Siyer Kitapları İndir

Şifa-i Şerif Kadı İyaz Siyer Kitabı İndir

Şifa-i Şerif Kadı İyaz Siyer Kitabı İndir

Litabın Dili Arapçadır Şifre Sağ Bölümdedir. Şifa’üş Şerif’in bir ‘Şemail’ eseri olarak usulü oldukça farklıdır. Bu farklılık onun sahip olduğu ilmi birikime bina edilmelidir. Özellikle Tirmizi’ nin ‘Şemail’ ile müstakilleşen bu tür eserlerin, rivayet ve ayetlerle desteklenmesi, dolayısıyla güçlü yapılar haline gelmesi fevkalade önemlidir. Ahlak diye tanımlana gelen kavramların toplumların sosyo-dinamiklerini oluşturduğu göz önünde tutulursa, bu yapı taşlarının değeri daha iyi anlaşılmış olur. Bir hayat hikayesinden çok, Peygamberimizin peygamberliğini, münhasıran ahlaki yüceliğini kudsi kaynaklarla delillendiren Kadı Iyaz’ın te’lif ettiği söylenen ancak yarısına tesadüf ettiğimiz eserlerini, günümüz gelişmiş fikirleriyle anlamlandırmak fevkalade önem taşımaktadır. * Eser genel itibariyle iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde Peygamber Efendimizin sıfatları ve sıfatlarının tanımları; ikinci bölümünde ise bu sıfatlarla ilgili ayet- i kerimelerin dirayet tefsiri yer almaktadır.

Listing Details

İndir 1
İndirin