Ana Sayfa Bina Sülasi Mezid Fiiller İf’al Babı Sülasi Mezid Fiiller 1. Nev

İf’al Babı Sülasi Mezid Fiiller 1. Nev

İf’al Babı

الباب الأول؛ اَفْعَلَ يُفْعِلُ اِفْعَالًا. موزونه ؛ اَكْرَمَ يُكْرِمُ اِكْرَامًا و علامته ؛ أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة فى أوله و بناؤه ؛ للتعدية غالبا و قد يكون لازما. مثال المتعدى نحو؛ اَكْرَمَ زَيْدٌ عَمْرًا. و مثال اللازم نحو؛ أَصْبَحَ الرَّجُلُ

1.bab; اَفْعَلَ يُفْعِلُ اِفْعَالًا ‘dir. Mevzunu; اَكْرَمَ يُكْرِمُ اِكْرَامًا ‘dir. Alameti; Evveline bir hemze ziyadesi ile mazisinin 4 harf üzere olmasıdır. Binası; Çok kere tadiyet, ve bazen lazım olur. Müteaddi’ye misal; Zeyd, Amr’a ikram etti. Lazım’a misal; Adam sabahladı.

İF’AL BABI

أمر

مصدر

مضارع

ماضى

اَفْعِلْ

اِفْعَالًا

يُفْعِلُ

اَفْعَلَ

اَكْرِمْ

اِكْرَامًا

يُكْرِمُ

اَكْرَمَ

اَسْلِمْ

اِسْلَامًا

يُسْلِمُ

اَسْلَمَ

اَحْسِنْ

اِحْسَانًا

يُحْسِنُ

اَحْسَنَ

اَخْبِرْ

اِخْبَارًا

يُخْبِرُ

اَخْبَرَ

اِكْمِلْ

اِكْمَالًا

يُكْمِلُ   

اَكْمَلَ

اَفْلِسْ

اِفْلَاسًا

يُفْلِسُ

اَفْلَسَ

Burada bahsedilen masdarların sonundaki tenvin, masdar özelliğindendir. Normalde ْ اِفْلَاسْ olarak söylenir. Duruma göre değişebilir.

İf’al babı fiilin geçiş derecesini arttırır. Sülasi fiil önceden lazım (geçişsiz ise), bu baba sokulunca müteaddi (geçişli) olur. Sülasi fiil önceden müteaddi ise, bu baba sokulunca 2 meful alır ve geçişlilik derecesi artar, ettirgen veya oldurgan manalar fiile yüklenir.

Müteaddi (oldurgan – 1 meful)

Lazım (geçişsiz)

اَفْسَدَ bozdu

فَسَدَ  bozuldu

اَسْخَنَ ısıttı

سَخُنَ ısındı

اَنْفَدَ bitirdi

نَفِدَ  bitti

اَغْضَبَ kızdırdı

غَضِبَ kızdı

اَضْحَكَ güldürdü

ضَحِكَ güldü

اَظْهَرَ gösterdi

ظَهَرَ belirledi

اَجْلَسَ oturttu

جَلَسَ  oturdu

اَعْلَمَ bildirdi

عَلِمَ bildi

 

Müteaddi (1’den fazla meful)

Müteaddi (1 meful için)

اَسْمَعَ işittirdi

سَمِعَ işitti

اَرْكَبَ bindirdi

رَكِبَ bindi

اَفْهَمَ anlattı

فَهِمَ anladı

اَقْرَأَ okuttu

قَرَأَ okudu

 

الأمثلة المطردة من الماضى المعلوم بأكرم

جمع

تثنيه

مفرد

١. صغة

اَكْرَمُوا

اَكْرَمَا

اَكْرَمَ

مذكر غائب

فعل ماضى بناء معلوم جمع مذكر غائب؛ معناسى اكرام ايتديلر جمع غائب أرلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم تثنيه مذكر غائب؛ معناسى اكرام ايتديلر ايكى غائب أرلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم مفرد مذكر غائب؛ معناسى اكرام ايتدى بر غائب أر كچمش زمانده

