Diyanet isleri Baskanligi

İslami kılıf büründürülmeye çalışılan büyük tehlike: Mut’a birlikteliği

elem ve kederi beraberinde getiriyor. Çünkü meşru yolları kapatıp insanı gayrimeşru yollara sevk ediyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Abdulhakim Yüce : “Din kılıfı altında veya dini bir kılıfla halka gösterilince de bir nevi nefisleri okşayarak gayrimeşru yolun ilk kapısı olmuş oluyor. Buna nikah demek evlilik demek mümkün değil. Gayrımeşru bir birliktelik bu. Caiz olan bir nikah değil bir beraberlik değildir. “
 
Mut’a birlikteliği cahiliye döneminde yapılıyordu. İslam’ın yeryüzünü kuşatmasıyla birlikte putperestlik, zina ve içki içmek gibi Mut’a da Peygamberimizin sünnetiyle yasaklanıp haram kılındı.
 
Prof. Dr. Abdulhakim Yüce: “İslam mezheplerinin ve ulemasının hemen hiçbirisinin kabul etmediği günümüzde geçerli olmayan eski cahiliye çağında uygulaması olan bir nikah çeşidi bir birliktelik çeşididir.”
 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Mut’a birlikteliğini “zinaya kılıf” olarak tanımlıyor: 
 
“İslam’ın nikahı bellidir. Gizleyerek hatta ailelerinden de gizleyerek böyle bir şey yapılması bir nevi zinaya kılıf gibi görülebilir. “
 
Nikah adı altında zinaya kılıf uydurulan cahiliye adeti Mut’a birlikteliği, günümüzde meşrulaştırılmaya çalışılıyor. 
 
Prof. Dr. Yüce: “Günümüzde özellikle üniversite gençleri arasında veya daha başka kesimler arasında meşruluk kazandırılması gibi bir yola sapılmış olması lazımdır ki kesinlikle hoş görülebilecek bir husus değildir. “
 
İslam dinine göre evlilik öncesi veya sonrası çiftler, geçici süreyle bir birlikteliği düşünemez. Yani İslam dinine göre belirli bir süre ile evlilik yoktur.
 
Yüce: “Nikah ebedidir. Hatta İmam Züfer’e göre Hanefi mezhebinden bir zaman sınırlaması konsa bile yapılacak nikah caizdir ama o sınırlaması hemen kalkar. Yine ebedidir. Siz öyle bir şart koysanız bile geçersiz bir şarttır. Sınırlı bir şekilde yapılan bir nikah caiz değildir. Çünkü ebedilik şartı ortadan kalkmış olmaktadır.”
 
Peki bu kirli birliktelikten doğacak çocuğun durumu ne olacak?
 
Abdulhakim Yüce: “Gayrimeşru bir birlikteliğin çocuğu olduğundan ötürü de İslami ahkam açısından veraset ve benzeri konularda sıkıntılar yaşanacaktır. “

İlgili Makaleler