Klasik Arapça 36. Ders Avamil Kitabı (Mamul = Tekid, Bedel ve Atf-ı Beyan)

47990