Arapça Fiil Çekimleri

Arapça Ma’a Birlikte Edatı ve Muttasıl Zamirlerle Kullanımı

 

Bu anlamda kullanılacaksa, kendisinden sonra gelecek isim, insanı ifade eden bir isim olur.


 
beraber, ile, …-le
 
Ma’a
 
مَعَ
 
Oğlan çocuğu
 
El-veled
 
اَلْوَلَدُ
 
Çocukla, çocuk ile, çocukla beraber
 
Ma’a’l-veledi
 
مَعَ الْوَلَدِ
 

Örnek cümle:


 
ذهَبَ عُمَرُ  مَعَ  الْوَلَدِ
 
Zehebe Umar ma’a’l-veledi
 
Ömer, çocukla beraber gitti.
 
 
مع) kendinden sonra gelen kelimelerin sonunu etkileyen bir edattır.

Bu etki, o kelimenin kaç kişiyi ve hangi cinsiyette kişiyi gösterdiğine göre değişir.

Bu kelimelerin örneklerini önce normal şekilleriyle, sonra başlarına  ( مع) eklendikten sonra görelim:


 
 
Anlamı
 
Okunuşu
 
Arapça
 
Gramer özelliği
 
Bir öğretmen (erkek)
 
El-muallimu
 
اَلْمُعَلِّمُ
 
1 adet eril
 
Bir öğretmen (bayan)
 
El-muallimetu
 
اَلْمُعَلِّمَةُ
 
1 adet dişil
 
İki öğretmen  (erkek)
 
El-muallimâni
 
اَلْمُعَلِّمَانِ
 
2 adet eril
 
İki öğretmen (bayan)
 
El-muallimetâni
 
اَلْمُعَلِّمَتَانِ
 
2 adet dişil
 
Öğretmenler (erkek)
 
El-muallimûne
 
اَلْمُعَلِّمُونَ
 
Kurallı eril çoğul
 
Öğretmenler (bayan)
 
El-muallimâtu
 
اَلْمُعَلِّمَاتُ
 
Kurallı dişil çoğul
 
Oğlanlar
 
El-evlâdu
 
اَلْأَوْلَادُ
 
Düzensiz (kırık) çoğul
 
 
 
Bu kelimelerin başlarına (مع) eklendikten sonra, sonlarında meydana gelen değişiklikler: 
Anlamı
 
Okunuşu
 
Arapça
 
Gramer özelliği
 
Bir öğretmenle (erkek)
 
Ma’a’l-muallimi
 
  مَعَ الْمُعَلِّمِ
 
1 adet eril
 
Bir öğretmenle (bayan)
 
Ma’a’l-muallimeti
 
مَعَ  الْمُعَلِّمَةِ
 
1 adet dişil
 
İki öğretmenle  (erkek)
 
Ma’a’l-muallimeyni
 
مَعَ  الْمُعَلِّمَيْنِ
 
2 adet eril
 
İki öğretmenle (bayan)
 
Ma’a’l-muallimeteyni
 
مَعَ الْمُعَلِّمَتَيْنِ
 
2 adet dişil
 
Öğretmenlerle (erkek)
 
Ma’a’l-muallimîne
 
مَعَ  الْمُعَلِّمِينَ
 
Kurallı eril çoğul
 
Öğretmenlerle  (bayan)
 
Ma’a’l-muallimâti
 
مَعَ الْمُعَلِّمَاتِ
 
Kurallı dişil çoğul
 
Oğlanlarla (erkek)
 
Ma’a’l-evlâdi
 
مَعَ  َالْأَوْلَادِ
 
Düzensiz (kırık) çoğul
 
Eğer, insanı ifade eden ismi kullanmayacak, zamir kullanacaksak:

Örnek: “onunla beraber, seninle beraber” vs. diyeceksek

(مع) edatını, Arapça’da “muttasıl zamirler” olarak adlandırılan bitişik zamirlere ekleriz.
 Ma’a Edatı Muttasıl Zamirlerle Kullanımı
 
 
مَعَـهُـمْ 3
(Ma’ahum)
 
Onlarla
Onlarla beraber
 (erkek)
 
مَعَـهُـمَا 2
(Ma’ahumâ)
 
O ikisiyle
O ikisiyle beraber
 (erkek)
 
مَعَهُ 1
(Ma’ahu)
 
Onunla
Onunla beraber
(erkek)
 
 
 
 
Gâib
 (erkek)
 
مَعَهُـنَّ 6
(Ma’ahunne)
 
Onlarla
Onlarla beraber
 (bayan)
 
مَعَـهُـمَا 5
(Ma’ahumâ)
 
O ikisiyle
O ikisiyle beraber
 (bayan)
 
مَعَـهَا 4
(Ma’ahâ)
 
