Ana Sayfa Pratik Arapça Arapça Diyaloglar 7 Arapca Sayılar

7 Arapca Sayılar

50501

 

7 [yedi] 

7 [سبعة] 
Sayılar  الأعداد 
   
   
Ben sayıyorum: أنا أعد:
a’na a’yd: 
bir, iki, üç واحد، اثنان، ثلاثة
uaxhd, athnan, thlathah 
Üçe kadar sayıyorum. أنا أعد حتى ثلاثة.
a’na a’yd xhtjh thlathah 
   
   
   
Saymaya devam ediyorum: أنا أواصل العد:
a’na a’uas’l alyd: 
dört, beş, altı أربعة، خمسة، ستة, 
a’rbyah, xmsah, stah, 
yedi, sekiz, dokuz سبعة ، ثمانية ، تسعة
sbyah, thmaniah, tsyah 
   
   
   
Sayıyorum. أنا أعد.
a’na a’yd 
Sayıyorsun. أنتَ تعد / أنتِ تعدين.
a’nte tyd / a’ntj tydin 
Sayıyor (erkek). هو يعد.
x’u iyd 
   
   
   
Bir. Birinci. واحد. الأول.
uaxhd ala’ul 
İki. İkinci. اثنان. الثاني.
athnan althani 
Üç. Üçüncü. ثلاثة ، الثالث.
thlathah, althalth 
   
   
   
Dört. Dördüncü. أربعة ، الرابع.
a’rbyah, alraby 
Beş. Beşinci. خمسة ، الخامس.
xmsah, alxams 
Altı. Altıncı. ستة ، السادس.
stah, alsads 
   
   
   
Yedi. Yedinci. سبعة ، السابع.
sbyah, alsaby 
Sekiz. Sekizinci. ثمانية ، الثامن.
thmaniah, althamn 
Dokuz. Dokuzuncu. تسعة ، التاسع.
tsyah, altasy 

 

Önceki İçerik6 Arapca Okumak ve yazmak
Sonraki İçerik8 Arapca Saatler