Ana Sayfa Arapça Dersleri

Arapça Dersleri

Arapça Dersleri

Arapça Dersleri

1. Arapçada Haflerin Tek Olarak, Başta Ortada ve Sonda Yazılışları
2. Hemzenin Yazılışı
3. İsim Marife Nekre
4. Şemsi Harfler ve Kameri Harfler
5. Vasıl Hemzesi
6. Cümle
7. Emsile
8. Vasıl Hemzesi ve Katı Hemzesi

Arapçada Fiiller Arapça Dersleri

1. Arapçada Fiil ve Fiil-i Mazi – Fiili Mazi Çekim Tablosu
2. Fail ve Mefulun Bih
3. Mazi Fiilin Müfred Muhatab ve Mütekellim Örnekleri
4. Mazi Fiillerde Tesniye
5. Mazi Fiillerde Cemi-Çoğul Hali
6. Olumsuz Mazi Fiil
7. Mazi Fiil Çekim Tablosu
8. Müteaddi ve Lazım Fiiller
9. Mazi Fiilin Meçhulü
10. Fiili Muzari
11. Fiili Muzari Nefyi Hal
12. Fiili Muzari Nefy-i İstikbal
13.Fiili Muzari Gelecek Zaman
14. Fiili Muzari Tekid-i Nefy-i İstikbal
15. Fiili Muzarinin Meçhulu
16. Cahd-ı Mutlak
17. Cahd-ı Müstağrak
18. Emr-i Gaib
19. Emr-i Hazır
20. Nehy-i Gaib
21. Nehy-i Hazır
22. Tekid Lamı ve Tekid Nunu
23. Şart Cümlesi
24. Fiili Muzariyi Cezmeden Şart Edatları
25. Fiili Muzariyi Nasbeden Edatlar
26. Cezmetmeyen Şart Edatları
27. Yeterlilik Fiili
28. Fiil-i Vücubi – Gereklilik Fiili
Aksam-ı Seba Arapça Dersleri
1. Aksam-ı Seba Sahih Fiiller Salim Fiil
2. Aksam-ı Seba Mehmuz Fiil
3. Aksam-ı Seba Muzaaf Fiil
4. İlletli Fiiller Misal Fiil
5. İlletli Fiiller Ecvef fiil
6. İlletli Fiiller Nakıs Fiil
7. İlletli Fiiller Lefif Fiil

8. Sülasi Mezid Fiillerden İfal Babı
9. Sülasi Mezid Fiillerden Tefil Babı
10. Sülasi Mezid Fiillerden Müfaale Babı
11. Mezid Fiillerden İnfial Babı
12. Mezid Fiillerden İftial Babı
13. Mezid Fiillerden İfilal Babı
14. Mezid Fiiller Tefaul Babı
15. Mezid Fiiller Tefaul Babı
16. Mezid Fiiller İstifal Babı
17. İfilal Babı, İfivval Babı İfilal İstifal Babı
18. Rubai Mücerred ve Rubai Mezid Fiiller
19. Medh – Zem Övme Ve Yerme Fiilleri
20. Esmaul Efal İsim Fiiller
21. Efalu Kulub Bilgi Zan Ve Değiştirme Fiilleri
22. Mukarabe Fiilleri Efalu Şuruu
Arapçada İsimler Arapça Dersleri
1. Harfi Cerler
2. Müzekker ve Müennes
3. Muttasıl Zamirler
4. Munfasıl Zamirler
5. Müstetir Zamir
6. İsimlerde Tesniye
7. Cemi Müzekker Salim
8. Cemi Müennes Salim
9. Cemi Mükesser Salim – Kırık Çoğullar
10. İşaret İsimleri
11. Gayrı Munsarıf
12. Masdar , Müştak – Türemiş İsimler
13. Esmaül Hamse
14. İsmi Meful
15. İsmi Mevsul ve Sıla Cümlesi
16. İsm-i Alet
17. İsm-i Tafdil
18. İsm-i Mensub
19. İsm-i Tasgir – Küçültme İsmi
20. Taaccüb Üslubu
21. And – Yemin Harfleri
22. Şahıs İsimleri İbn – Ebi – Bint
23. Sıfat-ı Müşebbehe
24. İsmin Çeşitli Halleri
25. Mefulun Fih – Zarflar
26. Meful-u Mutlak
27. Mefulun Lieclih – Mefulun Leh
28. Mefulün Meah
29. Temyiz
30. Münada
31. İstigase Nubde Terhim Tazhir
32 İhtisas İştigal
Arapça Terkipler ve Cümleler Arapça Dersleri
1. Hal
2. Mübteda Haber
3. İsim Tamlaması Muzaaf – Muzaafun İleyh
4. Sıfat Tamlaması
5. Sıfat Cümlesi
6. Lafzi – Manevi Tekit
7. İrab Hallerinin Özeti
Fatiha Suresinin İrabı
Yasin Suresi İrabı
Mülk Suresi İrabı
Nebe Suresi İrabı
Amenerrasulu İrabı
Ayetel Kürsi İrabı
Kıyame Suresi İrabı
Fecr Suresi İrabı
Beled Suresi İrabı
Şems Suresi İrabı
Leyl Suresi İrabı
Duha Suresi İrabı
İnşirah Suresi İrabı
Arapça Nakıs Fiiller Nevasıh Arapça Dersleri
1.İnne Ve Kardeşleri
2. Yardımcı Fiil Olarak Kane كاَنَ
3.Kane Ve Kardeşleri – Kane Ve Benzerleri
Arapça Edatlar
1. Zarflar
2. Gün Ay Ve Mevsim Adları
3. Atıf Edatları
4. Sayılar Cümle Örnekleriyle
5. Sıra Sayıları
6. Müstesna
7. Kem-i İstifhamiyye ve Kem-i Haberiyye
8. 20 -100 1000 ve Sonrası Sayılar
9. Bedel
10. Atıf Atfı Beyan