Onunla
Onunla beraber
 (bayan)
 
 
 
Gâibe (bayan)
 
مَعَـكُمْ 9
(Ma’akum)
 
Sizinle
Sizinle beraber
(erkek)
 
مَعَـكُمَا 8
(Ma’akumâ)
 
İkinizle
İkinizle beraber
 (erkek)
 
مَعَـكَ 7
(Ma’ake)
 
Seninle
Seninle beraber
(erkek)
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
مَعَـكُنَّ 12
(Ma’akunne)
 
Sizinle
Sizinle beraber
 (bayan)
 
مَعَـكُمَا 11
(Ma’akumâ)
 
İkinizle
İkinizle beraber
 (bayan)
 
مَعَـكِ 10
(Ma’aki)
 
Seninle
Seninle beraber
(bayan)
 
 
 
 
Muhataba (bayan)
 
مَعَنَا 15
(Ma’anâ)
 
Bizimle
Bizimle beraber
 
مَعَنَا 14
(Ma’anâ)
 
İkimizle
İkimizle beraber
 
مَعِي 13
(Ma’î)
 
Benimle
Benimle beraber
 
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
 
 
 
Eğer  (مع ma’a) edatını, soru cümlesi olmayan, düz bir cümlenin başında kullanırsak anlamı ve kullanımı değişir.
 
O zaman, (معma’a) dan sonra gelen kelimenin insanı ifade eden bir kelime olması gerekmez. Eşya vs. de olabilir. Ve çeviriye (…..var)kelimesini ekleriz.
 
 
 
مَعِي   ثَلَاثَةُ   دَرَاهِم
 
Maî selâsetu derâhim
 
Beraberimde (yanımda) 3 dirhem (para) var.
 
 
 
 
 
Bu kullanıma göre anlamı:
 
 
مَعَـهُـمْ 3
(Ma’ahum)
 
Onlarda var
Onların yanında var
Onların beraberinde var
(erkek)
 
مَعَـهُـمَا 2
(Ma’ahumâ)
 
O ikisinde var
O ikisinin yanında var
O ikisinin beraberinde var
(erkek)
 
مَعَهُ 1
(Ma’ahu)
 
Onda var
Onun yanında var
Onun beraberinde var
(erkek)
 
 
 
 
 
Gâib
 (erkek)
 
مَعَهُـنَّ 6
(Ma’ahunne)
 
Onlarda var
Onların yanında var
Onların beraberinde var(bayan)
 
مَعَـهُـمَا 5
(Ma’ahumâ)
 
O ikisinde var
O ikisinin yanında var
O ikisinin beraberinde var
(bayan)
 
مَعَـهَا 4
(Ma’ahâ)
 
Onda var
Onun yanında var
Onun beraberinde var
(bayan)
 
 
 
 
 
Gâibe 
(bayan)
 
مَعَـكُمْ 9
(Ma’akum)
 
Sizde var
Sizin yanınızda var
Sizin beraberinizde var
(erkek)
 
مَعَـكُمَا 8
(Ma’akumâ)
 
İkinizde var
İkinizin yanında var
İkinizin beraberinde var
(erkek)
 
مَعَـكَ 7
(Ma’ake)
 
Sende var
Senin yanında var
Senin beraberinde var(erkek)
 
 
 
 
 
Muhatab (erkek)
 
مَعَـكُنَّ 12
(Ma’akunne)
 
Sizde var
Sizin yanınızda var
Sizin beraberinizde var
(bayan)
 
مَعَـكُمَا 11
(Ma’akumâ)
 
İkinizde var
İkinizin yanında var
İkinizin beraberinde var
(bayan)
 
مَعَـكِ 10
(Ma’aki)
 
Sende var
Senin yanında var
Senin beraberinde var(bayan)
 
 
 
Muhataba (bayan)
 
مَعَنَا 15
(Ma’anâ)
 
Bizde var
Bizim yanımızda var
Bizim beraberimizde var
 
 
مَعَنَا 14
(Ma’anâ)
 
Bizde var
Bizim yanımızda var
Bizim beraberimizde var
 
 
مَعِي 13
(Ma’î)
 
Bende var
Benim yanımda var
Benim beraberimde var
 
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)
 
 
Soru cümlesi yapacaksak, soru edatını başa getiririz.
 
ÖRNEK CÜMLE:
 
 
هَلْ  مَعَكَ  أَحَدٌ  ؟
 
Hel ma’ake ehadun?
 
Yanında birisi var mı? / Beraberinde birisi var mı?
(Bu soru bir erkeğe soruluyor)
 
 
 
-mı?
 
Hel
 
هَلْ
 
Bir, birisi
 
Ehad
 
أَحَد


 

İlgili Makaleler