7 Arapca Sayılar

 

7 [yedi] 

7 [سبعة] 
Sayılar الأعداد 
  
  
Ben sayıyorum:أنا أعد:
a’na a’yd: 
bir, iki, üçواحد، اثنان، ثلاثة
uaxhd, athnan, thlathah 
Üçe kadar sayıyorum.أنا أعد حتى ثلاثة.
a’na a’yd xhtjh thlathah 
  
  
  
Saymaya devam ediyorum:أنا أواصل العد:
a’na a’uas’l alyd: 
dört, beş, altıأربعة، خمسة، ستة, 
a’rbyah, xmsah, stah, 
yedi, sekiz, dokuzسبعة ، ثمانية ، تسعة
sbyah, thmaniah, tsyah 
  
  
  
Sayıyorum.أنا أعد.
a’na a’yd 
Sayıyorsun.أنتَ تعد / أنتِ تعدين.
a’nte tyd / a’ntj tydin 
Sayıyor (erkek).هو يعد.
x’u iyd 
  
  
  
Bir. Birinci.واحد. الأول.
uaxhd ala’ul 
İki. İkinci.اثنان. الثاني.
athnan althani 
Üç. Üçüncü.ثلاثة ، الثالث.
thlathah, althalth 
  
  
  
Dört. Dördüncü.أربعة ، الرابع.
a’rbyah, alraby 
Beş. Beşinci.خمسة ، الخامس.
xmsah, alxams 
Altı. Altıncı.ستة ، السادس.
stah, alsads 
  
  
  
Yedi. Yedinci.سبعة ، السابع.
sbyah, alsaby 
Sekiz. Sekizinci.ثمانية ، الثامن.
thmaniah, althamn 
Dokuz. Dokuzuncu.تسعة ، التاسع.
tsyah, altasy 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here