اَكْرَمْنَ

اَكْرَمَتَا

اَكْرَمَتْ

مؤنث غائبه

فعل ماضى بناء معلوم جمع مؤنث غائبه؛ معناسى اكرام ايتديلر جمع غائبه قادينلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم تثنيه مؤنث غائبه؛ معناسى اكرام ايتديلر ايكى غائبه قادينلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم مفرد مؤنث غائبه؛ معناسى اكرام ايتدى بر غائبه قادين كچمش زمانده

اَكْرَمْتُمْ

اَكْرَمْتُمَا

اَكْرَمْتَ

مذكر مخاطب

فعل ماضى بناء معلوم جمع مذكر مخاطب؛ معناسى اكرام ايتديكزسزلر جمع خاضر أرلر
كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم تثنيه مذكر مخاطب؛ معناسى اكرام ايتديكز سزلر ايكى خاضر أرلر
كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم مفرد مذكر مخاطب؛ معناسى اكرام ايتدك سك خاضر أر
كچمش زمانده

اَكْرَمْتُنَّ

اَكْرَمْتُمَا

اَكْرَمْتِ

مؤنث مخاطبه

فعل ماضى بناء معلوم جمع مؤنث مخاطبه؛ معناسى اكرام ايتديكزسزلر جمع خاضره قادينلر
كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم تثنيه مؤنث مخاطبه؛ معناسى اكرام ايتديكزسزلر ايكى خاضره قادينلر
كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم مفرد مؤنث مخاطبه؛ معناسى اكرام ايتدك سك خاضره قادين
كچمش زمانده

اَكْرَمْنَا

اَكْرَمْتُ

نفس متكلم

فعل ماضى بناء معلوم نفس متكلم مع الغير؛ معناسى جومرد اكرام ايتديك بز كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم نفس متكلم وحده؛ معناسىاكرام ايتدم بن كچمش زمانده

مع الغير

وحده

         

 

الأمثلة المطردة من المضارع المعلوم بيكرم

جمع

تثنيه

مفرد

٢. صغة

يُكْرِمُونَ

يُكْرِمَانِ

يُكْرِمُ

مذكر غائب

فعل ماضى بناء معلوم جمع مذكر غائب؛ معناسى اكرام ايديورلرجمع غائب أرلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم تثنيه مذكر غائب؛ معناسى اكرام ايديورلرايكى غائب أرلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم مفرد مذكر غائب؛ معناسى اكرام ايديور بر غائب أر كچمش زمانده

يُكْرِمْنَ

تُكْرِمَانِ

تُكْرِمُ

مؤنث غائبه

فعل ماضى بناء معلوم جمع مؤنث غائبه؛ معناسى اكرام ايديورلر جمع غائبه قادينلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم تثنيه مؤنث غائبه؛ معناسى اكرام ايديورلرايكى غائبه قادينلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم مفرد مؤنث غائبه؛ معناسى اكرام ايديور بر غائبه قادين كچمش زمانده

تُكْرِمُونَ

تُكْرِمَانِ

تُكْرِمُ

مذكر مخاطب

فعل ماضى بناء معلوم جمع مذكر مخاطب؛معناسى اكرام ايديورسكزسزلر جمع خاضر أرلر كچمش
زمانده

فعل ماضى بناء معلوم تثنيه مذكر مخاطب؛معناسى اكرام ايديورسكز سزلر ايكى خاضر أرلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم مفرد مذكر مخاطب؛معناسى اكرام ايديورسكسن خاضر أر كچمش
زمانده

تُكْرِمْنَ

تُكْرِمَانِ

تُكْرِمِينَ

مؤنث مخاطبه

فعل ماضى بناء معلوم جمع مؤنث مخاطبه؛معناسى جومرد اكرام ايديورسكز سزلر جمع خاضره قادينلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم تثنيه مؤنث مخاطبه؛معناسى اكرام ايديورسكز سزلر ايكى خاضره قادينلر كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم مفرد مؤنث مخاطبه؛معناسى اكرام ايديورسكسن خاضره قادين كچمش
زمانده

