Arapça Türkçe Sözlükler

ARAPÇA VUCUDUN ORGANLARI İSİMLERİ

 

Not:İsimlerin yanında, çoğulları da bulunmaktadır.

تنقسم إلى ثَلاثة أقسامÜç bölüme ayrılır: 

أ) الرأسُ، وفيه:Baş:            

العَين / العُيون

Göz

الشّعَر / الأشعَار

Saç

المُخَيخ

Beyincik

المُخّ / المِخاخُ

Beyin

الجُمجُمة/الجَماجِم

Kafatası

الأُذُن /الأذان Kulak

السّن/ الأسنان

Diş

الخَدّ / الخُدود  Yanak

هَدْبُ(هُدب)/الأهداب Kirpik

الحَاجِب/الحَواجِب

Kaş

لِسانُ  المِزمار Küçük dil

اللّسان / الألسُن

Dil

الشَّفة / الشِّفاه Dudak

الفَم / الأفْوَاه

Ağız

الأنْفُ/الأُنوف

Burun

الشّارِب/الشَّوارِب

Bıyık

الذَّقَن / الأذقان

Çene

الجَبهَة  / الجِباه

Alın

العُنْق، الرَّقبةBoyun

الحَنجَرة/الحَناجِر

Gırtlak 

أوعية دَمويّة

Kan damarları

الوَريد /الأورِدة Toplardamar

العَظم/العِظام Kemik

الجِلد / الجُلود

Cilt, Deri 

اللِّحيَة/اللِّحى

Sakal

الشِّريان/الشَّرَايين

Atardamar

الجِهازالتّنفسي Solunum sistemi

القَفَّا / الأقفية

Ense, arka

  الحَبلُ الوَريد

Şah damar

أوْعِية  شعرية Kılcal damar

البَلعُوم/ البَلاعِيم

Yutak    

السُّرّة / السُّرر

Göbek    

الجُفُن / الأجْفَان

Gözkapağı

عِرق، حَبل، وِعاء

Damar    

الفَكُّ/الفُكُوك

Çene kemiği

 

ب) الصَّدْر والبَطِن وفيه:Kollar ve bacaklar.      

الخَصْر/الخُصور(الخَاصِرة / الخَواصِر) Bel 

الظّهر / الأظهر

Sırt

الثّدْي / الأثْدَاء

Meme

البَطن / البُطون

Karın

الصّدر / الصُّدور

Göğüs

الرِّئة / الرِّئات

Akciğer

الكَبِد / الأكبَاد

Karaciğer

المَعِدة /المِعَد

Mide

العَمودالفِقَري Omurga

الوَرِك / الأوراك

Baldır, Kalça

الجِهاز الهَضمي

Sindirim sistemi

الأمْعَاء الدّقيقة İnce barsak

الأمْعَاءالغليظة Kalın barsak

المَعِي / الأمعاء

Barsak

الضِّلع/ الأضْلاَع

 Kaburga kemiği

القفَص الصَّدرِي

Göğüs kafesi

الجِهازُ العَصَبِي

Sinir sistemi

الرَّحِم/الأرحَام

Rahim

الحَلقُوم

Gırtlak

 اللّوزة

Bademcik

ج) الأطْرَف (اليدان والرّجلان):

العَضَلة  / العَضَل

Kas; Adale

الذّراع / الأذرُع

Kol

اليَد / الأيَادِي 

El

الأُصْبُع/الأصَابِع Parmak

الضُّفر/الأضافِر Tırnak

الكَفّ   / الأُكُف

Avuç

الفَخذ / الأفخاذ

Baldır

الرِّجِل /الأرجُل Bacak

القَدَم/ الأقدام

Ayak

الرُّكبة / الرُّكَب

Diz

أنملَة / أنامِل

Parmak ucu

المِرفق/المَرافِق 

Dirsek

السّاق /السّيقان

Baldır: But; Bacak

الرُّسخ (المِعصم) Bilek

الكَعب

Ayak bileği; Taban

الْعَقِب

Topuk,

العَضِد

 Pazu

السَّاعِد

Dirsekten ele kadar olan kısım

الإبْط / الآباط

Koltuk altı

أخمصُ القَدم

Ayağın çukur kısmı

أسماءُ الأصابع:Parmakların isimleri.   

1ـ الإبْهَام:Baş Parmak.                

 .2شَاهِد (سَبابة):  .Şahadet parmak

3ـ وَسطى: Orta parmak.              

4ـ بِنصِر:Yüzük Parmak.             

5ـ خِنصِر:Serçe (Yüzük) parmak. 

 

 أسماء الأسنان :

1ـ سِنٌّ طَاحِن ج/ طَواحِن ـ ضِرسٌ ج/ أضراسٌ :  Azıdişi

2ـ سِنُّ الكلبِ ـ الأنيابُ : Köpekdişi

3ـ سِنٌ قاطِعةٌ (القواطع) ـ الضّواحِك: (Kesici dişler (Ön dişler

وهناك  ضِرسُ العقل :  .Birde  Akıl dişler vardır

اسماء أعْضَاء جسم الإنسَان في القرآن الكريم:

Kura’nda insan vücudunda bulunan organı

الآذَان (الأُذن)Kulak – الأذْقَان (الذّقن)Çene – الأرْحَام (الرّحِم)Rahim – الأصْلاَب (الصُّلب) Omurga; bel– الأعْنَاق (العُنق) Boyun – الأفْئِدة (الفُؤاد)Kalp – الأمْعَاء (المَعِي)Barsak – الأنْفBurun – البَدَن Beden – البَنَانParmak uçları – الجُلوُد (الجِلد)Cilt – حَبْلُ الوَرِيْد Şah damar– الحَنَاجِر (الحُنجَرة) Gırtlak – الدًّمKan – الرَّأسBaş – السَّوءَات (سَوءَة) أي العَورَة”Avrat – الأصَابِع (إصبِع) Parmak– الصَّدرGöğüz – الظَّهرSırt – العِطْف- القَلب Kalp – اللَّحمET – المُضغَةEt parçası – الوَتِينAort ANAT – الأرْجُل (الرِّجل)Ayak – الأعْقَاب (العَقِب)Topuk – الأعْيُن (العَين)Göz – الأفْوَاه (الفَاه)Ağız – الأنَامِل (أنْمِلةٌ)Parmak ucu – الأيْدِي (اليّد)El – البَطِن Karın– الحَلقُومBoğaz – الخُرطُومBurun (Hotum)– الرّقاب (الرَّقَبة) Ense  – الظُّفرParmak – العَضِدBazu – العِظَامKemik – الشّفة Dudak– الكَعْبَينTaban – الوَرِيدْToplardamar .

İlgili Makaleler