Ana Sayfa Haber İlahiyat Haber Elmalılı M. Hamdi Yazır Neden Önemli ?

Elmalılı M. Hamdi Yazır Neden Önemli ?

50044

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

02-04 Kasım 2012, Antalya

SEMPOZYUMUN AMACI

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçis döneminin önde gelen isimlerinden birisi olan Elmalılı

Muhammed Hamdi YAZIR birçok açıdan önemli bir sahsiyettir. O, dirayetli bir dersiâm, kadı ve

müderris olmanın yanında felsefe, hat ve mûsikî ile de ilgilenmis ve hatta kimi sanat dallarında icazet

almıstır. Yazdığı gazete-dergi yazılarıyla döneminin siyasî, fikrî ve ilmî tartısmalarına da dâhil olmus,

ileri sürdüğü görüs ve yaklasımlarla dikkatleri çekmistir. Aktif siyasetin içinde de yer alan M. Hamdi

YAZIR, II. Mesrûtiyet’in ilk meclisinde milletvekilliği; Osmanlı Hükümetlerinde bakanlık yapmıstır.

Bu sempozyumda, iste böyle çok yönlü bir değer olan Elmalılı M. Hamdi YAZIR’ın bütün

yönleriyle ele alınması ve tartısılması amaçlanmaktadır. Sempozyumun, hem geleneksel bilgiyi hem

de modern yöntem ve anlayısları mezcetmis, bir baska ifadeyle medrese ulûmu ile mektep fünûnu

arasında köprü olmus, aynı zamanda dönemin fikrî ve siyasi tartısmalarına da katılmıs olan böyle bir

âlimin tanınmasına hizmet edeceğini umuyoruz.

Sempozyum, yurtiçi ile yurtdısından gelmek isteyen tüm arastırmacılara açık olacaktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum İlânı 01 Subat 2012

Tebliğ Özetlerini Son Gönderme Tarihi 19 Mart 2012

Kabul Edilen Tebliğlerin İlânı 30 Mart 2012

Tebliğ Tam Metinlerini Son Gönderme Tarihi 01 Ekim 2012

Sempozyum 02-04 Kasım 2012

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ahmet YAMAN

Doç. Dr. Ahmet ÖGKE

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Eyüp YAKA

Yrd. Doç. Dr. Yasin PİSGİN

Yrd. Doç. Dr. Zisan TÜRCAN

Ahmet ÇELİK

Mehmet Murat ÇEKMEN

Abdullah AYKUT

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU

Doç. Dr. Ahmet ÖGKE

Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜZEL

Okt. Feyzettin EKSİ

Süleyman AYKUT

SEMPOZYUMUN BAZI KONU BASLIKLARI

1. Temel İslam Bilimlerindeki Yeri

2. Sanat ve Edebiyat Yönü

3. Düsünce Dünyasındaki Yeri

4. Siyasî Faaliyetleri

5. Cumhuriyet Dönemindeki Faaliyetleri

6. Kisiliği

SEMPOZYUM İLETİSİM ADRESİ

e-posta : elmalilisempozyum@gmail.com

web : http://ilahiyat.akdeniz.edu.tr/tr

tel : 0545 470 98 30 (Okt. Feyzettin Eksi)

Not:

1. Asgari 500 kelimelik tebliğ özetleri, özgeçmisle birlikte elmalilisempozyum@gmail.com

adresine gönderilmelidir.

2. Her tebliğ için 20 dakikalık sunum olacak, ardından değerlendirmelere geçilecektir.

3. Katılımcıların konaklama ve iaseleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından

karsılanacaktır.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu

Önceki İçerikİlahiyatçılardan Kültürümüzde Kadın Paneli
Sonraki İçerikMehdi Beklentisi Müslümanlara Zarar Veriyor