İlahiyat Haber

Öncü ve Model Bir Fakülte Olmak İstiyoruz

 

İlahiyat Fakültesi’nin misyonu hakkında bilgi veren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Halil Çiçek, “Evrensel değerlere saygılı, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışıyla din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, İlahiyat konularından yetişmek isteyenlere lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim görme imkanı sağlamak, dini asıl kaynaklardan araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, toplumu din konusunda aydınlatan ve doğru bilgilerle onların ihtiyaçlarına cevap verebilen, yapıcı eleştiriye, farklı görüş ve inançlara saygılı olan, taklit eden değil, sorgulayan seçim yapabilen, yeni bilgilere açık olan ve kendini geliştirebilen ilahiyatçılar yetiştirebilmek, nitelikli akademik araştırma ve yayınlarıyla ilahiyat camiasında saygın bir yer edinen akademisyenleri yetiştirmek İlahiyat Fakültesi’nin misyonudur” dedi.
Prof. Dr. M. Halil Çiçek, ulusal ve uluslararası camiada eğitim kalitesiyle kendisini ispatlamış Türkiye’de tercih edilen öncü ve model bir fakülte olmak da İlahiyat Fakültesi’nin misyonu olduğunu belirtti.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE 2011-2012’DE BAŞLANDI
İlahiyat Fakültesi’nin eğitim-öğretim faaliyetlerine 2011-2012 eğitim öğretim yılında başladığını belirten Prof. Dr. M. Halil Çiçek, “Ülkemizde ilahiyat fakülteleri bölümleri, eğitime yönelik değil idari bölümlerdir. Bu nedenle ilahiyat öğrencileri bölümlere değil fakülteye alınmaktadır. Fakültemiz üç idari bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümleridir. Fakültemizin eğitim-öğretim dili Türkçedir” şeklinde konuştu.

LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VERİLİYOR
İlahiyat Fakültesi’nin akademik yapısı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. M. Halil Çiçek, “Fakültemiz 2011-2012 Eğitim- Öğretim yılından itibaren 4 yıllık lisans düzeyinde I. öğretim programına 60, II. öğretim programına da 63 olmak üzere toplam 123 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir. 2 Profesör, 1 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 18 akademik personel görev yapmaktadır. Fakültemiz yeni akademik personel alımlarına devam edecektir” dedi.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM DÜZENLENECEK
Önümüzdeki eğitim-öğretim sezonuna yetişmesini umduğumuz müstakil binamıza taşınmakla çalışmalarımıza daha aktif bir şekilde devam etmeyi planlıyoruz diyen Prof. Dr. M. Halil Çiçek, İlahiyat Fakültesi’nin çalışmalarını şu şekilde sıraladı:

” Haziran 2012’düzenlenecek olan uluslararası ‘Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler’ sempozyumu için hazırlıklarımız bütün hızıyla devam etmektedir. 10.01.2012 tarihinde tüm Bingöl halkına açık olarak alanında uzman akademisyenler tarafından sunulan ‘Selahaddin-i Eyyubî Paneli’ düzenlenmiştir. Her hafta bir akademisyenimiz tarafından ‘Çarşamba Konuşmaları’ adı altında seminerlerimiz devam etmektedir. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Abdulaziz Beki ve Dekanımız Prof. Dr. M. Halil Çiçek tarafından öğretim elemanlarına haftalık mesleki dersler verilmektedir. Fakültemiz ve diğer bölümlerden isteyen öğretim elemanlarına her hafta Yrd. Doç. Dr. Nusrettin Bolelli tarafından Farsça dersleri verilmektedir. Üniversitemizin cami inşaatı süratle devam etmektedir. Yüksek lisans programımız açılmış olup doktora programı için de YÖK’e başvuruda bulunulmuştur. Doktora programını 2012-2013 eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası hakemli fakülte dergimizin resmi işlemleri tamamlanmış olup yakın bir süre içerisinde ilk sayısı akademik camiayla buluşacaktır. Fakültemizin kütüphanesi olan Dr. Nusrettin Bolelli Kütüphanesi aktif bir şekilde hizmetlerine devam etmektedir. Eğitim- öğretime başladığımızdan beri öğrencilerimiz için yurt dışından Arap Dili Belagati’nde uzman olan ve ana dili Arapça olan bir öğretim görevlisi akademisyen ile sözleşme imzaladık. Bu şekilde öğrencilerimiz Arapça’yı daha pratik bir şekilde öğrenme imkânını yakalamış oldular. İkinci yabancı öğretim elemanını da Sayın Rektörümüzün desteğiyle fakültemize kazandırmayı hedeflemekteyiz.”

