Diyanet isleri Baskanligi

DİYANET 3750 PERSONEL İÇİN SÖZLÜ SINAVINI DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımıza ait aşağıda sınıfı, unvanı, mezuniyet durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım kadrolarına; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir grup için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım alınacaktır.

 BAŞVURU LİNKİ: https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi/

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımıza ait aşağıda sınıfı, unvanı, mezuniyet durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım kadrolarına; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir grup için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım alınacaktır.

 1. I.         Atama Yapılacak Kadroların Unvan, Sınıf, Derece ve Sayısına Göre Dağılımı
 2.  

SINIFI

UNVANI

GRUP

KPSS MEZUNİYET DURUMU

KADRO DERECESİ

KPSS PUANI

KONTENJAN SAYISI

D.H.S.

Kur’an Kursu Öğreticisi

1

İlahiyat Fakültesi+Hafız

8-12

KPSSP3

40

2

İlahiyat Fakültesi

8-12

KPSSP3

200

3

İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız

8-12

KPSSP3

10

4

İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans

8-12

KPSSP3

10

5

İlahiyat Ön Lisans+Hafız

8-12

KPSSP93

75

6

İlahiyat Ön Lisans

8-12

KPSSP93

90

7

İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız

8-12

KPSSP3

10

8

İ.H.L+Diğer Lisans

8-12

KPSSP3

5

9

İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız

8-12

KPSSP93

5

10

İ.H.L+Diğer Ön Lisans

8-12

KPSSP93

5

11

İ.H.L+Hafız

8-12

KPSSP94

40

12

İ.H.L

8-12

KPSSP94

10

TOPLAM

500

SINIFI

UNVANI

GRUP

KPSS MEZUNİYET DURUMU

KADRO DERECESİ

KPSS PUANI

KONTENJAN SAYISI

D.H.S.

İmam-Hatip

1

İlahiyat Fakültesi+Hafız

8-12

KPSSP3

20

2

İlahiyat Fakültesi

8-12

KPSSP3

250

3

İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız

8-12

KPSSP3

10

4

İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans

8-12

KPSSP3

120

5

İlahiyat Ön Lisans+Hafız

8-12

KPSSP93

150

6

İlahiyat Ön Lisans

8-12

KPSSP93

1000

7

İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız

8-12

KPSSP3

20

8

İ.H.L+Diğer Lisans

8-12

KPSSP3

170

9

İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız

8-12

KPSSP93

5

10

İ.H.L+Diğer Ön Lisans

8-12

KPSSP93

50

11

İ.H.L+Hafız

8-12

KPSSP94

850

12

İ.H.L

8-12

KPSSP94

355

TOPLAM

3000

SINIFI

UNVANI

GRUP

KPSS MEZUNİYET DURUMU

KADRO DERECESİ

KPSS PUANI

KONTENJAN SAYISI

D.H.S.

