Ana Sayfa Haber İlahiyat Makaleleri Meb İlahiyat Mezunlarına Alan Değişikliği Açmadı

Meb İlahiyat Mezunlarına Alan Değişikliği Açmadı

2219

Meb İlahiyat Mezunlarına Alan Değişikliği Açmadı

Açıklanan branşlar arasında ilahiyat mezunlarına yer verilmedi

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı
Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayan öğretmenlerin özel eğitim
alanına, kapatılan alanlarda görev yapmakta olup görev yaptıkları alanlar dışında
başka bir alanda yükseköğrenimini bitirenlerden Talim ve Terbiye Kurulunun
20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre mezun oldukları yükseköğrenim
programları atanacakları alana da kaynak olanların ise bu alanlara alan
değişiklikleri yapılacaktır.
Yeterli potansiyel aday olmadığından öğretmen ihtiyacı karşılanamayan özel
eğitim alanına yapılacak alan değişikliği ile özel eğitim alanında bulunan öğretmen
ihtiyacının karşılanması; kapatılan alanlarda görev yapan dolayısıyla fiilen yerine
getireceği ders görevi bulunmayan öğretmenlerin ise ihtiyaç bulunan diğer alanlara
atanmaları yoluyla daha etkin hâle getirilmeleri amaçlanmıştır.
Alan değişikliği, öğretmen ihtiyacı ve kamu yararı göz önünde bulundurularak
sınırlı tutulmuştur. Şöyle ki;
1- Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmen sayısı 904.679’a, norm
kadroya göre öğretmen doluluk oranı ise ortalama % 90’a ulaşmıştır.
2- Bazı alanlarda doluluk oranı %100’ün üzerindedir.
3- Atama bekleyen potansiyel öğretmen adayı sayısı 412.015’tir.
4- Halen eğitim fakültelerinde 267.061, eğitim fakültesi dışında öğretmenliğe
kaynak olan diğer yükseköğretim kurumlarında ise 433.422 olmak üzere toplam
700.483 öğrenci öğrenim görmektedir.
Bu veriler göz önünde bulundurularak potansiyel öğretmen adaylarının mağdur
edilmemeleri bakımından alan değişikliğinin sınırlı tutulması gerekli görülmüştür.
Zira alan değişikliği yoluyla yapılacak atamalar potansiyel adayların atanabileceği
kontenjanların daha da daralmasına ve hatta bazı alanlar bakımından atanma
imkânlarının kalmamasına yol açacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

İlahiyat Mezunlarına alan değişikliği yok
http://personel.meb.gov.tr/…/2017-yili-ogretmenl…/icerik/767

Önceki İçerik
Sonraki İçerik696 sayılı KHK’da, İlahiyat fakültesi mezunları için düzenleme yapıldı