BULMAK – BULDU وجد vecede fiilinin mazi çekimi

    BULMAK - BULDU وجد vecede fiilinin mazi çekimi:   هُمْ وَجَدُوا 3 (Hum vecedû) Onlar buldular (erkek) هُمَا وَجَدَا 2 (Humâ vecedâ) O ikisi buldu (erkek) هُوَ وَجَدَ  1 (Huve vecede) O buldu (erkek) هُنَّ وَجَدْنَ 6 (Hunne vecedne) Onlar buldular (bayan) هُمَا وَجَدَتَا 5 (Humâ vecedetâ) O ikisi buldu (bayan) هِيَ وَجَدَتْ 4 (Hiye vecedet) O buldu (bayan) أَنْتُمْ وَجَدْتُمْ 9 (Entum vecedtum) Siz buldunuz (erkek) أَنْتُمَا وَجَدْتُمَا 8 (Entumâ vecedtumâ) İkiniz buldunuz (erkek) أَنْتَ وَجَدْتَ 7 (Ente vecedte) Sen buldun (erkek) أَنْتُنَّ وَجَدْتُنَّ 12 (Entunne vecedtunne) Siz buldunuz...

ANLAMAK – ANLADI فهم fehime mazi çekimi

        هُمْ فَهِمُوا 3 (Hum fehimû)   Onlar anladılar (erkek)   هُمَا فَهِمَا 2 (Humâ fehimâ)   O ikisi anladı (erkek)   هُوَ فَهِمَ 1 (Huve fehime)   O anladı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ فَهِمْنَ 6 (Hunne fehimne)   Onlar anladılar (bayan)   هُمَا فَهِمَتَا 5 (Humâ fehimetâ)   O ikisi anladı (bayan)   هِيَ فَهِمَتْ 4 (Hiye fehimet)   O anladı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ فَهِمْتُمْ 9 (Entum fehimtum)   Siz anladınız (erkek)   أَنْتُمَا فَهِمْتُمَا 8 (Entumâ  fehimtumâ)   İkiniz anladınız (erkek)   أَنْتَ فَهِمْتَ 7 (Ente fehimte)   Sen anladın (erkek)         Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ فَهِمْتُنَّ 12 (Entunne fehimtunne)   Siz anladınız (bayan)   أَنْتُمَا فَهِمْتُمَا 11 (Entumâ fehimtumâ)   İkiniz anladınız (bayan)   أَنْتِ فَهِمْتِ 10 (Enti fehimti)   Sen anladın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ فَهِمْنَا 15 (Nahnu fehimnâ)   Biz  anladık   نَحْنُ فَهِمْنَا 14 (Nahnu fehimnâ)   Biz ikimiz anladık   أَنَا فَهِمْتُ 13 (Ene fehimtu)   Ben anladım       Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)   Enise Sema Gonca

ARAMAK – ARADI بحث fiilinin mazi çekimi

ARAMAK - ARADI (kayıp bir şeyi) (bahase) بحث fiilinin mazi çekimi        عَنْ   cer harfi ile beraber kullanılır.   هُمْ بَحَثُوا 3 (Hum bahasû)   Onlar aradılar (erkek)   هُمَا بَحَثَا 2 (Humâ bahasâ)   O ikisi aradı (erkek)   هُوَ بَحَثَ 1 (Huve bahase)   O aradı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ بَحَثْنَ 6 (Hunne bahasne)   Onlar aradılar (bayan)   هُمَا بَحَثَـتَا 5 (Humâ bahasetâ)   O ikisi aradı (bayan)   هِيَ بَحَثَتْ 4 (Hiye bahaset)   O aradı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ بَحَثْتُمْ 9 (Entum bahastum)   Siz aradınız (erkek)   أَنْتُمَا بَحَثْتُمَا 8 (Entumâ  bahastumâ)   Siz ikiniz aradınız (erkek)   أَنْتَ بَحَثْتَ 7 (Ente bahaste)   Sen aradın (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ بَحَثْتُنَّ 12 (Entunne bahastunne)   Siz aradınız (bayan)   أَنْتُمَا بَحَثْتُمَا 11 (Entumâ bahastumâ)   Siz ikiniz aradınız (bayan)   أَنْتِ بَحَثْتِ 10 (Enti bahasti)   Sen aradın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ بَحَثْـنَا 15 (Nahnu bahasnâ)   Biz...

