İlahiyat Haber

İSAM Doktora Tezlerini Ücretsiz Basacak

İlk başvurularda toplanan tezlerin tamamının yayım süreci başarıyla tamamlanmış olup bu yayım sürecinin devam ettirilmesi kararı alınmıştır.

Araştırmasının İSAM Yayınları arasında yer almasını isteyen müelliflerin çalışmalarında aranacak şartlar şunlardır:
1. İlâhiyat sahasıyla sınırlı olmak. Bu kapsamda Arap dili ve edebiyatı, temel İslâm bilimleri, İslâm düşüncesi, İslâm tarihi, İslâm sanatları tarihi alanlarına giren tezler değerlendirmeye alınacaktır.
2. Tezin tamamlanmış olması.
3. Tezin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması.

Başvuru ve sonrasındaki süreç şu şekilde işleyecektir:
1. Başvurular 27 Şubat 2012-1 Haziran 2012 tarihleri arasında kabul edilecektir.
2. Başvuru sırasında özgeçmiş bilgileri (AD, SOYAD, UNVAN, ÇALIŞTIĞI KURUM, AKADEMİK İLGİ ALANLARI, YAYINLARI, ADRES, E-POSTA ve TELEFON) eksiksiz verilmelidir.
3. Tezler çıktısı alınmış olarak Mustafa Kalaycı’ya hitaben İSAM (İcadiye Bağlarbaşı caddesi 40 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar-İstanbul) adresine postalanacak, word dosyası da duyuru@isam.org.tr adresine iletilecektir.
4. Gönderilen tezler İSAM’da kurulan bir komisyon tarafından ön elemeden geçirilecektir. Ön elemede konu seçimi, kaynak kullanımı, konunun işleniş tarzı, bibliyografya, dil ve üslûp, konuyu sorunsallaştırma ve kavramsallaştırma gibi Türkiye’deki akademik kurumların esas aldığı kriterler dikkate alınacaktır. Ön elemeden geçen tezler hakemlere gönderilecektir.
5. Tezlerin yayımlanıp yayımlanmayacağına İSAM Yönetim Kurulu tarafından, hakem raporları ve tez konusunun yayımlanmaya elverişliliği dikkate alınarak karar verilecektir.
6. İlk projede kabul edilen tezlerin yayımlanması dört yılda tamamlanmıştır. Bu projede de yayımı kabul edilen tezlerin; hakem süreci ve kurum içi -bibliyografya, imlâ, tashih ve yayına hazırlık- süreçlerinden dolayı tamamlanmasında öngörülen süre üç-dört yıldır.
7. Yayımlanan tezlere telif ücreti ödenmeyecek, bunun yerine hazırlayana 100 adet basılı nüsha verilecektir.
8. İSAM’ın gönderilen tezleri iade etme zorunluluğu yoktur.

İlgili Makaleler