Müezzin-Kayyım

1

İlahiyat Fakültesi

8-12

KPSSP3

10

2

İ.H.L+Diğer Lisans

8-12

KPSSP3

20

3

Lise/Dengi Mezunu+Diğer Lisans+Hafız

8-12

KPSSP3

40

4

İlahiyat Ön Lisans

8-12

KPSSP93

40

5

İ.H.L+Diğer Ön Lisans

8-12

KPSSP93

10

6

Lise/Dengi Mezunu+Diğer Ön Lisans+Hafız

8-12

KPSSP93

5

7

İ.H.L

8-12

KPSSP94

85

8

Lise/Dengi Mezunu+Hafız

8-12

KPSSP94

40

TOPLAM

250

 1. II.      Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
  2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
  3. Müracaat ettiği unvanla ilgili geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak (2011, 2012 ve 2013 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak),
  4. Kur’an Kursu öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
  5. Kur’an kursu öğreticiliği ve İmam Hatiplik için en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
  6. Müezzin-kayyımlık için; en az imam-hatip lisesi mezunu olmak veya en az lise/dengi okul mezunu olup hafızlık belgesine sahip olmak,
  7. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,
  8. Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak,
  9. Önlisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak,
  10. Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak.
 1. III.   Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar
  1. a)      Başvuru İşlemleri
  2. 1.      Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 02.10.2013 (08:30)–10.10.2013 (16:30)www.diyanet.gov.tr internet sitesindekihttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-Başvuru programı aracılığı ile sınav için e-Başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
  3. 2.      İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile başvuru için gerekli belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
  4. 3.      İl müftülüklerince yapılan aktivasyon işleminden sonra, İKYS il yöneticileri, “Aday Başvuru Belgesi”ni adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge “sınav giriş belgesi” yerine geçmez.
  5. 4.      Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
  6. 5.      Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
  7. 6.      Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-Başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.
  8. 7.      Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
  9. 8.      İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  10. 9.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar10.10.2013 (16:30) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  11. 10.  Başkanlığımıhttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-Başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
  12. 11.  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 2 nci maddesindeki “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.” hükmü uyarınca;

·         KADROLU-2012-II Açıktan Atama Sözlü Sınavı,

·         SOZPER-2012-IV 4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı,

·         SOZPER-2013-I    4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı,

·         KADROLU-2013-I (KKÖ) Açıktan Atama Sözlü Sınavı

sonucu kadrolu atananlar veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilenler, bir sonraki KPSS sınavı sonucuna kadar 2012 KPSS B grubu puanları ile bu sınava ve yapılacak diğer alımlara başvuramayacaklardır. Söz konusu madde gereğince, bu sınav sonucunda ataması yapılan adaylar 2012 KPSS B grubu puanı esas alınarak yapılacak diğer alımlara müracaat edemeyeceklerdir.

 

 1. b)     Sınav İşlemleri
 2. 1.      Sözlü sıAnkara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Van sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar e-Başvuru formunda sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini seçeceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
 3. 2.      Bir kontenjan grubunda başvuruların, kontenjandan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere kontenjanın üç (3) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
 4. 3.      Adayların sınava katılacakları tarih, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ve yapılacak gerekli hazırlıkların ardından sonraki bir tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı internetwww.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 5. 4.      Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni, https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir.
 6. 5.      Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 7. 6.      Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 8. 7.      Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.
 9. 8.      Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internetwww.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 10. 9.      Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işhttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 1. c)      Atama İşlemleri
 2. 1.      Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, belirlenen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.
 3. 2.      Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içhttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden yapılacaktır.
 4. 3.      Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu tarihin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olana tercih hakkı verilecektir.
 5. 4.      Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içhttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden ilan edilecek tercih programı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır.
 6. 5.      Tercih yapmaya hak kazanan adaylar en fazla 25 yer tercihinde bulunabileceklerdir.
 7. 6.      Atamalar adayların tercih formundaki yer tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.
 8. 7.      Tercih yapmayan adaylar boş kalan kontenjanlara Başkanlıkça re’sen atanacaktır.
 9. 8.      Başkanlıkça belirlenecek tarihler içhttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresindeki tercih formunu doldurmayan/dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.
 10. 9.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri gereğince, ataması yapılanların, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın) 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler.

d) Diğer Hususlar

 1. 1.      Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapıadaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. 2.      Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 3. 3.      Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
 4. 4.      Atama sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığınıwww.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 5. 5.      Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. 6.      Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 7. 7.      Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 8. 8.      Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 1. IV.   Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 1. 1.      T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,
 2. 2.      KPSS’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu göMezuniyet Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.),
 3. 3.      Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 4. 4.      Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı.

 

NOT:

1-      Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2-      Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

3-      Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

 1. V.      Sınav Konuları

Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

A) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;

 1. 1.      Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 2. 2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. 3.      Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

B) Müezzin-kayyımlar için;

 1. 1.      Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 2. 2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. 3.      Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)
 1. VI.   İletişim

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon :

(0312) 295 70 00

İlgili Makaleler