Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapça Sayılar – 7 Sesli Arapça Dersler

7 [yedi] 
‫7 [سبعة] 
Sayılar ‫الأعداد
   
   
Ben sayıyorum: ‫أنا أعد:
‫a’na a’yd:
bir, iki, üç ‫واحد، اثنان، ثلاثة
‫uaxhd, athnan, thlathah
Üçe kadar sayıyorum. ‫أنا أعد حتى ثلاثة.
‫a’na a’yd xhtjh thlathah
   
   
   
Saymaya devam ediyorum: ‫أنا أواصل العد:
‫a’na a’uas’l alyd:
dört, beş, altı ‫أربعة، خمسة، ستة, 
‫a’rbyah, xmsah, stah,
yedi, sekiz, dokuz ‫سبعة ، ثمانية ، تسعة
‫sbyah, thmaniah, tsyah
   
   
   
Sayıyorum. ‫أنا أعد.
‫a’na a’yd
Sayıyorsun. ‫أنتَ تعد / أنتِ تعدين.
‫a’nte tyd / a’ntj tydin
Sayıyor (erkek). ‫هو يعد.
‫x’u iyd
   
   
   
Bir. Birinci. ‫واحد. الأول.
‫uaxhd ala’ul
İki. İkinci. ‫اثنان. الثاني.
‫athnan althani
Üç. Üçüncü. ‫ثلاثة ، الثالث.
‫thlathah, althalth
   
   
   
Dört. Dördüncü. ‫أربعة ، الرابع.
‫a’rbyah, alraby
Beş. Beşinci. ‫خمسة ، الخامس.
‫xmsah, alxams
Altı. Altıncı. ‫ستة ، السادس.
‫stah, alsads
   
   
   
Yedi. Yedinci. ‫سبعة ، السابع.
‫sbyah, alsaby
Sekiz. Sekizinci. ‫ثمانية ، الثامن.
‫thmaniah, althamn
Dokuz. Dokuzuncu. ‫تسعة ، التاسع.
‫tsyah, altasy

İlgili Makaleler