Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist ARAPÇA DİL BİLGİSİ Arapça Marife ve Nekra

Arapça Marife ve Nekra

2386

 Marife ve Nekra

Arapçada isimler belirli veya belirsiz olma durumlarına göre marife ve nekra olarak iki ana kola ayrılırlar. Marife, belirli; nekra ise belirsiz demektir. Şimdi ayrı ayrı marife ve nekra isimleri tanıyalım:

Marife (Belirli) İsimler

Belirli olan bir nesneyi işaret eden isimlerdir. Marife isim grupları şunlardır:

 1. Özel isimler – Alem isimler
  Örnek: Osman – عثمان ; İstanbul – اسطنبول ;
 2. Başına harf-i tarif (ال – el takısı) alan isimler
  Örnek: (belirli, bilinen) bahçe – الحديقة ; (belirli,bilinen) ev – البيت

İrabını hareke ile alan ve başına el takısı gelmiş olan isimlerin son harflerinin harekesi tenvinli olmaz.
Örnek: bir ev – بيتٌ ; (belirli) ev – البيتٌ

 1. Zamirler (bitişik ve ayrı zamirler)
  Örnek: O – هو ; Sen – أنت ; Senin / sana – …ــك
 2. İsm-i işaretler (işaret isimleri)
  Örnek: Bu – هذا ; O – تلك ; Orada / şurada – هناك
 3. İsm-i mevsuller (bağlantı isimleri)
  Örnek: …ki o – الذي ; ki o şey – ما ; ki o kimse – من
 4. Marife isme muzaf olan isimler (belirli isimle isim tamlaması yapan isimler)
  Örnek: Evin kapısı – باب البيت ; Senin okulun – مدرستك

Nekra (Belirsiz) İsimler

Belirsiz bir nesneyi işaret eden, başına harf-i tarif (el takısı / belirlilik takısı) almamış veya diğer marife isim kategorilerinden hiçbirine girmeyen isimlerdir.

Örnek: (belirsiz bir) adam – رجلٌ ; (belirsiz bir) ev – بيتٌ

Marife ve Nekra Kullanımları

Türkçede belirsizlik ifadesi anlatan bir takı yoktur. Ancak kelimenin belirsiz olduğunu ifade etmek için bazen “bir…” kelimesini kullanırız.

Örnek cümleler:
(Nekra) Adamın biri (bir adam) geldi – أتى رجلٌ
(Marife) Adam geldi – أتى الرجلُ

(Nekra) Bir arabaya bindim. – ركبت سيارةً
(Marife) Arabaya bindim. – ركبت السيارةَ

(Nekra) Onu bir ağacın yanında gördüm. – رأيته جنب شجرةٍ
(Marife) Onu ağacın yanında gördüm. – رأيته جنب الشجرةِ

 

Arapçada isimler belirli veya belirsiz olma durumlarına göre marife ve nekra olarak iki ana kola ayrılırlar. Marife, belirli; nekra ise belirsiz demektir. Şimdi ayrı ayrı marife ve nekra isimleri tanıyalım:

Belirli olan bir nesneyi işaret eden isimlerdir. Marife isim grupları şunlardır:

 1. Özel isimler – Alem isimler
  Örnek: Osman – عثمان ; İstanbul – اسطنبول ;
 2. Başına harf-i tarif (ال – el takısı) alan isimler
  Örnek: (belirli, bilinen) bahçe – الحديقة ; (belirli,bilinen) ev – البيت

İrabını hareke ile alan ve başına el takısı gelmiş olan isimlerin son harflerinin harekesi tenvinli olmaz.
Örnek: bir ev – بيتٌ ; (belirli) ev – البيتٌ

 1. Zamirler (bitişik ve ayrı zamirler)
  Örnek: O – هو ; Sen – أنت ; Senin / sana – …ــك
 2. İsm-i işaretler (işaret isimleri)
  Örnek: Bu – هذا ; O – تلك ; Orada / şurada – هناك
 3. İsm-i mevsuller (bağlantı isimleri)
  Örnek: …ki o – الذي ; ki o şey – ما ; ki o kimse – من
 4. Marife isme muzaf olan isimler (belirli isimle isim tamlaması yapan isimler)
  Örnek: Evin kapısı – باب البيت ; Senin okulun – مدرستك

Belirsiz bir nesneyi işaret eden, başına harf-i tarif (el takısı / belirlilik takısı) almamış veya diğer marife isim kategorilerinden hiçbirine girmeyen isimlerdir.

Örnek: (belirsiz bir) adam – رجلٌ ; (belirsiz bir) ev – بيتٌ

Türkçede belirsizlik ifadesi anlatan bir takı yoktur. Ancak kelimenin belirsiz olduğunu ifade etmek için bazen “bir…” kelimesini kullanırız.

Örnek cümleler:
(Nekra) Adamın biri (bir adam) geldi – أتى رجلٌ
(Marife) Adam geldi – أتى الرجلُ

(Nekra) Bir arabaya bindim. – ركبت سيارةً
(Marife) Arabaya bindim. – ركبت السيارةَ

(Nekra) Onu bir ağacın yanında gördüm. – رأيته جنب شجرةٍ
(Marife) Onu ağacın yanında gördüm. – رأيته جنب الشجرةِ

 

ARAPÇA DİL BİLGİSİ KONULARI

 

Arapça Gramer Arapça Dil Bilgisi Arapça Öğren Arapça Dersleri Fasih Arapça

Aöf Arapça Pratik Arapça   – Arapça Sarf – Arapça Nahiv –

Önceki İçerikArapça Ef’alu Mukarebe
Sonraki İçerikArapça Özel İsimler – Alem