Din Eğitimi Kitapları İndir

Yeniden İNSAN İNSANA

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden lisans diploması alan Doğan Cüceloğlu, ABD’de Univesity of Illinois’de Dil Psikolojisi (Psikolinguistik) alanında doktora yapmıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Cüceloğlu; bu arada bir yıl süreyle Fulbight bursuyla ziyaretçi Pofesör olarak University of California, Berkeley’de araştırma yapmıştır. Doğan Cüceloğlu’nun uzmanlık alanı algılama, öğrenme ve dil psikolojisidir. Bilimsel yayınlarının birçoğunu iletişim konusunda yapmıştır; bu yayınlar, aynı toplumda yetişmiş insanlar arasındaki iletişim ilişkilerini olduğu kadar, farklı toplum ve kültürlerde yetişmiş kişilerin iletişim ilişkilerini de kapsar. Halen California State University, Fullerton’da Office of International Education and Exchange’de (ABD) direktör yardımcısı olarak görev yapan Doğan Cüceloğlu, Öğrenme Psikolojisi, Eleştirel Düşünme, Algılama Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji vc Kültürler Arası İletişim alanlarında dersler vermektedir.

Listing Details

İndir 1
İndirin