Muzari fiili Nasb edenler

İzen إِذَنْ Muzariyi Nasb Eden Edatlar Arapça Gramer Dersleri

  • Âvamil,132: “Ellah Teala’ya itaat ediyorum.” diyen bir kişiye, cevap olarak söylenen
  • ( إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ ) “O vakit sen cennete girersin.” sözüne, “izen” ile başlanır.
  • 1) Muzari fiili NASB edici harf olan ( إِذَنْ ), sükun üzere mebnidir ve ( إِذَنْ تَدْخُلَ )  lafzen mensubtur. Fâili, tahtında müstetir ( أَنْتَ ) zamiridir.
  • 2) ( إِذَنْ )harfi; (a) daha önce geçen bir cümleye cevap verir, (b) şart fiilinin yerini tutar (c) muzariyi NASB eder. Bu nedenle; cevap, şart ve nasb edatı denir. “öyle ise, o halde, o takdirde, o vakit ..vb” anlamlarını verir.