Arapça Dil Bilgisi

Hemzenin yazılışı

Hareke

Kamerî ve Şemsî harfler

Arapçada Kelime çeşitleri

Müennes kelimeler

Marife-Nekra

İsimlerde İrab

Müzekker kelimeler

Sayısına göre isimler

Muzari fiil

Emir fiil

Munfasıl Zamirler

Muttasıl Zamirler

Arapça İşaret isimleri

Salim Fiil Aksam-ı seba /

Mehmuz Fiil

Mudaaf Fiil

Mutel Fiiller / Misal Fiil

Ecvef Fiil

Nakıs Fiil

Lefif Fiil

Mücerred fiil

Mezid fiil

İf’al babı

Tef’il babı

Mufâale babı

İftial babı

İnfial babı

Tefe’ul babı

İf’inlal babı

Malum fiil – Meçhul fiil

Lazım fiil – Müteaddi fiil

Müştak isim – Camid isim

Arapça Fiillerde irab

Meful ve meful çeşitleri

İsm-i fail

İsm-i meful

İsm-i zaman ve mekan

Mübalaga-i ism-i fail

İsm-i tafdil

Sıfat-ı müşebbehe

İsm-i mensub

İsm-i alet

İsm-i tasgir

Gayri munsarif isimler

Arapçada Bedel

Arapçada Hal (Durum zarfı)

Temyiz Arapçada

Münada

Arapçada Masdar

Te’kid

Arapçada Bedel

Arapçada Te’kid

Taaccub (şaşma) vezinleri

Mebni – Murab

Vasıl ve kat’ hemzesi

Arapçada Sayılar

Arapçada Sıra sayıları

Arapça Dil Bilgisi

İftial babı

Mebni – Murab

Tefe’ul babı

Mudaaf Fiil

Malum fiil – Meçhul fiil

Mübalaga-i ism-i fail

Arapçada Masdar

Nakıs Fiil

Tef’il babı

İf’al babı

İsimlerde İrab

Arapça Fiillerde irab

İnfial babı

Mufâale babı

Arapçada Kelime çeşitleri

Muzari fiil

Mezid fiil

Mutel Fiiller / Misal Fiil

Müennes kelimeler

İsm-i zaman ve mekan

Salim Fiil Aksam-ı seba /

Kamerî ve Şemsî harfler

Arapçada Sayılar

Ecvef Fiil

İsm-i fail

Meful ve meful çeşitleri

Hemzenin yazılışı

Arapçada Hal (Durum zarfı)

Arapça İşaret isimleri

Munfasıl Zamirler

Lefif Fiil

Marife-Nekra

Sayısına göre isimler

Emir fiil

Müştak isim – Camid isim

Mehmuz Fiil

Müzekker kelimeler

Muttasıl Zamirler

Gayri munsarif isimler

Arapçada Sıra sayıları

Vasıl ve kat’ hemzesi

Hareke

Taaccub (şaşma) vezinleri

Temyiz Arapçada

Lazım fiil – Müteaddi fiil

İf’inlal babı

İsm-i mensub

İsm-i meful

Arapçada Bedel

Sıfat-ı müşebbehe

Münada

İsm-i tasgir

Arapçada Te’kid

İsm-i alet

Te’kid

Arapçada Bedel

İsm-i tafdil

Mücerred fiil