek)   هُوَ تَلَقَّى  1 (Huve telakkâ)   O aldı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ تَلَقَّيْنَ  6 (Hunne telakkayne)   Onlar aldılar (bayan)   هُمَا تَلَقَّتَا  5 (Humâ telakkatâ)   O ikisi aldı (bayan)   هِيَ تَلَقَّتْ  4 (Hiye telakkat)   O aldı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ تَلَقَّيْتُمْ  9 (Entum telakkaytum)   Siz aldınız (erkek)   أَنْتُمَا تَلَقَّيْتُمَا 8 (Entumâ telakkaytumâ)   Siz ikiniz aldınız (erkek)   أَنْتَ تَلَقَّيْتَ  7 (Ente telakkayte)   Sen...

Arapça SEBEP OLDU تسبب tesebbebe fiilinin mazi ve muzari çekimleri

MAZİ ÇEKİMİ:   هُمْ تَسَبَّـبُوا 3 (Hum tesebbebû)   Onlar sebep oldular (erkek)   هُمَا تَسَبَّـبَا 2 (Humâ tesebbebâ)   O ikisi sebep oldu (erkek)   هُوَ تَسَبَّـبَ  1 (Huve tesebbebe)   O sebep oldu (erkek)   هُنَّ تَسَبَّـبْنَ 6 (Hunne tesebbebne)   Onlar sebep oldular (bayan)   هُمَا تَسَبَّـبَتَا 5 (Humâ tesebbebetâ)   O ikisi sebep oldu (bayan)   هِيَ تَسَبَّـبَتْ 4 (Hiye tesebbebet)   O sebep oldu (bayan)   أَنْتُمْ تَسَبَّـبْتُمْ 9 (Entum tesebbebtum)   Siz sebep oldunuz (erkek)   أَنْتُمَا تَسَبَّـبْتُمَا 8 (Entumâ tesebbebtumâ)   İkiniz sebep oldunuz (erkek)   أَنْتَ تَسَبَّـبْتَ 7 (Ente tesebbebte)   Sen sebep oldun (erkek)   أَنْتُنَّ تَسَبَّـبْتُنَّ 12 (Entunne tesebbebtunne)   Siz sebep oldunuz (bayan)   أَنْتُمَا تَسَبَّـبْتُمَا 11 (Entumâ tesebbebtumâ)   İkiniz sebep oldunuz (bayan)   أَنْتِ تَسَبَّـبْتِ 10 (Enti tesebbebti)   Sen sebep oldun (bayan)   نَحْنُ تَسَبَّـبْنَا 15 (Nahnu tesebbebnâ)   Biz  sebep olduk   نَحْنُ تَسَبَّـبْنَا 14 (Nahnu tesebbebnâ)   Biz ikimiz...

Arapça PİŞMAN OLDU ندم nedime fiilinin mazi ve muzari çekimleri

  MAZİ ÇEKİMİ:   هُمْ  نَدِمُوا  3 (Hum nedimû)   Onlar pişman oldular(erkek)   هُمَا نَدِمَا  2 (Humâ nedimâ)   O ikisi pişman oldu (erkek)   هُوَ نَدِمَ  1 (Huve nedime)   O pişman oldu (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ نَدِمْنَ  6 (Hunne nedimne)   Onlar pişman oldular(bayan)   هُمَا نَدِمَتَا  5 (Humâ nedimetâ)   O ikisi pişman oldu (bayan)   هِيَ نَدِمَتْ  4 (Hiye nedimet)   O pişman oldu (bayan)     Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ نَدِمْتُمْ  9 (Entum nedimtum)   Siz pişman oldunuz (erkek)   أَنْتُمَا نَدِمْتُمَا   8 (Entumâ nedimtumâ)   İkiniz pişman oldunuz(erkek)   أَنْتَ نَدِمْتَ  7 (Ente nedimte)   Sen pişman oldun (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ نَدِمْتُنَّ  12 (Entunne nedimtunne)   Siz pişman oldunuz (bayan)   أَنْتُمَا نَدِمْتُمَا   11 (Entumâ nedimtumâ)   İkiniz pişman oldunuz(bayan)   أَنْتِ نَدِمْتِ  10 (Enti nedimti)   Sen pişman oldun (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ نَدِمْنَا  15 (Nahnu nedimnâ)   Biz pişman olduk   نَحْنُ نَدِمْنَا14 (Nahnu nedimnâ)   İkimiz...

TEKRARLADI ردّد raddede fiilinin mazi, muzari ve emir çekimleri

      Mazi çekimi :   هُمْ رَدَّدُوا 3 (Hum raddedû)   Onlar tekrarladılar (erkek)   هُمَا رَدَّدَا 2 (Humâ raddedâ)   O ikisi tekrarladı (erkek)   هُوَ رَدَّدَ  1 (Huve raddede)   O tekrarladı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ رَدَّدْنَ 6 (Hunne raddedne)   Onlar tekrarladılar (bayan)   هُمَا رَدَّدَتَا 5 (Humâ raddedetâ)   O ikisi tekrarladı (bayan)   هِيَ رَدَّدَتْ 4 (Hiye raddedet)   O tekrarladı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ رَدَّدْتُمْ 9 (Entum raddedtum)   Siz tekrarladınız (erkek)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 8 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (erkek)   أَنْتَ رَدَّدْتَ 7 (Ente raddedte)   Sen tekrarladın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ رَدَّدْتُنَّ 12 (Entunne raddedtunne)   Siz tekrarladınız (bayan)   أَنْتُمَا رَدَّدْتُمَا 11 (Entumâ raddedtumâ)   İkiniz tekrarladınız (bayan)   أَنْتِ رَدَّدْتِ 10 (Enti raddedti)   Sen tekrarladın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ رَدَّدْنَا 15 (Nahnu raddednâ)   Biz tekrarladık   نَحْنُ رَدَّدْنَا 14 (Nahnu raddednâ)   Biz ikimiz tekrarladık   أَنَا رَدَّدْتُ 13 (Ene raddedtu)   Ben tekrarladım     Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)         Muzari çekimi :   هُمْ يُرَدِّدُونَ 3 (Hum...

İtaat ettirdi – itaat ettirmek أَخْضَعَ fiilinin mazi çekimi

    هُمْ أَخْضَعُوا 3 (Hum ahda’û)   Onlar itaat ettirdiler (erkek)   هُمَا أَخْضَعَا 2 (Humâ ahda’â)   O ikisi itaat ettirdi  (erkek)   هُوَ أَخْضَعَ1 (Huve ahda’a)   O itaat ettirdi (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ أَخْضَعْنَ 6 (Hunne ahdağne)   Onlar itaat ettirdiler (bayan)   هُمَا أَخْضَعَتَا 5 (Humâ ahda’atâ)   O ikisi itaat ettirdi (bayan)   هِيَ أَخْضَعَتْ 4 (Hiye ahda’at)   O itaat ettirdi (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ أَخْضَعْتُمْ 9 (Entum ahdağtum)   Siz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 8 (Entumâ  ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (erkek)   أَنْتَ أَخْضَعْتَ 7 (Ente ahdağte)   Sen itaat ettirdin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ أَخْضَعْتُنَّ 12 (Entunne ahdağtunne)   Siz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتُمَا أَخْضَعْتُمَا 11 (Entumâ ahdağtumâ)   Siz ikiniz itaat ettirdiniz (bayan)   أَنْتِ أَخْضَعْتِ 10 (Enti ahdağti)   Sen itaat ettirdin (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ أَخْضَعْنَا 15 (Nahnu ahdağnâ)   Biz  itaat ettirdik   نَحْنُ...