Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Klasik Arapça BABLAR ARAPÇDA 35 BAB

BABLAR ARAPÇDA 35 BAB

Aksam-ı Seba

1. Aksam-ı Seba Sahih Fiiller Salim Fiil

2. Aksam-ı Seba Mehmuz Fiil

3.  Aksam-ı Seba Muzaaf Fiil

4.  İlletli Fiiller Misal Fiil

5. İlletli Fiiller Ecvef fiil

6. İlletli Fiiller Nakıs Fiil

7. İlletli Fiiller Lefif Fiil

8. Sülasi Mezid Fiillerden İfal Babı

9. Sülasi Mezid Fiillerden Tefil Babı

10. Sülasi Mezid Fiillerden Müfaale Babı

11. Mezid Fiillerden İnfial Babı

12. Mezid Fiillerden İftial Babı

13. Mezid Fiillerden İfilal Babı

14. Mezid Fiiller Tefaul Babı

15. Mezid Fiiller Tefaul Babı

16. Mezid Fiiller İstifal Babı

17. İfilal Babı, İfivval Babı İfilal İstifal Babı

18. Rubai Mücerred ve Rubai Mezid Fiiller

19. Medh – Zem Övme Ve Yerme Fiilleri

Arapçada 35 Bab

 

35 Bab, Arapçada sadece fiillerle ilgili bir konudur.

Arapçadaki tüm fiillerin kökünü, türemesini ve çekim şekillerinin tamamına verilen isimdir.

 

Arapçada fiiller 4 ana bölümde incelenir:

1) Sülasi Mücerret / Soyutanmış üç kök harfli fiiller

2) Sülasi Mezid / Artırılmış üç kök harfli fiiller

3) Rubai Mücerret / Soyutlanmış dört harfli fiiller

4) Rubai Mezid  / Artırılmış dört harfli fiiller

 

Bu 4 ana bölümün alt grup sayıları:

Sülasi Mücerret: 6

Sülasi Mezid: 12

Rubai Mücerret: 1

Rubai Mezid: 3

Rubaiye (Bu baba örnek verilen fiil olan دَحْرَجَ dahrece’ye) Mülhaklar/İlgili: 6

Tedahrece’ye Mülhaklar/İlgili: 5

İhranceme’ye Mülhaklar/İlgili: 2

 

Ve toplamda “Arapçada 35 Bab” şeklinde genel bir isim verilir.

 

Not 1: Bu 35 Bab’ın hepsinin bir ismi, sistematiği ve kuralları vardır, yani ezberlenmesi ve takip edilmesi oldukça kolaydır.

 

Not 1: Bu babların fonksiyonu nedir, neden bunları öğrenmek zorundayız, sorusuna hem cevap teşkil etsin hem de öğrendiğimiz bu babların amacını dillendirerek, ufuk açmış olalım.

Normalde Arapçada üç harfli كَتَبَ gibi ve dört harfli دَحْرَجَ gibi fiiller vardır. Ancak bu filler anlam bakımından yetersiz gelince bu fillere bazı harfler ilave ederek yenice fiiller ve bunlara farklı anlamlar katılması sağlanmış, bu fiillerin sistematik adı olan bablar oluşturulmuş. Bu tanım en yalın halde yapılmıştır, böylece babları çalışan öğrenciler ilerde çok rahat edebilmek adına Arapçada fiillerin temelini atmış olacaklar.
عندما تُغلقُ أبوابُ السعادةِ أما

AKSAMI SEBA VE BABLAR İLE İLGİLİ DİĞER DERSLER

 

BİNA 35 BABTIR:

Bunlardan 6 tanesine SÜLASİ MÜCERRED denir:

1-Feale-Yef’ulü
2-Feale-Yef’ilü
3-Feale-Yef’alü
4-Feile-Yef’alü
5-Feule-Yef’ulü
6-Feile-Yef’ilü

Bunlardan 12 tanesine SÜLASİ MEZİD denir:

 

Bu 12 bab da 3 nevidir:

1-Kendisine tek harf ziyade olunandır.Bu da 3 tanedir:

1-İF’AL BABI= Ef’ale-Yuf’ilü-İf’alen
2-TEF’İL BABI= Fa’ale-Yufa’alü-Tef’ılen
3-MUFAALE BABI= Fâale-Yufâılü-Mufâaleten

2-Kendisine 2 harf ziyade olunandır.Bu da 5 tanedir:

1-İNFİAL BABI= İnfale-Yenfeılü-İnfiâlen
2-İFTİAL BABI= İfteale-Yefteılü-İftialen
3-İF’İLAL BABI= İfalle-Yefallü-İf’ılâlen
4-TEFA’UL BABI=Tefa’ale-Yetefa’alü-Tefa’ulen
5-TEFÂUL BABI=Tefâle-Yetefâalü-Tefâulen

3-Kendisine 3 harf ziyade olunandır.Bu da 4 babtır:

1-İSTİFAL BABI= İstefale-Yestefılü-İstifâlen
2-İF’ÎÂL BABI= İfav’ale-Yefav’ılü-İf’îâlen
3-İF’IVVAL BABI= İfavvele-Yefavvilü-if’ıvvâlen
4-İF’ÎLÂL BABI= İf’ââlle-Yef’âllü-İf’îlâlen

Bunlardan bir tanesi RÜBAİ MÜCERRED içindir.Bu da bir babtır:

1-Fa’lele-Yufa’lilü-Fa’leleten

Bunlardan 6 tanesi DAHRECE MÜLHAK içindir:

1-Fev’ale-Yüfev’ilü-Fev’aleten
2-Fey’ale-Yüfey’ılü-Fey’aleten
3-Fa’vele-Yüfa’vilü-Fa’veleten
4-Fa’yele-Yüfa’yilü-Fa’yeleten
5-Fa’lele-Yüfa’lilü-Fa’leleten
6-Fa’lââ-Yüfa’lîî-Fa’leyeten

Bunlardan 3 tanesi RÜBAİ MEZİD içindir.Bu da 2 nevidir:

1-Kendisine bir harf ziyade olunan.Bu da bir babtır:

1-Tefa’lele-Yetefa’lelü-Tefa’lülen

2-Kendisine 2 harf ziyade olunanlar.Bu da 2 tanedir:

1-İfanlele-Yefanlilü-İfınlalen
2-İf’alelle-Yef’alillü-İf’ıll’âlen

Bunlardan 5 tanesi TEDAHRECE MÜLHAK içindir:

1-Tefa’lele-Yetefa’lelü-Tefa’lülen
2-Tefev’ale-Yetefev’alü-Tefev’ulen
3-Tefey’ale-Yetefey’alü-Tefey’ulen
4-Tefa’vele-Yetefa’velü-Tefa’vülen
5-Tefa’lâ-Yetefa’lî-Tefa’liyen

Bunlardan 2 tanesi İHRANCEME MÜLHAK içindir:

1-İfanlele-Yef!anlilü-İf’ınlalen
2-İf’anlâa-Yef’anlî-İfınlâen

 

 

Önceki İçerikEMİR FİİL EMRİ HAZIR ARAPÇA EMİR FİİLLERİN YAPISI
Sonraki İçerik1. BAB ARAPÇADA FİİLLER