9. Sınıf Arapça Yazılı Soruları

9. SINIF ARAPÇA YAZILI SORULARI TEST للصف التاسع

 

İMAM-HATİP LİSESİ

 

 

 

الممرضاتُ…………..  إلى المستشفى      cümlede boş bırakılan yere hangi mazi fiil

 

gelmelidir?

 

A-تذهبون      B-ذهبْن  C-ذهبون      D-تذهبن

 

قميصُ احمدَ………….   cümlede boş bırakılan yere  aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

 

A- الجميلٌ      B-جميلٍ     C- جميلةً      D-جميلٌ

 

هاتان هما…….. تخرجان  من المختبر.  cümlede boş bırakılan yere hangi ismi mevsul gelmelidir?

 

A-اللذين    B-اللتان     C-الذين        D- اللتين

 

كان البيتُ               cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

 

Aالقديماً      Bٍ قديم  Cً   قديمًا  Dقديم

 

نشيطاتٌ  ………..  cümledeki boşluğa müpteda olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

Aالتلاميذ ُ   B المعلمون َC الطفلة ُ  Dُالنساء

 

هذه حديقة ٌ جميلة ٌ و أشجار    كثيرة ٌ   cümlede boş bırakılan yere hangi muttasıl zamir gelmelidir?

 

A-ئه           Bهُنّ   Cها            Dك

 

خديجة ُ، فاطمة ُ و عليّ ُ                البيتَ  cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A- تُنظفونَ   B- يُنظفان ِ    C-يُنظفون َ  D- يُنظفْنَ

 

Aşağıdaki şıkların hangisinde ismi tafdil vardır?

 

A-أحمدُ  ذاهبٌ إلى الجامعةِC- سلمى  أصْغَرُ م ختِها

 

B-حسنُ  ولدٌ  شجاعٌ جدًاD- اشتريتُ ملابس شتويةَ

 

ركِب سليمُ  السيارة                cümlede boş bırakılan yere hangi şık gelmelidir?

 

A-أحمر      B-حمراء     C-حمر      D-الحمراء

 

غائبونالمَدْرَسة              cümlesinde boş bırakılan yere muzaf olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-مُدرّسوا     B-المُدرّسوا  C-مُدرّسَ  D-َمُدرّسون

 

A

 

المعاطف                 cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi işaret ismi ve  sıfat gelmelidir?

 

A-هؤلاء ـ الجديد    B-هذا ـ جديد   

 

C-هذه ـ الجديدة      D-هذا ـ جديدة

 

‘evi kütüphaneye uzak’ cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-بَيْتكُما قريبٌ مِن المكتبة   C-بَيْتكَ بعيدٌ عَن المكتبة

 

B-بيتكُمْ بعيد عن المكتبة   D-بَيتُها بعيد عَن المكتبةَ

 

سألعبُ كرّة القدم    cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-futbol oynuyorum       futbol oynarım

 

B-futbol oynadım  D-futbol oynayacağım

 

Aşağıdakilerden hangisi hakiki müennese’örnektir?

 

A- ذكرى   B-زينب  C-حديقة     D-حمزة

 

الكتبُ           cümlesindeboş bırakılan yere haber olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-  المفيد ُ  B- المفيدة  C-    مفيدة ٌ   D-مفيدٌ

 

أمي تبْحَثُ     ك  cümlesindeki boşluğa hangi harfi cer gelmelidir?

 

A-من      B-عن        C-ل ِ       D-إلى

 

Aşağıdakilerden hangisi müennes değildir?

 

A- أذُنٌ    B-   أنف ٌ   C-يدٌ           D-عَيْنٌ

 

زُرْتُ            المدينة  cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi muzaf olarak gelmelidir?

 

A-ِ  مُتحَفيْنB-مُتْحَفان ِ  C-مُتحَفَيّ   D-مُتْحَفُ

 

Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisi doğrudur?

 

A-الأشجار الجديد    C-الشجرة الخضراء

 

B-الأشجار الأخضر    D-الشجرة العتيق

 

كم عُمْرُك؟  sorusunun cevabı ağıdakilerden hangisidir?

 

A-لي عِشرون عمرا       C-سنة عمري عشرون

 

B-عمري عِشرون سنة      D-لي عمر عشرون

 

حَمَلَ  filinin هُنّ zamirine uygun çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-حَمَلْتُ     B-حَمَلَتْ     C-حَمَلْنَ   D-حَمَلْتُنَّ

 

لي أربعة ُ              boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A- كِتابٍ    B-كِتابًا       C-كُتُبٍ    D-كُتبً

 

فتحَ الرجلُ              السيارة cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

 

A-الأبوابِ      B-بابَ   C- أبواب ِ  D-نافِذتان ِ

 

 ‘hobim basketboldur? cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-هِوايتي كرّة السلة     C-هِوايتي كرّة القدم

 

B-هِوايتي كرّة اليد           D-هِوايتي كرّو الطاولة

 

كان            نازلاً     cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-المطرُ    B-مطرٌ   C-مطرَ       D-مطرًا

 

Aşağıdakilerden hangisiفوْقَ  kelimesinineşanlamlısıdır?

 

A-تحْت     Bعلى    C-اَمام     D-مُجاوِر

 

رأيتُ                 في المحطة  cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

السائقون َB- السائقِين َC-السائقاتُ  D-السوائِق

 

لم            أحمدُ من السوق  cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-يأتوا      B-يأتِي    C-تأتِي  D-  يأتِ

 

تُساعِد الدولة              cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-المحتاجونB-المحتاجينَC-المحتاجانD-ِ      المحتاج

 

أعْطيْتُ                 كُتبًا cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-التلميذات َ  B- التلميذاتِC-التلميذةٍD- التلميذاتُ

 

Aşağıdakilerden hangisi zaman zarfıdır?

 

A-فوق       B-شهرًا    C-أمام      D-تحت

 

قميصُكَ جيدٌ   cümlesindeki muzafun ileyh aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-قميص      B-جيد    C-قميصك     D-ك

 

يبكون   fiilinin başına  لم       gelirse  aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 

A-لم يبكونَB-ِ    لم يبكC-لم يَبُكْ     D-لم يَبْكوا

 

كم                      في الصف؟boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-تلاميذٍ   B-   تلميذ ًاC- تلاميذ ُ   D-ٍ   تلميذ

 

الصفِ  مفتوحٌ.   ……….cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-البابَ      B- المدرسة ُ    C-بابُ     D-مدرسةِ

 

الشارعُ  واسعٌ                 cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki işaret isimlerinden hangisi gelmelidir?   

 

A-هذا      B-هؤلاء    C-هذه          D-أولئك

 

أكبرُ من       سنا……..cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-ذو/فو   B-الأب/ أخ  C-أبوك/أخيD-حميك/فوك

 

طالبًا في الصفِ؟                              cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-لماذا     B-كم      C-لمن    D-أين

 

خالد تلميذ ٌ          cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A-الذكي ٍ   B-     العالمْC-الجميلُD-نشيطٌ

 

ما أرَى                تحت          

 

A-التلميذاتِ/الشجراتِ  B-التلميذاتُ/الشجراتِ 

 

C-التلميذتَ/ الشجراتِ   D-التلميذتَ/ الشجراتَ

 

 

İlgili Makaleler