MEB Milli Eğitim

İlahiyatçı Öğretmen Adaylarından MEB e Tepki

 
 
Her yıl atama yapılacak branşlaraayrılan kontenjan büyük tartışmalaraneden oluyor. Son yıllarda Din Kültürüve Ahlak Bilgisi öğretmenleri İle İHLMeslek dersi öğretmenliğine ayrılankontenjanın fazlalığının haksızlık olduğunu iddia eden öğretmenadaylarına itiraz ilahiyat mezunuöğretmen adaylarından geldi. İlahiyatçılar, son atamada kendibranşlarına ayrılan 2500 kişilik kontenjana başvurulmamasınınsebebinin MEB olduğunu iddia ederek bu haksızlığın giderilmesini istiyorlar. Son atamada yeterince başvuru olmamıştı
 
Ek öğretmen atamasında kontenjandan aslan payını alan İmama Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümü mezunları, diğer branşların haksızlık yapılıyor eleştirilerine maruz kalmışlardı. Belirlenen kontenjandan az sayıda başvuru yapılması üzerine boş kalan kontenjanlara diğer branşlardan başvuru yapılmıştı. Yaşanan gelişmeler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İHL Meslek Dersi öğretmenliğine neden yeterince başvuru yapılmadığı sorusunu gündeme getirmişti.
Bu sonunun cevabı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri için yeterince mezun bulunmaması olarak cevabını bulurken İHL Meslek Dersi öğretmenleri için sorunun bambaşka bir boyutunun olduğu öğrenildi.
 Başvuru puanı 50’ye düşürüldü
Bu branşlara ayrılan kontenjanın fazlalığına rağmen bakanlığın göz ardı ettiği bir konu vardı ki, bu alanda sınava girenlerin çoğu formasyonu olmayan ilahiyat mezunları idi. İlahiyat mezunlarını almadan bu kontenjanı doldurmalarının imkânı yoktu. Nitekim beklenen de oldu ve ilk atamada 5000 kontenjanın 2500’ü dahi dolduramadılar. Ek atama için geriye kalan kontenjanların tamamına yakını Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve ile İHL Meslek derslerine ayrıldı. Ek atamada da aynı hata ikinci kere tekrarlandı. Baraj 50ye düşürüldü. Kontenjanların çoğu bu alanlarda açıldı fakat yine dolmadı, çünkü göz ardı edilen formasyonsuz ilahiyatçılar vardı. Formasyonsuzlar için sınavdan 75 alma şartı vardı. Bu puan alınmadan öğretmen adayları tercih dahi yapamıyorlardı. 
Mağduriyetin sebebi olan karar…
Bakanlığın bu uygulamasının dayanağı, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı ile yeniden belirlenen “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar’ ın 9.maddesinde “Bu Esasların 7 ve 8’inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla, ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını tamamlamamış olanlar, KPSS’nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik yönden eksiklikleri tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Bu şekilde öğretmenliğe atananların Pedagojik Formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir” şeklindeki kararıydı.
Şimdi ilahiyat mezunu öğretmen adayları Talim Terbiye Kurulu kararına isyan ediyorlar.
İlahiyatçıların iddiası şu: 
Formasyon barajı düşürülmeli
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünden mezun olan sayısı boşluğu dolduracak sayıda değildi. Bu orta olmasına rağmen inat edildi ve 75 barajı aşağı çekilmedi. Kontenjanlar boş kaldı. Öğrenciler öğretmensiz kaldı. Şimdi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da seçmeli Din derslerine Beden Eğitimi Öğretmeni, Fizikçi, İngilizceci girmektedir. Açılan kotenjanlar göstermelik olduğu gibi. 5.sınıftan başlamak üzere 10.sınıfa kadar açılan seçmeli din dersleri de göstermeliktir. Çünkü samimi olsa idiler, öğretmenini de verirler hem öğretmenleri hem öğrencileri mazur etmezlerdi. Bu bağlamda alanımızdan giden ek atamanın, ek atamasında diğer branşlara pay edilen 2400 kontenjanımızı formasyonsuz ilahiyatçı olarak geri istiyoruz. 75 barajı en azından düşürülebilir. Öğretmenler alındıktan sonra bakanlık 4-5 ay içinde formasyon eğitimini verebilir.

İlgili Makaleler