KÜLTÜREL VE SOSYAL İÇERİKLİ PROJELERİMİZ OLACAK
Lisans öğrencilerine yönelik bir yurt açma projelerinin olduğunu ve bunun devam ettiğini belirten Prof. Dr. M. Halil Çiçek, “Bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmeye çalışacağız. Aynı zamanda fakülte binasının yanında temelini attığımız caminin bodrum ve zemin katlarında öğrencilerimize yönelik mesleki, kültürel ve sosyal içerikli aktivitelere yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaları yürütmek için gerektiğinde ilgili bilim adamlarına müracaat edilip destekleri istenecektir. Araştırma görevlilerimizin daha iyi yetişmeleri ve aylık okumalarını teşvik için bir koordinasyon kurulmuş olup her ay araştırma görevlilerimizin akademik aktiviteleri kontrol edilmektedir” dedi.

NİTELİKLİ BİR AKADEMİK KADROYA SAHİBİZ
Üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere de seslenen Prof. Dr. M. Halil Çiçek, “Öncelikle alanında uzman bir kadro ile çalışıyoruz. Çok kısa sürede oluşan bu kadro fakültemiz açısından büyük bir kazançtır. Giderek genişleyecek bu nitelikli akademik kadro öğrencilerin fakültemizi tercih etmelerinde önemli bir etkendir. Klasik ve çağdaş bilimlerin bir arada verebilecek hocalarımızın olması da öğrencilerimiz için avantajlı bir durumdur. Önümüzdeki sene fakültemizin yeni binasına taşınacak olması genç olan fakültemizin ayırıcı özeliklerinden biridir. Yerel ve ulusal bazda yaptığımız/yapacağımız etkinlikler de önemli çalışmalarımız arasında sayılabilir. Ayrıca fakültemizin kaliteli öğrenci yetiştirme hususunda özel gayretleri bulunmaktadır. Hafta içerisinde fakültemizin uzman ve yetkin öğretim elemanları, öğrencilerimiz için özel kurslar düzenlemektedirler. Ayrıca Bingöl’ümüzde İslami ilimlerde ciddi bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu alanda yetkin ilim adamları vardır. Öğrenicilerimiz bunlardan ciddi manada istifade edebilir ve bu başarılarında ciddi katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

SAYGIN İLAHİYAT FAKÜLTELERİ ARASINDA YER ALMAK İSTİYORUZ
Bizim fakülte olarak temel hedefimiz ülkemizin saygın ilahiyat fakülteleri arasına girip marka bir eğitim yuvası olmaktır diyen Prof. Dr. M. Halil Çiçek, “Bunun için sayın rektörümüzün de desteğiyle akademik kadromuzu güçlendirmeyi ve öğrencilerin temel ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte çalışmalara ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Fakültemizin ulusal ve uluslararası platformlarda bilinmesi için çeşitli tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Ayrıca, halkımızı da dini konularda sahih bilgi ve görüşlerle aydınlatmak için fakültemizin değişik zamanlarda değişik etkinlikleri olacaktır. İmkanlar el verirse bu tür faaliyetlerimiz şehir merkeziyle sınırlı kalmayacak ilçe ve köyleri de kapsayacaktır. Öğretim elemanlarımızın daha iyi yetişmesi için belli periyotlarla yurt dışına göndermek de hedeflerimiz arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Kaynak: haberfx

İlgili Makaleler