Arapça Öğreniminde Kaynaklar

40806

Arapça Dersleri: Arapça Öğreniminde Önemli Kaynaklar

A-GRAMER KİTAPLAR كتب القواعد

1- el-Kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-HAŞİMİ.

2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-ŞARTUNİ.

3- Câmiud-durûsil-arabiyye  (I, III Cüz) Arapça, eş-şeyh Mustafa el-GALÂYİNİ.

4- el-Minhâc fil-kevâidî vel-irâb , (Arapça) , Muhammed el- ANTAKİ.

5- Mucemu-kavaidil-lugatil-arabiyye fi cedavile ve levhat , Entuvan ed-DEHDAH.

6- en-Nahvul-Vadıh , Ali el-CARIM , Mustafa EMİN.

7- el-Muntahab (Sarf ) vel-Muktadab ( Nahîv ) Osmanlıca , Mehmet Zihni EFENDİ.

8- Arapça Dilbilgisi, Sarf-Nahiv, B.TOPALOĞLU – H.KAHRAMAN .

9- Arapça Dilbilgisi, Mehmet MAKSUDOĞLU.

10- Sarf Nahiv, DOÇ.DR M. Meral ÇÖRTÜ.

11- İleri Dilbilgisi (I,II Cüz ), Yusuf  URALGİRAY.

12- Arapça Dili Dilbilgisi Hasan AKDAĞ.

13- Arap Dilinde Fiiller, Hasan AKDAĞ.

14- Arap Dilinde Edatlar, Hasan AKDAĞ.

15- Arapça Dilinde Bağlaçlar ve Terkipler, Yrd. Doç. Dr. A.Kazım  ÜRÜN.

16- Arapça Çeviri Kılavuzu, Doç. Dr. Emrullah İŞLER / Dr. Musa  YILDIZ.

17- Sarf-Nahiv İlmi – Mehmet TALU.

18- Türkçe Dilbilgisi, Ahmet KÖKLÜGİLLER.

19- el-Kavaidul Arabiyye el- Müyessere, CANTAŞ Yayınları.

20- Arapça kelime ve cümle yapısı, Edhem erkoç. Çorum.

21- Emsile, bin, makut ve tercümesi, tercüme Arif Erkan.

22-  Avamil ve izah, Birgivi Muhammed Efendi.

23- Bende Arapça Öğreniyorum; Sarf Nahiv- Ensar Neş.

B-METİN KİTAPLARI كتب النّصوص

1-Kolay Arapça العَربِيَّة المُيَسَّرةُ Nizameddin İbrahimoğlu -2011 -Ankara.

2-Arap ülkelerinin ilk ve ortaokulları için hazırlanmış harekeli okuma kıraat kitapları. Mesela bunlardan ilkokullar için  hazırlanmış olan, el-Mutalaatul arabiyye (dört cüz) ile el-Kıraetur-reşide (dört cilt) gibi.

3- Kendi kendine Modern Arapça Öğretimi, ( on iki cilt) CANTAŞ.

4- el-Kavaidul Arabiyye el-Müyessere  ve el-Kıraetul Arabiyye el-Müyessere. CANTAŞ Yayınları.

5- Buhârî Muhtasarı Tercümesi, ( Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları).

6- Nasraddin Hocanin fıkraları, Arapça.

7- Cemheretul-Emsal, Abu Hilal ELASKARİ .

8- Kısasul enbiya, İbni kesir.

9- Modern Metinler, Prof.Dr. Azmi YÜKSEL.

10- Riyadus-Salihîn ve Tercümesi, ( Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları).

11- Kelile ve Dimne ve Tecümesi, B.TOPALOLU ,H.KARAMAN.

12- Et-Tâcul-câmi lil usûl min ehâdisir-rasûl , kısaca, Tac ve  tercümesi, (beş cilt), Tercüme  Bekir SADAK.

13- Kuran-ı Kerim ve tercümeleri.

14- Cahızın kitapları ( el-Buhalâ, el-Beyan ve ettebin, el-Mehasın).

