Asar Çeker Uzatma Med Harfleri Tecvid

2630

Asar Çeker Uzatma Med Harfleri Tecvid

Uzatma Asar Çeker İşareti : Harfin üstüne konullan uzatma işaretine Asar altına konulan uzatma işaretine çeker denir. Bu işaretler o harfin uzatılacağını gösterir.

Uzatma İşaretleri

Dik Çizgi Asar Uzatma Elif Be Ceker Uzatma Elif Be

Harfin üzerine veya altına (Çeker) gelen dik çizgi harfi bir elif * miktarı uzatır. Harfin üzerindeki dik çizgi kalın okunan harfleri a sesiyle, ince okunan harfleriyse a ile e arasında bir sesle uzatarak okutur.
Dik çizgi uzatmasından sonra gelen harekesiz vav (و) ile harekesiz ya (ى) okunmaz, atlanır.

bihī

Ses oynatıcı

ādeme

Ses oynatıcı

tāhā

Ses oynatıcı

zālike

Ses oynatıcı

āmene

Ses oynatıcı

lākin

Ses oynatıcı

hāzihī

Ses oynatıcı

kezālike

Ses oynatıcı

lākinne

Ses oynatıcı

suleymānu

Ses oynatıcı

hedā

Ses oynatıcı

necātûn
salātûn

Ses oynatıcı

zekātûn

Ses oynatıcı

ibrāhīme

Ses oynatıcı

* Bir Elif Miktarı: Parmak kaldırana kadar (indirme olmadan) veya ağzımızdan bir elif miktarı çıkana kadar geçen süredir veya bir hareke uzunluğunun iki katı (Örnek: ha –> haa) kadardır.

BİR ELİF MİKTARI OLAN BU UZATMA İŞARETİ, SİTEMİZDE HARFİN ÜZERİNE GELEN KISA ÇİZGİYLE GÖSTERİLMEKTEDİR. ÖRNEĞİN Ā, Ē, Ī, Ū