Belagat

Meani Nedir Meani İlmi Nedir- Arapça

Meâni kelimesinin lügat manası, ‘uzaklaşmak’ demektir. أَمْعَنَ الرجلُ: هَرَبَ وَتَبَاعَدَ ; Adam kaçtı, uzaklaştı , denir. 11 Meâni ilmi ise değişik cümle şekilleri ve kullanılışları ile lafızların muktezâyı hâle mutabakatını bildiren ahvâle dair usûl ve kaideleri açıklayan ilim olarak tarif edilir. Meâni ilmi, belâgatın temeli sayılan en önemli kısmıdır. Bu ilim, belâgat dediğimiz, dilin edebiyatına girmeden önce, muhatabın durumunu dikkate alarak her makâma bir makâlin olduğunu, cümle şekilleri ve bunların kullanılışları ve nasıl konuşulması gerektiği hususunda kaideleri öğretir.

İlgili Makaleler