15- Nehcul Belâğa, Hazreti Ali.

16- Arap ülkelerinde ilk ve ortaokul seviyesinde hazırlanmış harekeli çocuk hikayeleri, Bunlardan çok azı CANTAŞ Yayınları  arasında çıkmıştır. Arap ülkelerinden veya İnternetten temin edilebilir.

17- Arapça Çeviri Kılavuzu, Doç. Dr. Emrullah İŞLER / Dr. Musa YILDIZ.

18- Arapça Okuma Kitabı; Mehmet Maksutoğlu; ensar Neş.

19- el-Arabiyye bene yedeyk. Südi Arabistan yayınları.

20- Arapça Okuma Kitabı – Prof.Dr. M. Maksudoğlu – 2011 – Ensar neşriyet.

Not: Arapça öğretiminde kullanılacak metinlerin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken hususlar:

A) Metinlerin ilkokul ve ortaokul seviyesinde olması.

B) Metinlerin tamamen harekeli olması.

C) Okutulacak dinî ve meslekî metinlerin harekeli olmaları yanında tercümelerinden de istifade edilmesi.

D) İmkan nispetinde cümleleri parçalamadan bütün olarak  tercüme edilmesi.

C SÖZLÜKLER كتب المعاجم

Bir fakülte mezununun bir dili iyi bilmesi için en az 10,000  kelimeyi bilmesi gerekir.

 Arapça-Türkçe

1-Arapça yeni  kamus B.TOPOĞLU,  H .KARAMAN. İstanbul.

2- el-Mevârid Arapça Türkçe Sözlük, Mevlut SARI, İstanbul.

3- Ahteri-i kebir (osmanlıca) Mustafa AHTERİ, İstanbul.

4- Kamus Tercümesi (osmanlıca) Mütercim Ahmet ASIM, İstanbul.

5- Arapça Edatlar ve Deyimler Sözlüğü, M. Sadi ÇÖGENLİ, Mustsfa KILIÇLI.

6-Arapça Türkçe Sözlük Serdar MUTÇALI Dağarcık  Neş.

7-Arapça Türkçe Sözlük, Erol AYYILDIZ. Ensar Neş. İst.

8- Arapça-Türkçe (Yeni lûğat), Abdullah Yeğin. Yeni Asya  yayınları.

Türkçe-Arapça

1- el-Mevarid Türkçe-Arapça Sözlük, Mevlüt SARI, İstanbul.

2- Safsafiy Sözlüğü, Türkçe-Arapça, Safsafy A. MURSY, İstanbul.

3- Türkçe-Arapça Sözlük, Erol AYYILDIZ. Ensar Neş. İst.

4- TÜRKÇE ARAPÇA Kapsamlı Sözlük Emrullah İŞLER, İbrahim ÖZAY Fecr Yayınları, Şamua Kâğıt, Büyük Boy, 1230 sayfa
Arapça–Arapça

1- el- Mucemul vasît, Mısır Arap Dili Akademisi, Kahire, İstanbul.

2- el-Müncid fil-luğa, luvis MALUF, Beyrut, Tahran.

3- el-Mucemul-arabı el-esasî, Komisyon, Paris.

4- er-Raid cübran MESUD, Beyrut.

5- el-Muncidul-ebcedî, Komisyon Daruş-şark, Beyrut.

Kaynak:Nizamettin.net
Etiketler: arapça kursları, arapça kursları anadolu yakası, arapça kursları ankara, arapça kursları bakırköy, arapça kursları bursa, arapça kursları istanbul, arapça kursları istanbul anadolu yakası, arapça kursları izmir, arapça kursları kadıköy, arapça kursları şişli, arapça kursu, arapça kursu bakırköy, arapça kursu fatih, arapça kursu fiyatları, arapça kursu ismek, arapça kursu istanbul, arapça kursu kadıköy, arapça kursu pendik, arapça kursu ümraniye, arapça kursu üsküdar