Ana Sayfa Arapça 9. Sınıf Arapça Arapça Meslekler 212 Meslek- Arapça Türkçe

Arapça Meslekler 212 Meslek- Arapça Türkçe

60401

arapca-meslekler-1

Arapça Meslekler Videosu İçin Tıklayınız

ARAPÇA TÜRKÇE MESLEKLER  
ممثل aktör
ممثلة aktrist
مستكشف araştırmacı
جُنْدِ يٌ Asker
الجندي asker
طَبَّا خٌ Aşçı
الطباخ aşçı
صَيَّا دٌ Avcı
 
صَيَّادٌ
 
Avcı (erkek)
اَلْمُحَامِي Avukat
المحامي avukat
صَبَّاغٌُ أٌَحْذِيَ ةٌ Ayakkabı boyacısı
حِذَّا ءٌ Ayakkabıcı
بُسْتَاِ يٌ Bahçıvan
بَقَّا لٌ Bakkal
سَمَّا كٌ Balıkçı
مَصْرِفِ يٌ Bankacı
المصرفي banker
حَارِ سٌ Bekçi
حَلاَّ قٌ Berber
 
حَلَّاق
 
Berber
تَاجِرٌُ سٌَكَاكِين Bıçakçı
العالم bilim adamı
صَبَّا غٌ Boyacı
زَجَّا جٌ Camcı
جَرَّا حٌ Cerrah
الجرّاح cerrah
مُجَ ل دٌ Ciltçi
زَهَّا رٌ Çiçekçi
بائع الزهور çiçekçi
فَلاَّ حٌ Çiftçi
المزارع çiftçi
 
مُزَارِع
 
Çiftçi
 
فَلَّاحٌ
 
Çiftçi (erkek)
قَفَّا لٌ Çilingir
رَا عٌ Çoban
زَبَّا لٌ Çöpçü
مُرَبِ يَ ةٌ Dadı
طَحَّا نٌ Değirmenci
عَمِي دٌ Dekan
مُصَ م مٌ Dekoratör
حَدَّا دٌ Demirci
 
حَدَّادٌ
 
Demirci (erkek)
بَحْرِ يٌ Denizci
 
طَبِيبُ الْأَسْنَانِ
 
Diş doktoru, dişçi (erkek)
طَبِيبٌُ اٌلَْْسْنَانٌِ Dişçi
طبيب الأسنان dişçi
 
طَبِيبُ الْأَسْنَان
 
Dişçi
طَبِي بٌ Doktor
الطبيب doktor
 
طَبِيب
 
Doktor
 
طَبِيبٌ
 
Doktor (erkek)
نَسَّا جٌ Dokumacı
نَجَّا دٌ Döşemeci
قَابِلَ ةٌ Ebe
صَيْدَلِ يٌ Eczacı
إِقْتِصَادِ يٌ Ekonomist
كَهْرِبَائِ يٌ Elektrikçi
 
كَهْرَبَائِيّ
 
Elektrikçi
مُتَقَاعِ دٌ Emekli
تَاجِرٌُ اٌلَْْمْلاَكٌِ Emlakçı
رَبَّةٌُ بٌَيْ تٌ Ev hanımı
ربّة البيت ev hanımı
الفيلسوف felsefeci
خَبَّا زٌ Fırıncı
الخباز fırıncı
 
خَبَّاز
 
Fırıncı
نَجْ مٌ سٌِينَمَائِ يٌ Film yıldızı
الفيزيائي fizikçi
مُصَ و رٌ Fotoğrafçı
المصور fotoğrafçı
جَرْسُون Garson
بَائِعٌُ اٌل صحُفٌِ Gazete bayii
صَحَفِ يٌ Gazeteci
الصحفي gazeteci
الجنرال general
المتطوّع gönüllü
مُوَظَّفٌُ اٌلْجُمْرُكٌِ Gümrük memuru
 
قَاضِي
 
Hakim
قَا ضٌ Hâkim
حَمَّا لٌ Hamal
أَمِينٌُ اٌلْخِزَانَةٌِ Haznedar
مُمَ رضَ ةٌ Hemşire
الممرضة hemşire
نَحَّا تٌ Heykeltıraş
لِ صٌ Hırsız
اللصّ hırsız
خَادِ مٌ /ٌ خٌَادِمَ ةٌ Hizmetçi kadın /erkek
مُضِيفَ ةٌ Hostes
المضيفة hostes
 
مُضِيفُ الطَّيَرَان
 
Hostes
رَجُلٌُ عٌَامِ لٌ İş adamı
عَامِ لٌ İşçi
 
عَامِلٌ
 
İşçi (erkek)
رَجُلٌُ اٌلِْْطْفَاءٌِ İtfaiyeci
 
رَجُلُ الْإِطْفَاءِ
 
İtfaiyeci
رجل الإطفاء itfayeci
مُصَ و رٌ Kameraman
سَائِقٌُ اٌلشَّاحِنَةٌِ Kamyon şoförü
بَوَّا بٌ Kapıcı
رُبَّا نٌ Kaptan
جَزَّا رٌ ،ٌ قٌَصَّا بٌ Kasap
 