ARAMAK – ARADI (telefonla) اتصل (ittesale) fiilinin mazi çekimi

    بِ   cer harfi ile beraber kullanılır.   هُمْ اِتَّصَلُوا 3 (Hum ittasalû)   Onlar aradılar (erkek)   هُمَا اِتَّصَلا 2 (Humâ ittasalâ)   O ikisi aradı (erkek)   هُوَ اِتَّصَلَ 1 (Huve ittasale)   O aradı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ اِتَّصَلْنَ  6 (Hunne ittasalne)   Onlar aradılar (bayan)   هُمَا اِتّصَلَتَا 5 (Humâ ittasaletâ)   O ikisi aradı (bayan)   هِيَ اِتَّصَلَتْ 4 (Hiye ittasalet)   O aradı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ اِتَّصَلْتُمْ 9 (Entum ittasaltum)   Siz aradınız (erkek)   أَنْتُمَا اِتَّصَلْتُمَا 8 (Entumâ  ittasaltumâ)   Siz ikiniz aradınız (erkek)   أَنْتَ اِتَّصَلْتَ 7 (Ente ittasalte)   Sen aradın (erkek)       Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ اِتَّصَلْتُنَّ 12 (Entunne ittasaltunne)   Siz aradınız (bayan)   أَنْتُمَا اِتَّصَلْتُمَا 11 (Entumâ ittasaltumâ)   Siz ikiniz aradınız (bayan)   أَنْتِ اِتَّصَلْتِ 10 (Enti ittasalti)   Sen aradın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ اِتَّصَلْنَا 15 (Nahnu ittasalnâ)   Biz  aradık            نَحْنُ اِتَّصَلْنَا 14 (Nahnu ittasalnâ)   Biz ikimiz aradık   أَنَا اِتَّصَلْتُ 13 (Ene ittasaltu)   Ben...

AYAĞA KALKMAK – AYAĞA KALKTI قام kame fiilinin mazi çekimi

  هُمْ قَامُوا  3 (Hum kâmû)   Onlar kalktılar (erkek)   هُمَا قَامَا  2 (Humâ kâmâ)   İkisi kalktı (erkek)   هُوَ قَامَ  1 (Huve kâme)   O kalktı (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ قُمْنَ  6 (Hunne kumne)   Onlar kalktılar (bayan)   هُمَا قَامَتَا  5 (Humâ kâmetâ)   İkisi kalktı (bayan)   هِيَ قَامَتْ  4 (Hiye kâmet)   O kalktı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ قُمْتُمْ   9 (Entum kumtum)   Siz kalktınız (erkek)   أَنْتُمَا قُمْتُمَا  8 (Entumâ kumtumâ)   İkiniz kalktınız (erkek)   أَنْتَ قُمْتَ  7 (Ente kumte)   Sen kalktın (erkek)       Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ قُمْتُنَّ  12 (Entunne kumtunne)   Siz kalktınız (bayan)   أَنْتُمَا قُمْتُمَا  11 (Entumâ kumtumâ)   İkiniz kalktınız (bayan)   أَنْتِ قُمْتِ  10 (Enti kumti)   Sen...

ALMAK – ALDI أخذ ehaze mazi çekimi:

    هُمْ أَخَذُوا  3 (Hum ehazû)   Onlar aldılar (erkek)   هُمَا أَخَذَا  2 (Humâ ehazâ)   O ikisi aldı (erkek)   هُوَ أَخَذ  1 (Huve ehaze)   O aldı (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ أَخَذْنَ  6 (Hunne ehazne)   Onlar aldılar (bayan)   هُمَا أَخَذَتَا  5 (Humâ ehazetâ)   O ikisi aldı (bayan)   هِيَ أَخَذَتْ  4 (Hiye ehazet)   O aldı (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ أَخَذْتُمْ  9 (Entum ehaztum)   Siz aldınız (erkek)   أَنْتُمَا أَخَذْتُمَا  8 (Entumâ ehaztumâ)   Siz ikiniz aldınız (erkek)   أَنْتَ أَخَذْتَ  7 (Ente ehazte)   Sen aldın (erkek)       Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ أَخَذْتُنَّ  12 (Entunne ehaztunne)   Siz aldınız (bayan)   أَنْتُمَا أَخَذْتُمَا  11 (Entumâ ehaztumâ)   Siz ikiniz aldınız (bayan)   أَنْتِ أَخَذْتِ  10 (Enti ehazti)   Sen aldın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ أَخَذْنَا  15 (Nahnu ehaznâ)   Biz aldık   نَحْنُ أَخَذْنَا  14 (Nahnu ehaznâ)   Biz ikimiz aldık   أَنَا أَخَذْتُ  13 (Ene ehaztu)   Ben aldım       Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)     Enise Sema Gonca

