İlahiyat Haber

Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumu Düzenleniyor

12-13 Aralık 2013 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumu” Zonguldak’ta düzenlenecek.

– 12-13 Aralık 2013 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumu” Zonguldak’ta düzenlenecek.

Sempozyumda Felsefe ve Din, Felsefe ve Hikmet, Felsefe ve Kelam, Akıl ve İnanç, Hakikate Ulaşmada Felsefe ve Dinin Birlikteliği, Tefekkür, Akademi ve Eğitimde Felsefe ve Din Birlikteliği gibi konular akademik ve entelektüel bir üslup ve ilahiyat, felsefe, tarih, eğitim gibi farklı disiplinlerin metot ve bakış açıları ile ele alınacak.

Açılış ve değerlendirme oturumları ile birlikte sempozyumda toplam on oturum gerçekleştirilecek. Bildiri sunumları ve değerlendirmeler İslam Düşüncesi ve Felsefe, Bilimlerin Tasnifi ve Yüksek Din Öğretimi, Felsefe Mantık ve Kelamın Özgünlüğü, Hikmet ve Hukuk, Deneyimler’in Felsefesi, Medeniyet ve Tefekkürün İnşası, Sosyolojide Hikmet ve Hikmette Sosyoloji, Felsefe ve Hikmetin Aydınlığında başlıkları altındaki oturumlarda gerçekleştirilecek.

Felsefe, hikmet ve din arasındaki ilişkiyi güncelin parçalayıcı, ötekileştirici ve dışlayıcı tartışmalarından uzak kalarak; yüksek tefekkürle müzakere etmeyi amaçlayan sempozyuma Türkiye’nin farklı üniversitelerinden kırkın üzerinde felsefe, ilahiyat ve eğitim alanında önde gelen akademisyen ve aydın davetli olarak katılacak.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, sempozyumun son dönemde yapılan bazı tartışmalara yön tayin edeceğine inandığını belirterek “Bülent Ecevit Üniversitesi ulusal ve uluslararası alanlarda önemli akademik ve bilimsel organizasyonlara ev sahipliği yapma geleneğini sürdürüyor. Ülkemizdeki İlahiyat fakültelerinin çalışmalarına yön verecek tartışma ve değerlendirmelere ev sahipliği yapacak Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumunun Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olmasını son derece önemsiyorum. Ülkemizde yükseköğretimin özel ve/veya genel bir çok meselesi ile ilgili vizyon tayini noktasında önemli bir merkez halini alan Üniversitemizde bu kez de “İlahiyat ve Felsefe” başlığında devam eden bazı tartışmalara katkı sunmaya çalışacağız. Son derece önemli bilim insanlarını ve konunun muhataplarını bir araya getirecek olan sempozyumun verimli geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Makaleler