جَزَّار
 
Kasap
أَمِينٌُ اٌل صنْدُوقٌِ Kasiyer
 
أَمِينُ الصُّنْدُوق
 
Kasiyer
اَلْقَائِمٌُ مٌَقَا مٌ Kaymakam
مُدِيرٌُ اٌل شرْطِةٌِ Komiser
فَحَّا مٌ Kömürcü
حَلاَّقَ ةٌ Kuaför
مصفّف الشعر kuaför
 
مُزَيِّنُ الشَّعْر
 
Kuaför
صَائِ غٌ Kuyumcu
أَمِينٌُ اٌلْمَكْتَبَةٌِ Kütüphaneci
المكتبي kütüphaneci
مُعَ د نٌ Madenci
بَائِعٌُ اٌلْخُضَرٌِ Manav
عَارِضَةٌُ اٌلَْْزْيَاءٌِ Manken
نَجَّا رٌ Marangoz
النجار marangoz
 
نَجَّار
 
Marangoz
طِبَاعِ يٌ Matbaacı
الميكانيكي mekanik
مُوَظَّ فٌ Memur
فَاكِهِ يٌ Meyveci
مِعْمَا رٌ Mimar
 
مُهَنْدِس مِعْمَارِيّ
 
Mimar
صَانِعٌُ اٌلَْْثَاثٌِ Mobilyacı
مُصَ ممٌُ اٌلَْْزْيَاءٌِ Modacı
مُرَاسِ لٌ Muhabir
مُحَاسِ بٌ Muhasebeci
محاسب muhasebeci
 
مُحَاسِب
 
 
 
Muhasebeci
 
مُدِيرٌ
 
Müdür (erkek)
مُفَ ت شٌ Müfettiş
مُفْتِى Müftü
مُهَنْدِ سٌ Mühendis
مهندس mühendis
 
مُهَنْدِسٌ
 
Mühendis (erkek)
مُقَاوِ لٌ Müteahhit
مُوسِيقَا رٌ Müzisyen
الموسيقار müzisyen
 
مُوسِيقِيٌّ
 
Müzisyen (erkek)
كَاتِبٌُ اٌلْعُقُودٌِ Noter
خَفَ رٌ Nöbetçi
حَطَّا بٌ Oduncu
مُدِيرٌُ اٌلْمَدْرَسَةٌِ Okul müdürü
طَالِ بٌ Öğrenci
 
طَالِبٌ
Öğrenci (erkek)
مُعَ ل مٌ Öğretmen
المعلّم öğretmen
 
مُهَرِّجٌ
 
Palyaço (erkek)
طَيَّا رٌ Pilot
الطيار pilot
شُرْطِ يٌ Polis
الشرطي polis
سِيَاسِ يٌ Politikacı
السياسي politikacı
سَاعِى اٌلْبَرِيدٌِ Postacı
ساعي البريد postacı
أُسْتَا ذٌ Profesör
مُبَرْمِ جٌ Programcı
طَبِيبٌُ اٌلنَّفْسٌِ Psikolog
عَامِلٌُ اٌل دعَايَاتٌِ Reklamcı
رَئِيسٌُ اٌلْجَاِعَةٌِ Rektör
مُسْتَقْبِ لٌ Resepsiyoncu
رَسَّا مٌ Ressam
الرسّام ressam
 
رَسَّامٌ
 
Ressam (erkek)
مُصَ لحٌُ اٌلسَّاعَاتٌِ Saatçi
صَانِ عٌ Sanatçı
صِنَاعِ يٌ Sanayici
عَامِلٌُ اٌلْهَاتِفٌِ Santral görevlisi
البائع satıcı
 
بَائِعٌ
 
Satıcı (erkek)
نَاظِر Savcı
مُلاَحِ ظٌ Sekreter
سِكْرِتِير Sekreter
السكرتير sekreter
مُوَ م نٌ Sendikacı
مُذِي عٌ Sigortacı
رِيَاضِ يٌ Spiker
رِيَاضِيَّ ةٌ Sporcu bayan / Erkek
شَبَّا كٌ Su tesisatçısı
السبّاك su tesisatçısı
ضَابِ طٌ Subay
شَائِ رٌ Şair
صَانِعٌُ قٌُبَّعَات Şapkacı
اَلْمُغَنِ ى Şarkıcı
عُضْ وٌ فٌِى اٌلنِ قَابَةٌِ Şef
سَائِ قٌ Şoför
مُصَ ل حٌ Tamirci
فَنِ يٌ Teknisyen
عامل النظافة temizlikçi
مُتَرْجِ مٌ Tercüman
خَيَّا طٌ Terzi
 
خَيَّاطٌ
 
Terzi (erkek)
خَادِ مٌ فٌِى اٌلْمَتْجَرٌِ Tezgâhtar
رجل الأعمال ticaret adamı
خَرَّا طٌ Tornacı
السائح turist
تَاجِ رٌ Tüccar
رَئِيسٌُ اٌلْعُمَّالٌِ Ustabaşı
مُكَ وى Ütücü
وَا لٌ Vali
بَيْطَا رٌ Veteriner
مُعَاوِ نٌ Yardımcı
نَاشِ رٌ Yayımcı
كَاتِ بٌ Yazar
الكاتب yazar
المبتدئ yeni başlayan
المدير yönetici

arapca-meslekler-2

Önceki İçerik9. Sınıf Arapça 2. Dönem 2. Yazılı Örnek Sorular
Sonraki İçerikAçıköğretim sınav sonuçları açıklandı