ABDEST ALMAK توضَّأ tevaddaa mazi çekimi

   Arapça Fiil Çekimleri  ABDEST ALMAK – ABDEST ALDI توضَّأ tevaddaa mazi çekimi   هُمْ تَوَضَّؤُوا 3 (Hum tevadda’û)   Onlar abdest aldılar (erkek)   هُمَا تَوَضَّآ 2 (Humâ tevadda’â)   O ikisi abdest aldı (erkek)   هُوَ تَوَضَّأَ 1 (Huve tevadda’a)   O abdest aldı (erkek)   هُنَّ تَوَضَّأْنَ 6 (Hunne tevadda’ne)   Onlar abdest aldılar (bayan)   هُمَا تَوَضَّأَتَا 5 (Humâ tevadda’atâ)   O ikisi abdest aldı (bayan)   هِيَ تَوَضَّأَتْ 4 (Hiye tevadda’at)   O abdest aldı (bayan)   أَنْتُمْ تَوَضَّأْتُمْ 9 (Entum tevadda’tum)   Siz abdest aldınız (erkek)   أَنْتُمَا تَوَضَّأْتُمَا 8 (Entumâ tevadda’tumâ)   İkiniz abdest aldınız (erkek)   أَنْتَ تَوَضَّأْتَ 7 (Ente tevadda’te)   Sen abdest aldın (erkek)   أَنْتُنَّ تَوَضَّأْتُنَّ 12 (Entunne tevadda’tunne)   Siz abdest aldınız (bayan)   أَنْتُمَا تَوَضَّأْتُمَا 11 (Entumâ tevadda’tumâ)   İkiniz abdest aldınız (bayan)   أَنْتِ تَوَضَّأْتِ 10 (Enti...

AÇMAK – AÇTI فتح mazi çekimi

 (Tablo sağdan sola doğru okunur, sayıları 1’den 15’e doğru takip ederek tabloyu okuyun)   هُمْ فَتَحُوا  3 (Hum fetahû)   Onlar açtılar (erkek)   هُمَا فَتَحَا  2 (Humâ fetahâ)   O ikisi açtı (erkek)   هُوَ فَتَحَ  1 (Huve fetaha)   O açtı (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ فَتَحْنَ  6 (Hunne fetahne)   Onlar açtılar (bayan)   هُمَا فَتَحَتَا  5 (Humâ fetahatâ)   O ikisi açtı (bayan) هِيَ فَتَحَتْ  4 (Hiye fetahat)   O açtı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ فَتَحْتُمْ  9 (Entum fetahtum)   Siz açtınız (erkek)   أَنْتُمَا فَتَحْتُمَا  8 (Entumâ fetahtumâ)   Siz ikiniz açtınız (erkek)   أَنْتَ فَتَحْتَ  7 (Ente fetahte)   Sen açtın (erkek)       Muhatab   (erkek)   أَنْتُنَّ فَتَحْتُنَّ  12 (Entunne fetahtunne)   Siz açtınız (bayan)   أَنْتُمَا فَتَحْتُمَا  11 (Entumâ fetahtumâ)   Siz ikiniz açtınız  (bayan)   أَنْتِ فَتَحْتِ  10 (Enti fetahti)   Sen açtın (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ فَتَحْنَا  15 (Nahnu fetahnâ)   Biz açtık   نَحْنُ فَتَحْنَا  14 (Nahnu fetahnâ)   Biz...

Mazi Fiil- Fiili Mazi Çekim Tablosu

MAZİ FİİL FİİLİ MAZİ MAZİ FİİL ÇEKİMİ TABLOLARI Mazi Fiil Çekimi Okunur Mazi Fiil Cümle Örnekleri FİİL Zamana bağlı olarak bir işin, bir halin veya bir hareketin oluşunu belirten kelimelere fiil denir. Arapça’da iki temel fiil çekimi vardır. Diğer kalıplar bu ikisinden türetilir. Bunlar fiil-i mâzî (geçmiş zaman) ve fiil-i muzâri (geniş zaman, şimdiki zamanın karşılığı)dır. FİİL-İ MÂZİ Türkçe’mizdeki –di’li geçmiş zamana denir. Geçmişte...