Nahiv: et-Tuhfetü’s-Seniyye Kitabı (Kelam, İsim, Fiil ve Harfin Tarifi) 61. Ders

50435