Tevbe ARAPÇA TÜRKÇE HADİS Buhari

32903

Başlık: TEVBE İLE İLGİLİ BÖLÜM

Konu: Tevbe
Ravi: Ebu Said
Hadisin Arapçası:

وفي أخرى: ]فَأوْحَى اللّهُ تَعالى إلى هذهِ أنْ تَبَاعَدِى، وَإلى هذِهِ أنْ تَقَرَّبِى، وَقالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا[ .

Hadisin Anlamı:

Bir diğer rivayette (aynı hikaye – 954.nolu hadis – ile ilgili olarak) şöyle denmiştir: “Allah Teala beriki köye adamdan uzaklaşmayı, öbür köye de yaklaşmayı vahyetti, sonra da: “Adamın geldiği ve gitmekte olduğu köylere uzaklıklarını ölçüp kıyaslayın” dedi.”

Kaynak: Buhari, Enbiya 50