نُكْرِمُ

اُكْرِمُ

نفس متكلم

فعل ماضى بناء معلوم نفس متكلم مع الغير؛ معناسىاكرام ايديورز بز كچمش زمانده

فعل ماضى بناء معلوم نفس متكلم وحده؛ معناسىاكرام ايديورم بن كچمش زمانده

مع الغير

وحده

*Arkadaşlar, اَكْرَمَ fiilinin mazi ve muzari muttaridesini malum olarak ekledim. Belirtmem gereken kısa notlar var; 1. si, اَكْرَمَ  fiili muzari yapılırken (6 adet sülasi mücerred bablarda olduğu gibi) 3 harfi mücerred fiilin başına bir ي harfi konulur. Sülasi mücerredlerin tamamında bu ي fethalıdır. Mezid fiillerde ise mazmumdur. اَكْرَمَ  fiili muzari yapılacağı zaman başına bir ي konulur ve يُأَكْرِمُ  şeklinde gelir. Fakat muzarat harfinden sonraki elif kural gereği hazf edilir ve يُكْرِمُ  şeklinde okunur. Aynı şekilde تُأَكْرِمُ yerine تُكْرِمُ okunur. 2. Olarak sülasi mücerredlerin meçhul yapılması şu şekildedir, Misal كَتَبَ fiili; فاء الفعل olan كَ  (kef) harfi zammelenir, عين الفعل olan تَ (te) harfi kesralanır ve لام الفعل olan بَ (be) ise aynen kalır ve mazi malum olan كَتَبَ fiili, كُتِبَ olarak meçhul yapılır. Sülasi mücerredlerde ise muzari malum fiili meçhul yapmak için aynul fiil ile muzarat harfinin harekesini değiştirmemiz yeterlidir, misal; يَكْتُبُ meçhul yapılınca يُكْتَبُ olur. Kısa not; eğer muzari fiilin aynul fiili kesra ise, bu aynul fiil muzarat harfiyle yer değiştirildiğinde muzarat harfinin harekesi zamme olur, aynul fiilin harekesi ise fetha olur, bu kural mezid fiillerde de geçerlidir.

مُكْرَمٌ

meful

مُكْرِمٌ

İsm-i fail

اِكْرَامٌ

masdar

يُكْرِمُ

muzari

اَكْرَمَ

mazi

لَنْ يُكْرِمَ

Tekidi n. istikbal

لَا يُكْرِمُ

Nefy-i İstikbal

مَا يُكْرِمُ

Nefy-i hal

لَمَّا يُكْرِمْ

Cehd-i mustağrak

لَمْ يُكْرِمْ

Cehd-i mutlak

مُكْرَمٌ

Masdar-ı mimi

لَا تُكْرِمْ

Nehy-i hazır

اَكْرِمْ

Emr-i hazır

لَا يُكْرِمْ

Nehy-i gaib

لِيُكْرِمْ

Emr-i gaib

اَشَدٌّ اِكْرَامًا

İsm-i tafdil

اِكْرَامِيٌّ

İsm-i mensub

اُكَيْرِيمٌ

İsm-i tasgir

اِكْرَامَةٌ شَدِيدَةٌ

Bina-i nev’

اِكْرَامَةٌ

Bina-i merre

اَشْدِيدْ بإكْرَامِهِ

Taaccübüs sani

مَا اَشَدُّ اِكْرَامَهُ

Taaccübül evvel

Bu fiilin İsm-i aleti ve mübalağalı ism-i faili yoktur.

           

 

Önceki İçerikSülasi Mezid Fiiller
Sonraki İçerikTef’il Babı Tefil Babı Sülasi Mezid Fiiller 1. Nev 2. Bab